Těhulky, radujte se, udržíte si tak to pravé dětátko

Těhulky, radujte se, udržíte si tak to pravé dětátko

Je klíčové a velmi důležité, aby budoucí maminka byla v Tvořivých, dobrý Silách, aby měla radost ze života, světa, z nového budoucího děťátka a nenechala se dlouhodobě rozhazovat, ničit, týrat....... V tomto období hoďte na starosti bobana :-) Žijeme v hmotné sféře, hmota a nižší vibrace zde mají navrch. Ještě nenarozené bytosti-děťátka se neumějí plně sladit s naší sférou, ani to nejde, jelikož není pevně spojeno astrální tělo (duše) s hmotným tělem skrze astrální matrici.

Usazení v těle

Toto si lze představit jako pojítko, jako provaz mezi astrálním a hmotným tělem. Samotná astrální matrice se utváří od poloviny těhotenství až do porodu. Od té chvíle sílí až do doby, kdy je člověk dospělý. Do té doby není stále zde v hmotném těle plně usazen. Jelikož bytostný se spojuje s hmotným tělem až od poloviny doby těhotenství (někdy již od 3. měsíce, někdy až od 5.) tak se na nenarozené tělo mohou napojit i jiné bytosti, než-li pro koho je tělo původně určené.

Budoucí děťátko = správný bytostný = se nalézá od prvních dnů okolo maminky a pomaličku se napojuje na hmotné tělíčko. Bytostný často pochází z vyšších sfér, alespoň astrálních, ve kterých prošel pochopením svých minulých životů, pochopil proč je na světě, prošel tedy "očistcem" a nyní opět přijal novou hru jménem Život. Vybral si tedy hmotné tělíčko, na které se napojuje.

Energie pro udržení

Jsou zde ale bytostní z nižších astrálních sfér, které tímto pochopením minulých životů, moudrostí, či celkovým "očistcem" neprošli. (očistec = pochopení co vytváříme na světě a jak se na něm chováme). Bytosti z nižších sfér se nezbavily svých nevhodných (špatných) stránek, které lidstvu nijak nepomáhají, ale také se snaží narodit na svět, získat hmotné tělo.

Zde může nastat potíž, jelikož hmotná těla pocházejí s nízkých sfér (či také mají nízké vibrace), špatní bytostní se nacházejí také v nízkých sférách - neboť dál nemohou - zůstávají stále v těchto sférách většinou z důvodu navázanosti na své potřeby za dob svého života, ALE nový bytostný - právě onen správný bytostný - který si prošel vším pochopením, moudrostí a "očistil se" sestupuje z vyšších sfér (má vysoké vibrace) a postupně klesá níž a níž, až do našich sfér. Jenže co se stane, když se setká bytostný z vyšších sfér s bytostným z nižších sfér? Vcelku nic, neboť vyšší bytostný je již napojen na maminku a dokáže se "bránit", tedy využít své, maminčiny i vyšší sféry k ochraně svého těla.

Pozor na destrukci

Co ale když na bytostného takto působí mnoho bytostí z důvodů, že budoucí maminka nejenom navštěvuje nevhodná místa, mluví se špatnými-tvrdými-krutými-necitlivými lidmi a do toho si sama maminka neudrží své velmi vysoké vibrace - své síly z vyšších sfér (které dostala) a postupně přejde také na nižší sférické Síly - vibrace?

Ano, průšvih... a to velký. Vyšší bytostný se může snažit jak chce, ale se svými čistými silami se nemůže dlouho udržet u maminky, která vyzařuje nízké síly a navíc o jeho budoucí tělíčko svádí boj s nízkými bytostmi.... Vyšší bytosti si pouze propůjčují těla se kterými se spojují: tělo => duše => duch neboli hmotné tělo => astrální tělo => duchovní tělo. Ale budoucí tělíčko s budoucím bytostným nemohou vyhrát před nízkými silami maminky a zároveň s nízkými silami bytostných. Tyto Síly jsou o hodně blíže k hmotě, mají o hodně větší Sílu co se týče napojení na hmotný svět.

Proč je tak jiné?

Bytostný z vyšších sfér je proto od těla následně odehnán, odpojen a napojení přijímá silnější bytost, která má nejvíce síly z těchto nižších sfér. Vyšší bytostný nemůže v této chvíli již zasáhnout a zpátky odchází do vyšších sfér, kde si vybírá opět novou cestu, nebo vyčkává na některé další chvíle, nebo snad vtělení maminky.

Pokud chce, tak si může vybrat zcela novou cestu se zcela novou maminkou, která chápe, že pro své děťátko je povinna vytvořit co nejkrásnější a nejbezpečnější prostředí, místo přijímání ničivých Sil. A to jsou právě ty děti, které jsou nezvladatelné, které rodičům ubližují, kteří svět i v dospělosti terorizují, stále na něco nadávají, lidem okolo sebe ubližují - to jsou ti bytostní, kteří převzali nadvládu nad novým tělíčkem skrze nižší sféry - však v těchto sférách je bytostných velmi, velmi mnoho - naopak z vyšších sfér prochází jen bytosti čisté a není jich takové množství.

Pravé děťátko

Je tedy velmi důležité, aby maminka nejdříve plně uzdravila své tělo (ne chemicky a geneticky upravená jídla, , ne mobilní telefon v úrovni břicha) a dále pokud chce mít doopravdy to Pravé děťátko, tak být ještě před započetím i v průběhu těhotenství v dobré náladě. Užívat si ten krásný čas a být spokojena se svým vlastním životem, být dobře naložená a to trvale. Být šťastná, vyrovnaná, být v Tvořivých (dobrých) Silách - toto je klíčové do narození. Další potřeba rok od roku klesá s tím, jak se zvyšují Síly nového děťátka, až do jeho dospělosti.