Alkohol, drogy, meditace

"Ahoj, jakou roli v meditaci a celém přístupu hraje alkohol nebo lehké drogy, jako je marihuana?  Indiáni mají například před potní chýší 4 dny zákaz alkoholu a snad i nějaký den po.  Ale zároveň říkali, že když je člověk pod vlivem (asi nějakým “normálním” … ne pod obraz), tak se jejich citlivost vnímání výrazně zvyšuje a vidí mnohem více. Děkuji"

Pomocné látky silné

Máme mnoho cest jak poznat jiné sféry a mezi ně patří i zkratky. Tedy i pomocné látky, které ve své míře dokáží ukázat jisté Poznání. Zájemci získávají jakousi ukázku Poznání a již vědí, kam mají přesně jít. Toto poznání však není nutné a naopak může být na škodu. Neboť v tu chvíli zájemce nepoznává sám za sebe, ale prostřednictvím látky. Přichází tak zákonitě otázka "Je to opravdu Prozření?". Zatímco ten kdo opravdově touží po svém vývoji, je postupem času vždy zcela přirozeně sám za sebe uskutečnit velkou cestu sám. Například pomocí marihuany se lidé dostávají do vyšších sfér, pomocí alkoholu do nižších sfér. Je jen otázkou uživatele, co si z toho pro sebe vezme a pokud to bude právě Poznání něčeho více, pak to může být výhoda, ač pouze krátkodobá. U pomocných látek je avšak nevýhoda ztráta kontroly nad svým vědomím a v některých případech i nad svým astrálním tělem, což může býti dosti nepříjemná zkušenost. Pakliže by ale látky byly brány pod kontrolou zkušeného Průvodce - šamana, pak ten dokáže zajistit větší bezpečí.

 

Pomocné látky jemné

 

Čaj

mohu osobně doporučit pro prodloužení analytické meditace, tedy pokud pozorujete svou mysl. Taktéž mi byl mnohokrát dobrou pomocí před astrálním cestováním. Díky němu jsem byl vzhůru do pozdních nočních hodin, kdy je hmotné tělo znavené, avšak astrální tělo může vykonávat svou praxi.  

Bylinné výluhy

jako jsou meduňka, máta, jasmín, ... velmi příjemné pro dlouhou praxi, avšak bez vedlejších povzbuzujících účinků, tedy je zachována naše mysl, jsme to stále my. Velmi vhodné pro poznání svého nitra.  

Káva

je zcela nevhodná pro astrální působení, neboť podporuje především hmotné tělo. Nicméně je možné s ní poznat chvíle příjemného času při velmi aktivní meditaci na rozličné myšlenky, kteréžto potřebujeme řešiti.  

Tabák

občasně vhodný pro celkové uklidnění a rychlé nalezení svého klidného bodu, od kterého je možné pokračovati dále.  

AY!energy

Mnoho z vás si chválilo úžasné účinky těchto tropických bylin, které jsme uvedli na trh.  Nejenže vám dodá sílu, ale může být nápomocen při niterné meditaci. Naleznete je na www.AY.energy , pro konzumaci si však udělejte poklidný čas, a užívejte vědomě, až rituálně... Byliny přivítejte ve svém těle a požádejte je o pomoc při vyřešení otázky, která vás trápí. Nyní zklidněte mysl... Přichází silný příval energie, ale vy musíte potlačit tendenci vstát a jít vykonávat fyzickou činnost! Veškerou energii přesuňte do svého nitra a buďte jen pozorovatelem své mysli.

Bez podpůrných látek

Pro získání zkušeností lze jít i bezpečnější cestou.  Přímá cesta je mentální cestování ZDE, pak astrální cestování ZDE, ve kterém přichází každodenní cvik a touha vystoupit na jistou dobu z těla. Při trvalé vůli vždy přichází úspěch. Do té doby je ale velmi nutno trénovat kontrolu své mysli ZDE a k tomu vést odpovídající životní styl. Více napoví přímo online kurz Astrální cestování, či naše společné setkávání v Astrální akademii.

Navždy

Bez pomoci podpůrných látek lze dosáhnout mnohem vyšších stavů mysli, plně pod kontrolou a na rozdíl od pomocných aktivit dochází k automatickému přijetí zkušenosti, do které již víme, jak se položit. Tedy získáváme reálnou cestu, jsme to my a to bez žádných berliček. Tedy místo náhražky získáváme to, co toliko potřebujeme pro duchovní praxi a následné pochopení Světa, kdy například vědomě astrálně cestujeme. A především, tato zkušenost je přenositelná i po smrti hmotného těla, jelikož jsme již dávno byli srozuměni s naším stavem a zcela bezpečně víme, kde se nacházíme a co se s námi odehrává. Astrální cestování má přesah mnohem dále, než bychom si jen dokázali představit. Díky tomu má smysl pro každého, neboť řeší základní lidskou otázku: "proč jsem zde".

Astrální očista domácnosti

Zjistit více

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

První kroky k astrálnímu cestování

2,5 hodinové video, které ti umožní ještě dnes začít s astrálním cestováním.

ZDARMA

Audio meditace pro poznání

Realita je odrazem našich vlastních myšlenek…
Právě proto je v našem nejvyšším zájmu prožívat jen ty nejlepší myšlenky, ale to není vždy tak snadné.

Poslechnout si