Objevme mýty a předsudky spojované se stárnutím (3/4)

Třetí pokračování seriálu: Jaké nás čekají rizika při stárnutí? Pojďme změnit svět a opět dát úctu těm, kteří vědí a prožili více, než my. Zaslouží si to a jednou i my za to budeme rádi. Můžeme tak vědomě tvořit společnost bez:

Ageizmus

vystihuje věkovou diskriminaci, která může být pro seniory dosti nebezpečná. Vychází totiž z předpokladu, že jednotliví zástupci určité věkové kategorie mají odlišné charakteristiky i jinou společenskou hodnotu. Projevy diskriminace u pečovatelů v péči o seniory mohou být odpor, nechuť vůči seniorovi, vyhýbání se kontaktu se seniorem nebo různé odchylky v komunikaci se seniorem.  

Projevy diskriminace u zaměstnavatele

Senior může být propuštěn se zaměstnání, protože je starý a dává se přednost zaměstnancům nižších věkových kategorií. Dalším příkladem může být vytýkání domnělých chyb pracovníkovi v seniorském věku, jejich zveličování ve snaze znepříjemnit mu pobyt na pracovišti. Pokud se tohoto dopouští nadřízený, jde o tzv. bossing. Pokud je senior vystaven neoprávněně kritice spolupracovníků, hovoříme o mobbingu.  

Diskriminace z hlediska pohlaví

Jedná se o preferenci jednoho pohlaví v určité oblasti (např. muž jako řidič autobusů, v oblasti politiky..). Takováto situace může nastat u seniorů, i když co se týká ošetřování, s tímto problémem se často nesetkáváme. (Mlýnková, 2011, str. 36-38)  

Co teprve týrání a zanedbávání

Násilí na seniorech je vážným, zdravotně sociálním problémem. Objevuje se v domácí i v ústavní péči. Toto násilí se nazývá syndrom špatného zacházení se starými lidmi a zahrnuje závažné formy nevhodného zacházení se seniory, různé formy domácího i ústavního násilí či zanedbávání péče. Týrání může být:

fyzické

vědomé způsobování fyzické bolesti, zraňování nebo bezdůvodné fyzické omezování osoby, projevy mohou být např. zlomeniny, otoky, škrábance, podlitiny  

materiální

zneužívání majetku a finančních prostředků zneužívané či týrané osoby, projevy mohou být např. prodej cenností, nadměrný zájem rodiny o majetek starší osoby, mizející majetek, neochota rodiny investovat finanční prostředky do péče o seniora

emocionální

k seniorovi jsou směřovány ponižující výroky, gesta, izolace jedince od rodiny a přátel, vulgarizmy, slova, která dávají najevo, že je senior na obtíž, je pro rodinu zátěží apod., projevy mohou být např. strach, úzkost, nespavost, užívání uklidňujících léků Důvody špatného zacházení se seniory jsou např. vyčerpání (rodinného) pečovatele, nedorozumění v rodině, osobnost pečovatele. (Mlýnková, 2011, str. 38-42)   Tvořme tak lepší svět, dejme si pozor co děláme. Žijme svět klidu a lásky. Příště se dozvíme jak se udržet ve formě, o univerzitách třetího věku a jak trénovat mozek.

NEJLEPŠÍ článek ze série naleznete kliknutím ZDE.    

Série článků:
Objevme mýty a předsudky spojované se stárnutím (1.)
Objevme mýty a předsudky spojované se stárnutím (2.)
Objevme mýty a předsudky spojované se stárnutím (3.)
Objevme mýty a předsudky spojované se stárnutím (4.)  

Astrální očista domácnosti

Zjistit více

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

První kroky k astrálnímu cestování

2,5 hodinové video, které ti umožní ještě dnes začít s astrálním cestováním.

ZDARMA