Rozdíl mezi astrálním a mentálním cestováním

Při astrálním cestování/duší

jsme zcela ponořeni do reality, nezávisle na našem těle. Tělo pouze odpočívá a spí, zatímco se procházíme po místnosti. Můžeme cestovat skrze prostor, doslova během vteřiny se ocitáme na jakémkoliv místě planety. Můžeme cestovat i daleko za její hranice, nebo jen za našimi přáteli. Záleží pouze na našem rozhodnutí. Vjem z astrálního cestování je naprosto autentický jako když se nacházíme ve hmotném těle. Cítíme emoce, logiku, přesto jsme z těla zcela reálně vystoupeni a pohybujeme se v přítomném čase. Můžeme číst, slyšet rozhovory... Je to až nepopsatelný zážitek, který dává opravdu velké odpovědi na život.

Mentální cestování

umožňuje vymístit se z hmotného těla pomocí svého ducha/vědomí. Hmotné i astrální tělo však zůstávají spojeny a leží na pohovce. Máme stejné možnosti, ba rozšířené, neboť můžeme cestovat nezávisle nejen na prostoru, ale i čase. Doslova do minulosti či budoucnosti. Jelikož však emoce prožíváme skrze astrální tělo, které nyní leží také na pohovce, tak při mentálním cestování nepociťujeme toliko emocí. Jsme také v pokročilých sférách, kde již přestávají existovat tvary, proto je velmi těžké cokoliv přečíst. Máme však možnost napojit se na ostatní lidi. V tomto druhu cestování doslova vnímáme nastavení mysli ostatních lidí.

Rozdíly

Mentální cestování dává člověku mnohé, ale není z něj zážitek. Zážitky sem nepatří, neboť zde neexistují. Doslova poznáváme naše vědomí zcela nezávislé na prostoru, čase, tvaru, emocích.. Jen jsme a proudíme světem. Stále však vnímáme i naše hmotné tělo. Jedná se o jednodušší typ mimotělního cestování.

Astrální cestování naproti tomu doslova zatřese se životem člověka, neboť poznání výstupu z hmotného těla je opravdu veliký prožitek. Doslova musíme přehodnotit veškeré naše názorové myšlenky a podrobit je tvrdé analýze. Kdo jsem, kde se nacházím - vždyť já tu reálně stojím, prožívám, přesto mé tělo leží na posteli. Jedná se o pokročilý typ mimotělního cestování. Článek: Ověřujte si, že opravdu astrálně cestujete. Jaké je to v různých astrálních světech?  

Mimotělně cestovat, tedy vymístit se z hmotného těla můžeme mnohokrát  a vždy se bezpečně navrátit do našeho hmotného těla. Samotné tělo na nás bezpečně vyčkává a vždy patří jen nám. Tip: Velmi příjemně se cestuje v noci, kdy necháme jen tělo odpočívat, zatímco my prožíváme zcela vědomě svět na jiném místě. Pro zajímavost uvádím, že jakmile je tělo staré a již dochází k jeho rozkladu, pak se ocitneme v astrálním těle, kdy má právě astrální cestovatel výhody, neboť tento prostor již zná. Po zklidnění stavu se rozkládá i astrální tělo a my vstupujeme do mentální sféry, tedy vnímáme již čistých duchem. Oboje cestování jde velmi dobře natrénovat v klidu svého domova, máme pro vás zcela jasný a jednoduchý, přitom mnoha lidmi vyzkoušený a bezpečný návod:

Návod na mentální cestování.

Návod na astrální cestování.

Při našich setkáváních také pomáháme osobně a vždy individuálně. Pro učení mimotělního cestování se setkáváme vždy od 20:00 do 04:00 kdy se učíme nejprve mentální cestování a následně astrální cestování. Vše probíhá v jednom dni za pomoci astrálního působení průvodce. Možno domluviti se přes odkaz ZDE.

Oba druhy cestování

tak dávají velký smysl a jen záleží na zkušenostech, které jsme schopni dosáhnout. Záleží také na našem výběru, zda chceme poznat A) jen mentální cestování, nebo B) mentální a astrální, které můžeme brát jako pokročilý stupeň, avšak ve chvíli hlubokého poznání mentálního cestování je dosáhnutí astrálního cestování již velmi ulehčeno. Obě dvě cestování se musí stále trénovat, díky čemuž dosáhneme mistrovství a zcela dokonalých výsledků. Je to tak velké poznání, že opravdu stojí za to!  

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

První kroky k astrálnímu cestování

2,5 hodinové video, které ti umožní ještě dnes začít s astrálním cestováním.

ZDARMA

Audio meditace pro poznání

Realita je odrazem našich vlastních myšlenek…
Právě proto je v našem nejvyšším zájmu prožívat jen ty nejlepší myšlenky, ale to není vždy tak snadné.

Poslechnout si