Sidris rodina: Jak svět vidí mimotělní cestovatel?

Sidris rodina: Jak svět vidí mimotělní cestovatel?

Mimotělní cestování

Dnes se podíváme, zda lze pomocí astrálního cestování vědomě zkoumat naši realitu, např. hledat ztracené lidi/věci, pachatele, či pro potřeby vojenské využití.  Zajímavou otázku zaslal Lukáš, děkujeme. Ano, je to možné.

Přii astrálním cestování (duší)

jsme zcela usazeni v realitě.  Nemůžeme si na sebe sáhnout, na předměty pak velmi složitě, ale zato velmi dobře vše vidíme. Je to hodně podobné situaci, kdy bychom byli na místě přítomni s hmotným tělem. Je to úžasný zážitek - najít vámi hledaného člověka, vyslechnout si rozhovor a shlédnout detaily z okolí, co se týče předmětů.

Pak se vědomě navrátit zpět do hmotného těla, vzít mobilní telefon a potvrdit vše, čeho jste byli svědkem. Běžný člověk však chce astrálně cestovat párkrát, nejvíce dvacetkrát za život, neboť objevuje mnohé, jako lépe žít aktuální život, který následně naplní. Poznává nezávislost na svém hmotném těle. Stále žije, avšak o to lépe a vědoměji si užije právě onu hmotu a hmotné tělo.

Astrální cestovatel získává nejen sebevědomí, ale i potvrzení, že ve hmotně může konat  cokoliv a nezávisle na ostatních lidech, kteří s ním pak mohou jen (ne)souhlasit. Získává zážitek a zjišťuje, že až jednou bude jeho hmotná schránka umírat, tak se od ní dokáže zcela vědomě odpoutat. Běžní lidé bez těchto prožitků za vším hledají senzaci, ale mimotělní cestovatel získává otevření se do reality - onu pravdu, že se není čeho obávat a může zcela svobodně cokoliv tvořit.

Mimotělní cestovatel se už nedomnívá, ale on ví a zažívá.

Mentální (duchovní) cestování

Zcela vhodné je napojení na ostatní lidi také pomocí mentálního cestování, avšak v těchto sférách již pozbývá platnost prostor a tvar. Je tak skoro nemožné určit přesný tvar předmětu, natož pak přečíst text.  Je však velmi snadné napojit se na vědomí jiného člověka a provést tak jeho introspekci. Například jaký má pocit z toho, kde se právě nachází. Uvedu pregnantní příklad dvou způsobů mimotělního cestování, a to z pozice cestovatele:  

Jak to vidí astrální cestovatel?

Přichází do přítomnosti člověka, stejně jako kdyby tam přišel fyzicky, s tím rozdílem, že se zde ocitá během okamžiku. Astrální cestovatel doslova vidí, že onen člověk stojí u vody.  Poblíž je most se specifickými tvary, a vnímá, co má dotyčný člověk na sobě. Všímá si detailů a je v hmotném světě. Uvažuje logicky a prožívá emoce. Ocitáme se v běžné hmotném prostředí a na ně navazujícím astrálním světě.

Jak to vidí mentální cestovatel?

V mžiku se ocitá v okolí sledovaného člověka, zcela vnímá jeho emoční rozpoložení, ale tvary prostoru vnímá až na základě pocitů onoho člověka. Ocitá se tak v rozpoložení specifického časoprostoru onoho člověka, na rozdíl od astrálního cestování. V mentálním cestování tak doslova cítíme, že poblíž člověka teče voda a jaký má z toho pocit. Vnímáme jeho realitu.  

Chcete zažít astrální cestování? Zde máte návod přímo od astrálních cestovatelů.

Naučte se mentální cestování zde.

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)