Fascinující příběh afrických bubnů

Fascinující příběh afrických bubnů

Společně jsme již prožili, a dále budeme prožívat, mohutnou sílu afrických bubnů. Necháváme se zcela obklopit hudbou při Bubnování ve tmě v pražském divadle ABC i ve Zkušebně Karlák. Také společně souzníme v rytmu a tanci v nádherné přírodě EKOParku Liberec. Již tedy známe vibrace, které projíždí celým tělem a dávají jasný řád životu. V tu chvíli necháváme vše volně plynout a každý z nás improvizuje dle svého vnitřního vedení. Stres odchází skrze bubny a my se cítíme šťastnější a pevnější v našich životech.

Jsem nadšená, že mou lásku a vášeň k rytmu jsem předávala dál a i vy jste objevili nepopsatelné kouzlo těchto nástrojů. Po každém bubnování jste se ptali, kdy bude další možnost si vzít do ruky buben a opět zažít energii těchto nástrojů. Jsem přesvědčena, že právě nastal čas, odhalit vám i tradiční stránku africké hudby, která je symbolicky ještě mnohem dále. Ona totiž dokázala něco neuvěřitelného - z "otroků" udělat "pány".

Fascinující příběh

Djembe bylo tradičním nástrojem afrického kmene Malinků, hojně využívaným při rituálech, oslavách, svatbách a nejrůznějších důležitých životních událostech. Co vesnice, to jiné rytmy. V hudbě vládl určitý chaos. Bubeník měl povětšinou ve vesnici nižší společenské postavení. Takto tomu bylo až do francouzské kolonizace. Jak v tu chvíli mohla černošská kultura dokázat bílým Evropanům, že nejsou neandrtálci a jsou to lidské bytosti s tradicí? Svolali se nejlepší bubeníci (a tanečníci) z vesnic a měli společně bubnovat.

Nastal zde ovšem problém v podobě různorodých rytmů a bubeníci si mezi sebou v hudbě "nerozuměli". Proto našli společnou novou řeč a vznikl tzv. africký balet. Vzali nejkrásnější rytmy a dali jim novou podobu a jasný řád. Symbolicky se tak začal lid Afriky sjednocovat a držet pospolu. S tímto novým africkým baletem vystoupili nejlepší bubeníci před Evropany, kteří tím byli naprosto ohromeni. Takovou energii a nadšení pro život ještě nikdy neviděli. Náhle postavení bubeníků ve společnosti prudce stouplo, protože oni TO dokázali. Dokázali zvednout černošský lid. Tak se otevřely dveře africké kultuře do Evropy a Ameriky a djembe se stalo světově nejoblíbenějším etnickým hudebním nástrojem.

Energie přetrvává

Tato myšlenka a síla v djembe zůstala. Kdokoli začne bubnovat tradiční africkou hudbu, začne růst. Z otroka společnosti se stává pán. Dostáváte sebedůvěru a sílu jít jasně svým životem a víte, že to zvládnete. Proto tak miluji bubny. Je v nich obrovská síla celého národa, který bojoval o svůj život a díky djembe to dokázal.

A teď my

Stále můžeme prožívat intuitivní Bubnování ve tměPojďme si to společně užít! 

Kapacita je omezena na 20 bubeníků.
Tímto vás vítám
Tereza Sidris Tichá, lektorka afrického bubnování.

Foto: Jiří Zuzánek