Příběh z posmrtných sfér

Příběh z posmrtných sfér

Tomáš byl mladý muž, který vybudoval úspěšnou firmu, měl krásnou ženu a nádhernou malou dcerku. Mohl si konečně užívat všech radostí života. Při tragické nehodě ovšem zemřel. Jeho žena Tamara Staňková nás oslovila s prosbou o pomoc při komunikaci s jejím mužem. Osobně nás navštívila a sama prožila klidné vyšší sféry.

Následně jsme po dobu dvou týdnů Tomáše mimotělně navštěvovali. Sledovali jsme tak opravdu silný příběh, kdy se zemřelý nejdříve velmi silově drží hmotné sféry a odmítá přijmout, že jeho fyzické tělo je již mrtvé, až po jeho uvědomění a přesun do sfér vyšších. Všechny zjištěné informace, včetně vysvětlení jednotlivých sfér, jsme zaslali jeho ženě:

Cestovali jsme několikrát za Tomášem z našich těl do astrálních, ale v té době neměl zájem o návštěvu. Doslova nás vyhnal.

První mimotělní návštěva

pro něj byla až nepochopitelná, seděl u vás na gauči a byl velmi rozhořčen z toho, že mu cizí lidé chodí do baráku.

Druhá mimotělní návštěva

již začínal více chápat, co se děje, a proto byl velmi rozčílený, až agresivní. Snažili jsme se s ním komunikovat, ale opět nás vyhnal. Nutně potřeboval vnímat jen vás a tím nabírat klid. Byly to tak velmi krátké návštěvy.

Třetí mimotělní návštěva

díky vaší pomoci, společné rozmluvě s ním a ujištěním, že jsme přátelé a chceme vám pomoci, jsme již dokázali s ním promlouvat o něco déle v astrálních sférách, přesto odpovídal velmi stroze, protože pro něj bylo stále důležité jen jedno - být s vámi. Což je pochopitelné. Je to stejný pocit, jako když jste v úplně cizím novém prostředí a máte u sebe milovaného člověka. Je to jediná vaše jistota, ze které cítíte klid. Následovaly tři dny, kdy jsme nemohli vycestovat už jen z důvodu našich unavených těl.

Čtvrtá mimotělní návštěva

bylo pro nás nečekaným překvapením, že se již nenachází v astrálních sférách, nýbrž ve vyšších. Může ještě mnohem, mnohem výše, ale řekněme, že hmotná sféra je první stupeň, astrální je druhý stupeň, vyšší duchovní sféry pak třetím stupněm a jsou čtvrté až mnohem vyšší. A právě zde ve třetím se Tomáš nachází.

V astrálních sférách cítil své emoce, charisma, touhy, chtíče. Je to naprosto ten člověk, kterého známe, ač vnitřně cítí, že není jiné východisko, než všechny tyto prožitky nechat světu hmotnému, kam také patří. Proto zcela přirozeně každý bytostný postoupí do vyšších sfér. Nikdo to těmto bytostem říkat nemusí, protože to v tomto stavu bytí cítí. Otázka však je, kdy na tento krok přistoupí. Někdo za týden, většina za měsíc, někdo až ze velmi dlouho.

Vzhledem k tomu, jak váš muž reagoval, jsme se i my domnívali, že se jen tak nevzdá astrálních sfér, svého charisma, popisu a popravdě obávali jsme se, že zde uvízne, což je velmi nepříjemná záležitost. Přesto jsme dodrželi slib, který jsme vám dali, a o této možnosti s ním ani nehovořili, v tom můžeme mít zcela čisto. Je to velmi dobrá zpráva, že se váš muž dokázal poměrně rychle odpoutat od astrálních sfér  a přejít do duchovních sfér.

Vyšší sféry

Vzpomínáte, jak jsme společně na lehátku zkoušeli, jaké to je být v různých sférách?  Nyní je v této duchovní sféře, třetím stupni a doslova cítí klid. Stejně jako jste si to vyzkoušela alespoň malým zážitkem - připomenutím, vy. On tam je avšak z naprosté většiny, již celý, svůj. V této třetí sféře vnímá velmi zdánlivý pojem času, on totiž cítí, že na něj nemá vliv - je to pro něj nyní jen pochopitelná tečka - bod, ve kterém se nachází vše. Prostor ho již nezajímá, je to jen něco, co přísluší k první hmotné sféře a pro něj to již nemá význam. Už jen z toho důvodu, že konečně poznává sám sebe a ne tvary. Samotné tvary také ztratily svou důležitost, on sám sebe už nevnímá ve tvaru těla, jako tomu bylo ještě ve druhé astrální sféře, ale spíše ve tvaru koule, či lépe mlhoviny. On sám sebe jako tvar nepopisuje, neboť vnitřně cítí, že je to zbytečné. On jednoduše je. Cítí "Já jsem".

Již se vzdal naprosté většiny hmotných a především astrálních možností. Pochopil, že možnosti mu přinášejí jistý druh zkušenosti a poznání, ale jen velmi omezeného, s kterým již nic nezmůže. Proto se již posunul dále a své astrální tělo s celým obsahem zkušeností nechává rozplynout do astrálních sfér. V této chvíli tak  u vás už může být jako čisté vědomí, tedy nemůže se přímo dotýkat, nemůže předávat jasné a zřetelné zprávy, ale velmi dobře předává intuitivní pocit klidu, pochopení.

Přesto jsme jej žádali, aby se nám snažil předat odpovědi, které jste chtěla znát, aby na chvílí přešel do astrálních sfér, či předal v mentálních sférách. Vybral si zůstat v mentálních sférách, odkud máme odpovědi, které jsou velmi niterné, v obrazech, kde se již neřeší toliko hmotný svět, nýbrž jen pocity z něj.

Při rozmluvě s bytostmi ve třetí duchovní sféře nelze zachytit popis předmětů - jelikož už nemají žádný význam, tedy neexistují. Můžeme se k nim pouze přiblížit. Stejně tak popis nemocí, přesných myšlenek, nebo zpráv probíhá formou prožitku. Mimotělní cestovatel do třetí duchovní sféry na sobě tak doslova prožívá to, co mu bytostný předává.

Na rozdíl od astrálního nižšího světa, kdy mimotělní cestoval je pozorovatelem a rozmlouvá na přímo. Tedy pokud bytostný chce zaslat ve třetí duchovní sféře lásku či obavu, pak ji doslova sám na sobě prožívá mimotělní cestovatel. Toto je způsob vnímání v těchto vyšších sférách, které je velmi niterné, doslova jdeme do našich vědomí, které postupně až propojujeme. Z toho důvodu nemůžete vidět tvary, ale spíše vzdálené vzpomínky, které již nemají svou sílu. Už tak budete cítit, že nelze v těchto sférách předat číslo od sejfu, nebo jméno či přezdívku. Vše co se zde předává, je ve formě čistého klidného a velmi jemného prožitku. Stejně jako jste si do určité míry prožili i vy, tak nyní Tomáš nemůže říci, že by byl Tomášem - je to pouze slovo, jméno, které ve třetí duchovní sféře  již nemá žádnou hodnotu. Stejně jako barvy, zvuky, tvary, prostor a čas.

Také píšeme o astrálních, druhých, posmrtných sférách.
Praktičtější informace pro aktuální chvíli však jsou pro přijetí třetí  duchovní / mentální sféry.

Tamaro, ať se rozhodnete jakkoliv, alespoň se držte jeho velmi silného přání, které často opakoval:

"Žij svůj sebevědomý život a nauč to i naši dceru."

Služba astrální cestovatelů: Duch v domě

Tento jev řešíme pomocí mimotělního cestování, kdy buď my, nebo náš kolega jdeme do hluboké meditace a následně na dané místo cestujeme naším vědomím / duchem (mentální cestování). Pakliže si to situace žádá, cestujeme i pomocí naší duše - astrální cestování. Na konkrétní místo se dostaneme pomocí fotek, které nám zašlete. Zde již hledáme zemřelého, entitu, či pouze nakupené množství síly, která zapříčiňuje problémy v domácnosti, a vše řešíme podle dané situace. Pod tímto článkem je možno zakoupit naší službu a my se vám okamžitě ozveme a domluvíme si vše, co je potřeba.

Mimotělní cestování: Duch v domě

Mimotělní cestování: Duch v domě