Astrální akademie: Co ovlivňuje sny

Astrální akademie: Co ovlivňuje sny

"Co ovlivňuje sny? Měl jsem  před spaním menší hádku s přítelkyní a od té doby se mi v noci nic nezdálo, nebo si ráno žádný sen nepamatuji. Do jak velké míry to může mít souvislost s tou hádkou?"

Sidris:

Po vstoupení do spánkové fáze se ocitáme v prostoru, jenž patří pouze nám. V té chvíli se nalézáme v intimní sféře myšlenek, které se můžeme naučit pozorovat, ovládat a později cíleně vytvářet. Primárně tento prostor popisuje naše potřeba tvořit a zažívat v hmotném světě. Sekundárně slouží jako hřiště, pro tvorbu své vlastní reality, což je příprava pro mentální a astrální cestování, tedy poznání nás samotných nezávisle na našem těle. Pokud se sny nezdají, pak je váš svět uspořádaný.

V hmotném světě si počínáte,  jak nejlépe můžete, máte jasnou cestu. Ve snovém/mentálním světe pak nemáte v danou dobu potřebu cokoliv nového vytvářet. Zažíváte období klidu, což je velmi pomocné, jelikož nacházíte sám sebe. Nic vás neovlivňuje, ale jste sám sebou. Můžete tak již zůstat a užívat si opravdového klidu a štěstí, nebo přebrat sílu této sféry a doslova začít tvořit.

A právě k tomu Astrální akademie vede - tvořit si svůj život ve hmotné sféře, skrze mohutné síly, jež nabývají svého počátku ve sféře mentální, klesají do sféry astrální a ovládnuty se noří do sféry hmoty. V této fázi buďte poklidný pozorovatel sám sebe, což je v analýze mysli / analytické meditaci ze začátku obtížnější, avšak v bezesných spánkových fázích zcela přirozené, příjemné a pro naše vědomí získáváme sílu rozhodnosti žít vlastní život.

Ve chvílích, kdy se sny zdají, můžeme učinit nejlépe jejich prožitím, zapsáním, tedy identifikováním, analyzováním, díky čemuž procházíme do probuzení schopnosti uvědomit si sen ve snu, ovládat jej. Jednoduchým způsobem ovládneme naše podvědomí, které následně pracuje pro náš vědomý život - tedy my sami si dáváme na vědomí, že jsme schopni přebrat zodpovědnost za tvoření svého života.

Každým týdnem nám tak přirozeně roste sebedůvěra, cítíme více síly, jež k nám přichází nyní přímo a my můžeme opravdu žít náš život. Tvořte váš život, nejlepší, který si dokážete představit. Od základů (ovládnutí snů/myšlenek) až po hmotný svět a astrální svět.

"Často se mi zdají sny, kde se umírá. Co to znamená?"

Sidris:

Ve chvíli, kdy ještě přenecháváme naší životní sílu okolním jevům, či přenecháváme rozhodování o našem životě na jiných lidech, pak nevyjadřujeme zcela náš život. Jsme na těchto okolnostech závislí, uvědomujeme si, že vše se může změnit během pár dnů, a to nezávisle na naší vůli. Strach vyvolávající změnu stavu hmotných statků, nemocí či smrti pro nás důležitých lidí tak popisuje naši provázanost a odejmutí svobody v našem rozhodování. Pozorování snů, jejich zapisování, uvědomování si našich emocí, poznávání sama sebe, to jsou vše cesty, které slouží pro uvědomění si svého okolí, díky kterému přejdete stále hlouběji do poznání svého nitra, své síly, sama sebe a již v prvním měsíci budete cítit takovou životní změnu, že nadšeně vykročíte mnohem dále, neboť konečně přichází ten nádherný pocit žití svého života - vždyť pro to jsme se zde narodili - užijte si svůj život - žijme svůj nejlepší dokonalý život!

"K čemu slouží sny a proč jsou tak důležité?"

Sidris

Sny jsou dokonalým indikátorem našeho duševního zdraví. Ve hmotném světě podáváme jídlo a léky, v niterném světě pak nacházíme své reálné vědomí, sami sebe a svou sílu.

"Probouzím se po slupkách, Často se mi stávalo, že se ze spánku probouzím tzv. po slupkách – ze sna se probudí jakoby spodní slupka (fyzicky ale spím) – ta si uvědomí, že přestože je už vzhůru, já stále spím a zevnitř mě probudí. Často tato slupka ale vidí mé tělo v jiné podobě, než fyzicky opravdu vypadá. Chtěla bych se zeptat, čím to je?"

Sidris:

Probouzení po slupkách je důkazem, jak jste již daleko v poznání svého vědomí v astrálním těle, jež obývá hmotné tělo. První slupka je probuzení do svého vědomí/ducha/mentálního těla. V té chvíli jednoduše cítíte, že jste, jste spokojená. Druhou slupkou pak dokonale popisujete astrální tělo/duši, u kterého vnímáte jistý tvar, podobný hmotnému tělu, přesto méně dokonalý. Vnímáme tak díky tomu, že prostor zde existuje, avšak má na nás pramalý vliv. Třetí slupkou můžeme popsat vnímání našeho hmotného těla, skrze astrální tělo, které ovšem vnímáme opět přes naše vědomí/mentální tělo.

"Ovlivňování vody: Snažím se provádět toto cvičení při každém pití vody. V práci pouze vysláním myšlenky a doma imaginací. Moc nevím, jak mám vyhodnotit, zda mi to jde nebo ne, ale věřím, že časem se silná vůle projeví i v běžném životě."

Terí Sidris:

S postupující praxí budete čím dál tím reálněji kolem sebe cítit onu energii "vůle", možná se vám lehce změní časoprostor, možná ji i reálně uvidíte. Budete o ní zcela reálně vědět. Vše přichází s praxí a rozhodně se máte na co těšit. I "pouhé" vyslání myšlenky je velmi účinné - obzvláště, když se naučíme hluboce koncentrovat pouze na jednu myšlenku, do které vložíme mnoho síly. Zároveň na sobě již brzy ucítíte první projevy pevné vůle, které budou nepřehlédnutelné. Určitě vytrvejte.

"Nevěděl jsem, zda mé dřívější úspěchy byly jen fantazie..."

Terí Sidris:

Zda se dříve jednalo o fanztazii či realitu si ověříte sám opět časem. Pomáhá ale hned na začátku přijmout, že se jen málokdy jedná o fantazii - je pochopitelné, že všechny zážitky můžou být ze začátku málo hmotné, nereálné, spíše jako sen. Pakliže si ale začneme věřit a jdeme stále dále, tak tyto prožitky budou nabírat na síle a bude jen otázka času, kdy již bude nezpochybnitelné, že se jedná o realitu a nikoli fantazii. Vše uvidíte velmi reálně a budete dostávat nevyvratitelné důkazy. Všichni na začátku potřebujeme důkazy - musíme docílit toho, že pouze nevěříme, ale již víme. Víra je velmi důležitá. Stále budeme v něco věřit, ale postupně se bude rozšiřovat i naše vědění, skrze důkazy. Stačí vytrvat.

"Propojení se s vyšším Já. Toužím se více sladit se svojí duší, chci slyšet vnitřní hlas, být propojen s celkem. Trápí mě nevědomost a přemýšlím, proč jsme na takové nízké duchovní úrovni."

Sidris:

Poznáním vlastního vědomí, sama sebe, si věnujeme opravdový dar. Poznání svého života, svých myšlenek, svého uvažování, svých kroků každou minutu. Být schopen vidět celý tehdejší, dnešní i budoucí vývoj. Díky tomu se jakoby zlehka nadnést, projít si sám sebe a následně se opět ponořit do toho, co nazýváme vědomý život. Jít a tvořit svůj život, stát se Vládcem Síly svého světa. Již při pozorování svých úkonů a myšlenek poznáváme, jaké jsou vlastnosti, které nás ovládají. Co jsou to však vlastnosti? Usedněme stejně jako Gautama Buddha do klidného prostoru a zcela bezpečně se nechme vést právě naším vědomím. Naslouchejme našemu vnitřními hlasu a pro tuto chvíli ignorujme veškeré nechtěné myšlenky na běžné věci hmotného světa... Nyní buďme pouze sami sebou. Poznejme sami sebe, své niterné, až intimní já. Dosahujeme tak stále pevněji a přesněji ke svému vlastnímu vědomí. Posouváme se stále dále od nízké nevědomé úrovně, kdy jsme ovládání jakýmikoliv myšlenkami, a naopak získáváme sami sebe. Jdete velmi dobrou cestou, ano!

"Neznám své vlastnosti. Během posledního roku se mi událo tolik věcí a prošla jsem takovou proměnou, že vlastně nevím, jaká jsem teď. Dost jsem změnila po našich sezeních. Podařilo se mi se více uzemnit, tak jak jste to po mně chtěli, na spoustu věcí se už dívám jinak, ale jaká vlastně jsem teď dost dobře nevím. Žiji sama, takže se nemůžu pozorovat v rámci partnerských vztahů, v práci jsem také sama, takže neřeším ani vztahy na pracovišti, bývalí známí se ode mě odtáhli a nové známé si už nepouštím moc blízko sebe, protože si vystačím sama. Neřeším konfliktní situace prostě proto, že se mně vyhýbají, alespoň zatím. Tak opravdu nevím, když mám být upřímná, co o sobě napsat. Poraď, co s tím."

Terí Sidris:

I přesto, že žiješ vcelku samotářský život, tak stále žiješ v hmotném světě, a tím se dostáváš do běžných životních situací. Minimálně se můžeš podívat na to, jaká jsi, když pracuješ. (pečlivá, zbrklá, trpělivá, nervózní....) Jaká jsi, když nakupuješ třeba v supermarketu? Máš nějakou zálibu? Jaká jsi jako babička, matka? Jaká jsi, když se ti něco nepovede - v práci, doma... Jaká jsi hospodyňka? Jaká jsi žena? Jak jsi prožívala, když se od tebe kamarádi odtáhli? Jak se chováš, když jsi nemocná? Co cítíš, když máš dobrou náladu? I v poměrně stereotypním a osamělém životě nalezneme doopravdy mnoho situací, kdy se nějak chováme a máme specifické nálady. Věřím, že teď introspekce půjde mnohem snadněji.  

 

Vaše úspěchy

K čemu opravdu slouží deník nálad?

Když jsem si přečetla celkově deník nálad, teprve jsem si uvědomila, co jsem prožívala poslední hodně dlouhou dobu – člověk opravdu dokud si to nezapíše a nemá tak možnost přečíst černé na bílém celý časový úsek takhle na jedné stránce, často mu asi nedojde, jak na tom opravdu je. Tedy už po týdnu je mi jasné, že v tomto bodě je moje slabina a mé nálady příliš podléhají tlaku okolí… což je ale jeden z důvodů, proč jsem se s Vámi na cestu vydala :) Tamara Staňková, Astrální akademie, ročník 2015

Silné uvědomění

Jeden den jsem si vybral na ovládnutí jedné myšlenky pozorování šišky, zrovna mi často naskakovaly jiné myšlenky, ale vracel jsem se zpět, pak jsem si uvědomil, že se mi vlastně „nechce“ myslet zrovna stále na jednu věc, že mě to vlastně „nebaví“. Ale hned jsem si pak řekl, že tím pádem jsem OTROKEM svých myšlenek (které mi neustále naskakují samy od sebe různými směry) a silně jsem se začal opět soustředit na tu šišku, abych JÁ rozhodoval, na co budu myslet.

Petr Musil, Astrální akademie, ročník 2015

Silná vůle

Minule jsem psala, že věřím, že na sobě pocítím výsledky ovlivňování vody na podporu vůle. A ať už to způsobila ovlivněná voda nebo jiná cvičení, tak mám velkou radost z toho, že jsem si už tři týdny nezapálila cigaretu. Nebyla jsem žádný velký kuřák, ale i tak jsem ráda, že odolávám i v situacích, kdy jsem si ráda jednu zapálila.
Jarmila Poláková, Astrální akademie, ročník 2015

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)