Astrální akademie, otázky a odpovědi 7

Astrální akademie, otázky a odpovědi 7

Mám zlomyslné nápady

"Abych byl zcela upřímný, nevím, proč se mi to děje, ale během dne občas mívám zlomyslné nápady, že bych chtěl někomu magicky ublížit. Někomu vysát energii." Vládce Síly (student Astrální akademie), 1.stupeň, 2.lekce

Zlomyslné nápady - jsou lidé běžní a lidé, kteří prozřeli. Běžní nezodpovídají za své jednání skrze Univerzum a vyrovnávají se skrze dobro a zlo. Lidé, kteří prozřeli, působí jako Vládci Síly, Vládci Vědomí a jsou povzneseni nad ubližování či braní energie ostatním, už z prostého důvodu, že ostatní si často neuvědomují, co činí. Jsou k tomu nuceni skrze sílu tohoto světa a nevydali se na cestu prozření. Hrají si v tomto světě a prožívají veškeré smutky a radosti. Oni jsou... prožívají... Nechte je, ať si tento svět takto užijí, avšak vy jdete za mnohem vyšším cílem.

Vy jste se rozhodl pochopit, poznat, prozřít a vytvořit lepší svět. Pochopit, jak je tento svět utvořen. Tedy poznat mnohem vyšší pochopení, než je běžné. Pochopení původní síly, která zde vše tvoří. Vybral jste si cestu, kdy přestáváte být nevědomým člověkem, ale vědomým Vládcem Síly.

Konejte vždy jen podle svého nejlepšího uvážení, neboť postupem času bude svět ve vašich rukách.

Zlostný den

"Dnes je zajímavý den. Od rána jsem podrážděný a vzteklý. Vůbec netuším, proč v sobě pociťuji takové pocity, neznám důvod, a přesto, že jsem se snažil zjistit, co by mohlo ve mně tyto pocity vyvolat, tak jsem nepřišel vůbec na nic... Co s tím, je možné s tím něco provést?"  

Pokud nelze najít příčinu, tak se tím ani moc nemusíš zaobírat. Důležité je to ovládnout a nenechávat se tím ovládat. Můžeš zkusit vědomé dýchání, kdy do sebe nadechuješ klid a při výdechu ze sebe necháváš podrážděnost a vztek odejít. Je to velmi dobrá meditace pro uvolnění negativních energií ven z těla. Pakliže nepomůže, nalij si do mističky studenou vodu a hraj si s její hladinou - jako malé dítě - pozoruj, jak voda reaguje, zkus nechat padat kapky z prstů zpátky na hladinu. Hraj si s vodou a uklidni tak svou mysl. Na konci do této vody nech z tvého těla přejít všechny zbytky negativní energie (pakliže tam nějaké ještě zůstanou) a vodu vylij. Bude dobře. :)

Pitvání svých myšlenek je potřebné

"Jen ta  introspekce mě nebaví a těším se, až to skončí. Ono pitvat takhle sám sebe není nic příjemného, i když je to asi potřebné." 

  Pitvat se sám v sobě je doopravdy velmi potřebné. Je to základ veškerého dalšího poznání. Mnoho velkých osobností tvrdí:

"Poznej sám sebe a poznáš celý vesmír."

Kdybys nevěděla do detailu, kdo jsi ty, jak bys poté věděla, co jsou tvé myšlenky a které jsou ostatních a jen se necháváš ovlivňovat? Když se nepoznáš, jak na sobě můžeš pracovat? Co v tu chvíli měnit, vylepšovat? Co tě ohrožuje v krizových situacích? Jakým směrem jít? Co od života chci a proč to chci? Dokud nepoznáme sami sebe, jak si můžeme být sami sebou jisti (sebejistota)? A dokud nemáme sebejistotu, jak můžeme pomáhat ostatním lidem či planetě?

Vím, že chceš pomáhat planetě a ostatním lidem... v tom případě bys měla jít za vlastnostmi Vládce Síly - sebe-jistota, sebe-vědomí, sebe-láska, sebe-důvěra. Poznání sebe sama je největší a nejdůležitější stavební kámen mrakodrapu poznání. Užívej si ho! Je přece nádherné poznávat své tělo, svou duši a svého ducha. Je to fascinující zážitek.

Nezdají se mi sny

"Od těžké životní události se mi nezdají sny."

Když se člověku nezdají sny, tak to značí, že už nechce jet podle autopilota, podle rozhodování a myšlení ostatních lidí. nechce žít ve fantazii světa, ale nabírá síly pro tvoření svého vlastního světa. Snaží se pochopit, co to je život a jaký je jeho smysl. Nadnést se nad to a tato touha je velmi pevná a průbojně sahá až nad hmotu a chápání běžné mysli. Je ve vás velké odhodlání, které vás přenese přes pohádky tohoto světa do reality funkce a stvoření tohoto světa a vy si budete moci vybrat, zda budete tvořit pohádky pro ostatní, nebo zda budete vědomý obyvatel tohoto světa a vědomě ho prožívat. V obou dvou případech ale pochopíte a prožijete sama sebe, co je tento svět, jak a proč vznikl. Budete tvořit jeho smysl, užívat si ho až postupně budete šťastná, budete... jen budete... Jdete silnou cestou, odvážnou a odpovědnou. Užívejte si ji samotnou, neboť každý den tak pro vás bude novým poznáním zcela nového světa, které se bude před vámi postupně odhalovat, podobně jako když procházíte mlhou - nelze vše najednou, ale lze vším postupně projít a všechny korky postupně přijmout, pochopit a prožít. Správně volíte pro svůj život vládu své mysli nad vládou mysli ostatních.  

Sny se vám znovu obnoví, čím více budete tvořit tento svět - neboť budete vše tvořit zcela vědomě, a to nejen ve hmotě, ale i ve vyšších sférách. Budete tak ustavičně tvořit realitu, která se bude zrcadlit v hmotném světě. Zní to jako slova, ale již po krátkém konání přichází vaše utvořená realita.