Důvěra v Astrální akademii

Důvěra v Astrální akademii

Chci jít do Astrální akademie, ale co když koupím zajíce v pytli? Je možné projít několika lekcemi a až poté zaplatit dle spokojenosti? V dnešní době je to již celkem běžná praxe. 

O kvalitě a stylu našeho přístupu (zda vám je sympatický, či nikoli) jste se mohli přesvědčit již během naší komunikace na webových stránkách, kde máme nepřeberné množství námi vytvořených návodů, které jsou k dispozici zdarma.

Každý den odpovídáme na desítky mailů, kde se lidé ptají na otázky ze soukromého života a my jim rádi a ochotně radíme a vše často bez nároku na jakoukoli odměnu. Veškerá kvalita naší práce je vidět na našich stránkách.

Pakliže někdo nabízí jakýkoli kurz či službu a celé jeho stránky jsou pouze prodejní a obsahují nanejvýš pár podpůrných článků, tak tam je doopravdy potřeba dát e-book zdarma, prvních několik lekcí zdarma apod., aby se návštěvník mohl lépe seznámit s daným člověkem. Samozřejmě za to musíš dát svůj e-mail, kde je ti pak zahlcována e-mailová schránka spoustou marketingových nabídek, a když dlouho nereaguješ, tak ti pošlou opět něco zdarma, aby tě udrželi ve své virtuální síti potencionálních klientů.

Většina těchto koučů vznikla také v posledních pár letech (velký boom nastal posledním rokem) a celkem vzato jedinou možností, jak přesvědčit budoucí klienty, je stále dokola nabírat e-mailové adresy a posílat materiály zdarma, a tak se prezentovat.

Láskyplný svět tu působí již 10 let, máme za sebou tisíce spokojených lidí, kterým jsme pomohli nejrůznějšími způsoby. Naše práce je vidět na stránkách, a tedy se nám přihlašují lidé, kteří nám důvěřují, s naší prací souzní a nikdy nemají pocit, že "kupují zajíce v pytli"... Naopak, vždy mají pocit, že nás dobře znají a vědí, co děláme a jen se poté vlastně oni představují nám a hledáme společnou cestu. 

Takže pokud máme vést individuálně člověka více do hloubky poznání a dlouhodobě, je finanční ohodnocení na místě. Kdo nechce nebo nemá možnost uhradit příslušnou částku, vždy ho odkážeme na konkrétní články, kde najde odpovědi na své otázky (na webu je jich stovky), pošleme mu odkazy na návody a podpoříme ho.

První tři stupně Astrální akademie je pro opravdové uvítání a odzkoušení do hloubky. V každém dalším stupni se již dobře známe. Tvoříme láskyplný svět každodenně nejrůznějšími způsoby. Jsme nesmírně vděčni, že existuje mnoho lidí, kteří nám za naši pomoc poděkují finanční formou, protože jen díky tomu se naší tvorbě můžeme věnovat celou svou bytostí a jsme tak schopni pomoci mnoha lidem - třeba právě skrze e-mailové dotazy, nad nimiž několik hodin denně  strávíme. Jsme přesvědčeni, že do určité míry dostáváme, díky tomu můžeme mnohem více dávat a je to tak v pořádku a vše je vyvážené. Povídejte se však nejlépe na komentáře přímo účastníků cesty Astrální akademie - zcela dole v článku zde.