LS v časopise Rytmus Života, 4 - Osud

LS v časopise Rytmus Života, 4 - Osud

V pondělí 26. března 2018 jste našli na novinových stáncích nové číslo časopisu Rytmus Života, kde hovoříme s úžasnou reportérkou Marinou tentokrát na téma osudu. Užijte si jej i rovnou u nás:

Co si vlastně představit pod pojmem osud? Co vše toto slovo označuje?

Osud označuje koncept víry, kdy je všechno v životě pevně dáno. Veškeré pozitivní i negativní události, které nás v životě potkají, jsou již předem určeny a my se s nimi můžeme pouze smířit – to tvrdí příznivci osudu. Osud jsme si navolili před naším narozením, je to něco, kvůli čemu jsme se chtěli vrátit na tuto planetu, a ještě si určité zážitky prožít a získat tak nějakou konkrétní zkušenost. V dnešní době je často používán pojem „vibrace“ – člověk se nachází v určitých vibracích a na základě frekvence těchto vibrací k němu přicházejí myšlenky a události, jež jsou svou frekvencí shodné či podobné. Tedy dá se zjednodušeně říci, že osud je volba frekvence vibrací před narozením, a tím určení veškerých nadcházejících událostí.

Je osud dán, nebo si jej tvoříme sami?

Osud je vždy dán, pokud bychom si jej tvořili sami, již bychom to nemohli nazvat osudem. Opakem osudu je sebeurčení. Osud je tu pro lidi, kteří neovládají své myšlenky a jdou automatickým životem, tím, který si zvolili.

Lze nějakým způsobem zjistit něco bližšího o vlastním osudu?

Pakliže jdeme doopravdy automatickou cestou / osudem, tak lze v celé naší budoucnosti číst jako v otevřené knize. K tomuto slouží různé návštěvy kartářek a věštců, kteří se dokážou velmi snadno napojit na náš osud a celý nám ho interpretovat. Nebo lze podstoupit regresní terapii, kde se nejprve vrátíme do minulosti a z té nás již terapeut snadno vezme do naší budoucnosti. Ale víme z vlastní praxe, že toto chce doopravdy jen malé procento lidí, protože když nám kartářka vyloží špatný osud, tak si stále můžeme říci, že se spletla, ale když náš osud uvidíme sami, tak toto poznání dokážeme jen stěží odmítnout.

Pokud je osud dán - lze jej měnit? Jestliže není dán - jak si vytvořit “ideální” osud?

Z cesty osudu je možné vystoupit, ale je to pro většinu lidí velmi komplikované. Je to narušení zaběhnutých zvyků, způsobu myšlení, musíme se začít ovládat. Krásný příklad mám z praxe, kdy jsem ještě vykládala karty, protože výklad karet lidé pro nahlédnutí do vlastního osudu preferují a já jsem doufala, že díky tomu ukážu spoustě lidí, jak z osudu vystoupit a žít vědomě svůj život.

Přišla za mnou paní, která měla v osudové cestě, že ji manžel opustí. Vždy, když se ve výkladu objevilo něco negativního, našli jsme cestu, jak se tomu vyhnout, co změnit v životě, abychom začali žít sebeurčením. Zde stačilo velmi málo – aby paní přestala kritizovat manželovu práci. Tak málo stačilo, aby mohli spolu žít šťastný život. Paní byla nadšená, radovala se, že ví, jak zachránit své manželství.

Po měsíci se ozvala, že to vydržela pouhé čtyři dny a že pak už si nemohla pomoci a myšlenky byly silnější než ona. Manžel ji opravdu opustil. Toto znamená vystoupit z osudové cesty, vědomě žít a tvořit svůj život. Zvolit si svůj směr a cíl a nenechat se ovládnout okolím a myšlenkami, které nás táhnou zpět k automatickému chování. Jít si stále za svým a ovládat své myšlenky.

Je to méně pohodlná cesta, určitě ze začátku, ale poté nás čeká přesně takový život, jaký chceme my. Karty jsem po této a dalších zkušenostech přestala vykládat, protože jsem zjistila, že lidé si musí změnu prožít, nestačí jim to pouze říci. Proto se se svým mužem specializujeme na nejrůznější hlubinné stavy našeho vědomí, kde si člověk vše prožije, pochopí a lépe se mu po této zkušenosti udržuje jeho vybraný životní směr.

Jak se smířit s vlastním osudem? Jak jej pochopit?

Já bych se se špatným osudem nikdy nesmířila, začala bych ho naopak ignorovat a tvořila bych svůj vlastní život. 😊 Osud je krásná výmluva:

„To je můj osud, s tím nic nenadělám.“

Tito lidé se smířili se svým osudem, smířit se s něčím však neznamená si na danou věc nestěžovat, ale nic s ní nedělat. Pokud ovšem chceme osud pochopit, tak to je věc jiná. K pochopení naší životní cesty je potřeba se na náš život podívat nezaujatě, s nadhledem, a to zvládneme v meditaci anebo v regresní terapii, ta je na to vynikající.

Můžeme ovlivňovat osudy druhých?

Osud nemůžeme trvale změnit, můžeme ho dočasně ovlivnit, tedy dočasně ovlivnit myšlenky konkrétních lidí, a tím například napomoct k snadnějšímu opuštění osudu a utvoření si vlastní cesty. Člověk ale musí udržet svou novou cestu již sám. Pakliže to nezvládne, sklouzne opět do automatického chování, a tím tedy do svého osudu.

Jakým způsobem lze osudy druhých ovlivnit?

Způsobů je mnoho, od moderních terapií přes hypnózy až po staré rituály. V terapii prožijeme s člověkem jeho vysněný život a najdeme k němu praktické kroky, které následně reálně činí. Tím, že vše vědomě prožije a pochopí již v samotné terapii a aktivně a vědomě se na všem podílí, je pro něj poté udržení nové vědomé cesty snadnější. V hypnóze lze dočasně ovlivnit podvědomí člověka, ale jestliže se sebou nepracuje, převezmou automatické vzorce opět nadvládu. Rituál ovlivní nejen konkrétního člověka, ale celý sled událostí, je tedy účinnější než hypnóza. Ale i zde stále platí, že pokud nebudeme ovládat svou mysl, pak se dříve či později vrátíme k našemu automatickému chování. Během naší praxe jsme ještě neobjevili účinnější způsob, než je terapie.

Je pouze o poslouchání myšlenek, celé rozhodování je však na vás. Touto cestou vás vedeme skrze Astrální akademii. Vy tvoříte svůj život.