Astrální akademie, otázky a odpovědi 11 - Žiji ve hmotě?

Astrální akademie, otázky a odpovědi 11 - Žiji ve hmotě?

61. Meditace zraku

U těchto meditací nemám žádné zvláštní prožitky, nějak nedokážu porozumět tomu přenesení svého vědomí na hmotu. Dokážu v pohodě sledovat několik minut nějaké jedno konkrétní místo, dokážu přitom neulpívat na přicházejících myšlenkách, spíše se věnuji zaměřené pozornosti na tu „hmotu“, pak jsem zkoušel jakoby vědomě se snažit nějak přenést to vědomí na hmotu, no nevím, zatím nic.

Můžou nastat dvě rozdílné situace.

1) vaše mysl přijme pevnost hmoty a jakoby se na chvíli zastaví, hodně těžce popsatelný jev, který se musí prožít

2) budete pozorovatel hmoty, tedy se hmota začne vzdalovat, přibližovat, vlnit, zářit… prohlédnete jakoby za hmotu a budete mít pocit, že již není pevná, že je to něco jako modelína.

K tomuto cvičení pomůže, když se na zeď či předmět budete dívat stejným způsobem, který je popisovaný v článku o vidění aury. Budete se dívat jakoby za /skrz hmotu. Také je pravděpodobné, že potřebujete více času, zkuste si jednou u tohoto cvičení věnovat co nejvíce času, jak jen bude možné... klidně i celou hodinu.

Zkušenosti ostatních Vládců (studentů Astrální akademie)

"Přebírání pevnosti hmoty mi stále příliš nejde. Nějaký pokrok jsem zaznamenala, ale je to vždy je na krátkou chvíli, kdy mám pocit pevnosti hmoty. Je to asi i tím, že mě více přitahuje  pozorovat a zkoumat zvláštní proudění energií kolem předmětů a světelné obrysy, které začnou při upřeném pohledu na předmět vystupovat."

 

"Ta viditelná proudící energie mě něčím fascinuje. Někdy je to trochu jako fata morgána. V poslední době to vídám čím dál častěji a bez většího soustředění. Je to tak jemně krásné a uklidňující."

 

"Uvědomění si, jak je všechno nehybné, pevné. Co to vlastně je? Pohybuji se v tom 22 let, v tomto prostředí, a co pamatuju, tak až teď je vnímám vědomě. Mysl spolupracovala s tímto nehybným světem a zastavila se také jiným způsobem nežli obvykle. Zajímalo by mě, jak moc je pevné tohle prostředí. Jak silnou myšlenku může člověk vyprodukovat, aby je přetvořil v co nejkratším čase."

 

 62. Zkouška života ve hmotě

V poslední lekci je přes den cvičení s názvem zkouška život ve hmotě. Nejsem si zcela jist, jak ji provádět a jestli jsem toto učení - cvičení pochopil úplně celé a správně. Vždyť přes den jsem vědomě vzhůru, při vědomí, jak můžu snít? :-D

Divil by ses, kolik lidí za námi jezdí s tím, že nedokáží rozlišit, jestli jsou ve snu či v realitě. Čím více budeš pokračovat v Astrální akademii a budeš mít větší poznání, budeš prožívat lucidní snění a spousty dalších věcí, tím se budeš blížit ke stavu, že se budeš i v realitě zamýšlet, zda to, co vidíš, je sen, či realita. Jsou to doopravdy zajímavé prožitky.

Nebudeš tak žít stále, ale určitě tento stav minimálně jednou přijde a zkouška hmoty se ti pak bude velice hodit. :-) Momentálně zkouška hmoty slouží k tomu, aby ses zastavil a doopravdy vyzkoušel, že hmota je pevná. Ve snech se nám hmota taky ukazuje, ale my nemáme ve zvyku si testovat, zda stůl je opravdu ze dřeva a okna jsou ze skla, a tak hmotě ve snu nevěnujeme pozornost a automaticky ji považujeme za hmotnou. Takže když se naučíš vědomě provádět zkoušku hmoty, dostane se ti toto i do automatického chování ve snech a tam bude tvá příležitost si uvědomit, že se nacházíš ve snu, a prožít lucidní sen.  

63. Začínám vidět charismatický obal člověka

Na svahu jsem si všiml, že občas, když jsem pozoroval lyžaře na bílém podkladu zasněženého kopce. Jakoby kolem nich byl takový zlatavý nádech. Hned jsem si řekl, že bych konečně začal vidět možné aurické pole. Koukal jsem tak celý týden na tuto schopnost, někdy byla vyšší, někdy nižší, ale jednou jsem se podíval i na sloup a kolem jsem taktéž zahlédl jakoby stejnou zlatavou barvu, kdy jsem si řekl, že kolem neživé věci by snad aura neměla být. No tak nevím...      

Viděl jste energetický obal, který je vidět kolem všeho. Kolem neživých věcí je cca. 1-3 cm, pakliže jsou pro nás důležité a dáváme jim své emoce a sílu, můžou zářit i přes celou místnost. :) U člověka se dá podle tohoto energetického obalu poznat jeho "nálada do života" - ideální je 5–10 cm obal, pakliže je méně, většinou je člověk v depresích či nemocný... pakliže více, tak jde buď přes svou hranici (např. v práci) a po výkonu tzv. odpadne, anebo dokáže dlouhodobě takto fungovat, a jsou to většinou lidé velmi energičtí. :)