Není slovo jako slovo? Co znamená zdravá sobeckost?

Není slovo jako slovo? Co znamená zdravá sobeckost?

"Zdravím Terezko, omlouvám se, ale mám velký problém pokračovat v Astrální akademii -  mám v sobě příliš velký střet a vytváří ho u vás používané spojení – „zdravě“ sobecký. Nevím, kdo nebo proč toto spojení dal dohromady, ale je to pro mě to stejné, jako říci: láskyplně vraždit, milovat k smrti apod. - výsledkem je destrukce. Můžu se mít zdravě ráda, být zdravě sebevědomá, zdravě milovat, ale nikoli být zdravě sobecká." Nikola, Vládce Síly (studentka Astrální akademie)

Ahoj, toto je všechno jen hraní se slovíčky - každý si pod pojmem "zdravé sobectví" představí něco jiného a důležité je pochopit obsah sdělení, ne jeho obal - a to se ti povedlo. Tedy si nahraď tento pojem dle vlastního uvážení a jednej podle toho. Stejně jako je nebe / nirvána / akáša - duše / astrální tělo / charisma - duch / vědomí / mentální tělo....atd. atd. atd. 

Vždy přicházíme k rozdílnému pojmu, ale po delší či kratší debatě nedospějeme k tomu, že obsahově se shodujeme.

Je možné, že ty potřebuješ pro své chápání jiný pojem, protože slovní spojení „zdravě“ sobecký na tebe působí destruktivně, a tak se v tvém okolí děje - vše je o nastavení mysli - co si myslím, to je má realita a to se projevuje ve hmotě. Já jsem například celý život zdravě sobecká a já i mé okolí máme nádherné životy, ale to je kvůli tomu, že toto spojení nevnímám jako dysfemismus (hrubě zabarvené).

Být zdravě sobecký neznamená, že budu bezohledný ke svému okolí, že budu upřednostňovat sebe na úkor ostatních. 

Velice zjednodušeně se dá říci, že já mám svůj záměr, kterého chci v životě skutečně dosáhnout, a kvůli tomu začnu zjišťovat od okolí jejich cíle a sny a ověřuji, jak rezonují s mými plány  - tedy pomáhám ostatním být spokojenými v tom, co si přejí.

Zároveň to ale vědomě využívám pro tvorbu svého ideálního světa. Je to něco, jako být nejlepší leader na světě. Já jdu za svým cílem, ostatní mi s tím pomáhají a při tom si plní vlastní sny a mají z toho radost. Toto je zjednodušeně vysvětlení mého vnímání slovního spojení „zdravá sobeckost“. Vše to jsou jen jakési obaly, jež mají stejný obsah a na to je potřeba pamatovat.  

Nikola: "Opravdu, tak jak jsi to popsala ty, bych to já zdravé sobectví nikdy nepojmenovala. Protože sobectví je - viz wikipedie - tvoření záměru na úkor druhého. Proto se to tak jmenuje. Ale dobrá, vy si to jmenujte takto, a já si ponechám v hlavě to tvé vysvětlení, a ne pojmenování. Protože mě to velmi dráždí a vytváří mi to velmi nepříjemný pocit."

Tereza Sidris: A wikipedie určuje pravdu světa, anebo si pravdu tvoříš ty? :) To, že je něco společností zaběhnuté jako ta správná věc či definice, tak to neznamená, že to je pravda. Pravda je pouze to, čemu my osobně věříme. Astrální akademie je založena na tom, že je vhodné omezit čtení nejrůznějších poučných knih a článků a spíše hledat pomocí vlastního poznání a praxe.

Nikola:  "Ano souhlasím, pravda je relativní pojem, ale beru, že určité názvy vznikly jako označení určitého chování, situace, a díky tomu se orientujeme, takže proč něco měnit, když už to vhodný název má, změna v tom pak dělá tento zmatek. V tom případě se zeptám, proč vůbec nějaké názvy a pojmy jsou, když vlastně na nich nezáleží. Jen tomu nerozumím, když se něco jmenuje auto, proč tomu mám říkat malý motocykl…? Uniká mi smysl? A doufám, že informace, že akceptujete různorodost názorů, byla pravdivá. 😊"

Tereza Sidris: Momentálně se bavíme o pojmenování abstraktní, nehmotné věci / pocitu / emoci / nastavení... Když pojmenujeme auto, tak ho všichni vidíme a chápeme, že toto je auto. To, jak vypadá do detailu, už vnímáme opět každý jinak. Až budeš mezi kamarády, tak všechny popros, ať zavřou oči a představí si například ledničku. Každý bude mít ve své hlavě zcela odlišný obraz ledničky, a to se jedná o hmotnou věc – někdo uvidí bílou, jiný černou, u někoho bude mít dvojité dveře a zásobník ledu, jiný uvidí zcela malinkatou. Tedy pod abstraktními pojmy, jako jsou štěstí, láska, smutek, nervozita, agrese, si již každý představí zcela něco jiného a nelze to paušalizovat.