Prozření Vládce Síly (studenta Astrální akademie)

Prozření Vládce Síly (studenta Astrální akademie)

Přinášíme vám jedinečné prozření astrálního cestovatele, který již reálně tvoří svůj svět jak v astrální sféře, tak ve hmotné, ba co více, vše vidí a vnímá z vyšších sfér. Jmenuje se Martin Jama.  

Jsou lidé, kteří se vzdají. Pak jsou lidé, kteří jdou za svým cílem, a pokud jdou dost dlouho, získají kontrolu nad tím vším. A už nemusíš bojovat, abys toho dosáhl, ale najdeš cestu a cesta najde tebe. To je ta nejvyšší část duše.  

Úplně otevřený svou duší, tak prosté a tak silné zároveň. Cítíš se jako Bůh, sebevědomý, poctivý, který rozlišuje vše dobré a zlé. Ovládá vše, ale i sám sebe.   Vím, že všechno, co chci, to dokáži. Nesmrtelný zážitek propojit veškeré své bytí. Jsem v mnohem vyšších stavech s mnohem silnější energií, než když jsem začínal v Astrální akademii.   Člověk vidí svůj život z hloubky, jako počítač bez krytu. Přesně víš, co máš spojit, aby se stalo to,  co chceš. A vše se tak děje. Tento život je hra a každý si ji může hrát podle sebe.

Martin Jama, Pokročilý Vládce Síly (Vládci Síly, máte jej možnost oslovit v portálu Astrální akademie...)  

Více o Astrální akademii, zde