Zákon akce a reakce při komunikaci s lidmi

Zákon akce a reakce při komunikaci s lidmi

Dnes přicházíme s úryvkem z textu o Astrální akademii, který pojednává o zákonu akce a reakce při komunikaci s ostatními lidmi.

Jedná se o úryvek ze 7. stupně, ke kterému se dostaneme přibližně po roce intenzivní práce. Na začátku poznáváme a ovládáme sami sebe, postupně přecházíme k poznávání okolí a hmoty, poté k ostatním bytostem a až následně se učíme působit na jiné bytosti. 

V tomto stručném teoretickém odstavci je skryto mnoho důležité pravdy, kterou odhalíme především již zmíněnou praxí, nicméně i tak věříme, že mnohému čtenáři přinese tento textík určitý druh pochopení. 

Doplňující sekvence psané kurzívou mají sloužit pro dovysvětlení čtenářům, kteří nekráčí Astrální akademií (jelikož Vládci (studenti Astrální akademie) již toto vše reálně na sobě prožívají a v jejich případě se tedy nejedná o teorii, ale čistou praxi).

Opřeme-li se o zeď, zeď na nás působí stejně velkou silou, jakou my působíme na ni. Zjednodušený princip zákonu akce = reakce. Tento zákon, stejně jako vše hmotné, má obdobu i na jemnohmotné úrovni.   

Již toto uvědomění, že vše co se dá popsat fyzickým zákony (kromě gravitace, která je spojena výlučně s hmotným světem), má svou podstatu na jemnohmotné úrovni, je obrovské pochopení. Když chci něco změnit, je vždy lepší působit “ze shora směrem dolů” než opačně. 

Takže vyšleme-li k někomu emoci o určité síle, vrátí se nám zpět emoce o stejné síle - jediný “zádrhel” zde je, že je již jedno, zda je síla pozitivní, či negativní, jelikož toto je jen naše subjektivní pojmenování.   

Každá situace, věc, předmět je ve své podstatě neutrální. Nálepku “pozitivní” a “negativní” získává až díky našemu zpracování, které je ovlivněno mnoha faktory: životní zkušeností, povahovými vlastnostmi, momentální náladou, dosavadním vztahem k dotyčné situaci a mnohými dalšími faktory. 

Můžeme se setkávat i s tzv. “nepřiměřenými reakcemi”. Už to jak jsem si to krásně v češtině pojmenovali - “nepřiměřené” – je výmluvné, jelikož právě “přiměřená reakce” by byla ta, která se rovná síle vyslané. V této chvíli si můžeme představit opět onu zeď, na kterou působíme.

Co se stane, když naše působení bude větší, než jaké dokáže zeď pojmout?
Hmota popraská a zeď se rozpadne na spousty částí a každá část vyvine určitou sílu při pádu na zem, až se může celé zem zachvět. 

Obdobný princip působí na emocionální úrovni - působili jsme více, než je druhá strana schopna absorbovat, a tak se spustí vlna “nepřiměřených” emocí. A stejně jako po ohlušujícím rámusu padající zdi zůstává klidný a prázdný prostor, tak po vlně emocí přichází klid a ticho na duši.  Podobně je to i s nafukovacím balónkem a jehlou. Když je balónek v klidném stavu, můžeme jehlou působit silněji a vrací se nám stejná síla, jakou působíme.

Ve chvíli, kdy balónek začneme plnit vodou (jako když u nás stoupá hladina emocí), tlak jehly se musí zmenšit, aby se nám vrátila správná reakce. Když balónek naplníme ještě více, stačí již jen malý tlak, aby balónek praskl a nastala “nepřiměřená reakce” v podobě polití proudem vody. Čím více v sobě má člověk nahromaděné energie, tím hůře se odhaduje, jakou sílu je třeba vyslat, aby konverzace mohla proběhnout v klidu.

Tento zákon platí i z pohledu karmy: “Něco udělám, tak se mi to vrátí.” Proto pojďme k vědomé komunikaci

základy vědomé komunikace ovládneme již na prvním stupni - přibližně po 2 měsících - a tím zkvalitníme hned na začátku cesty vztahy s ostatními lidmi, staneme se sebevědomějšími a pevnějšími ve svých názorech 

přidat další krůček, který jsme nyní pochopili díky zákonu akce a reakce:  Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. 

Jak se mají k tobě lidé chovat, když něco nezvládáš a jsi kvůli tomu nervózní? Když po tobě něco potřebují? Když ti chtějí sdělit důležitou zprávu?  Díky prožitku Vědomí, kdy jsi jen a pouze čisté Vědomí, dokážeš lehce procítit, že na druhé straně není rozčilený cizí člověk, ale že jsi to ty sám - momentálně rozčilený. Jsi to ty sám - jak se k sobě zachováš?

V Astrální akkademii se na vyšších stupních seznamujeme s prožitkem našeho nesmrtelného vědomí, nikoli naší astrální síly. Poznáváme naše nitro, a tím prožíváme tuto hru života. Ve chvíli, kdy vše vnímáme z nadhledu vyšších sfér, se dokážeme krásně vcítit do jakékoli situace a s přehledem a klidem vše vyřešit v nejlepší prospěch všech.

Vydej se s námi cestou Astrální akademie