8 dní bez spánku a v pohodě - příběh psychiatra

8 dní bez spánku a v pohodě - příběh psychiatra

Poslechnětě si článek v našem podcastu:

Sidrisi co myslíš tou Silou? Jak jdeme výš? Co vlastně to vše znamená...

Myslím, že příběh Vládce Síly Petra (studenta Astrální akademie)- vynikajícího psychiatra se 40 letou praxí - vám vše vysvětlí. Usaďte se a nechte se unášet překrásným příběhem ve kterém se střetává lékařská praktická mysl a duchovní prožitky.


8 DNÍ BEZ SPÁNKU


Spirituální praktiky = duševní poruchy?!

Ak sa stane, verím. Verím a stane sa. Prvé životné nastavenie vypovedá o ľudskej mysli, ktorá žije prevažne materiálny život a riadi sa známym Descartovským: „sum ergo cigito“ ( som, teda myslím ). Cogito, ergo sum vyjadruje opak.

Je pravdou, že fenomény okultných a spirituálnych  praktik ma priťahovali už niekedy v období adolescencie, ale tak ako plynul čas, vplyvom prostredia v ktorom som žil, poznatkov zo štúdia Psychológie v medicíne,  väčšina z nich mi pripadala, ako prejavy duševnej poruchy.

Zvědavost a ješitnost

Neviem dosť dobre zdôvodniť, čo ma viedlo k tomu, že som (krátko potom, ako som náhodne objavil na internete skupinu nadšencov, ktorá v skupine nazvanej Astrálna akademia,  cvičili praktiky, známe z jogy, meditácie, ale z mágie,   s úmyslom naučiť sa fenoménu, ktorý Psychológia označuje: Out-of-body )  sa prihlásil, ako záujemca o cvičenie.

Bola to možno zvedavosť, možno forma profesionálnej  ješitnosti, ako sám sebe  dokázať, že aktivity ktoré robia, sú v rozpore s poznatkami súčasnej   medicíny a Psychológie.

Jdu do toho!

Každopádne som sa do odporúčaných cvičení pustil s nadšením a vytrvalosťou. V odporúčaných cvičeniach meditácie,  koncentrácie pozornosti, vizualizácie, imaginácie a progresívnej relaxácie som bol vskutku „doma“.  V niektorom z ďalších odporúčaní, som si  zhotovil i tzv.  japamallu a cvičil som neskoro v noci autosugestívne ovplyvňovanie podvedomia a transformácie negatívnych vlastností osobnosti.

1. den bez spánku

Pri jednom z cvičení autosugescie okolo polnoci som po asi 20 minútach cvičenia začal prežívať, z psychologického pohľadu neobvyklé stavy eufórie a excitácie mysle.

V tú noc som akosi vôbec nevedel zaspať a tak čakajúc na svitanie, krátil som si čas meditatívnymi cvičeniami a predychávaním energetických centier v tele.

Po ránu bez najmenších známok únavy som sa ako obvykle vybral do práce. Deficit nočného spánku som však ani v priebehu dňa nepociťoval a tak v obave, že by sa to  mohlo  prejaviť na kvalite mojej práce som sa rozhodol že spánok nahradím skorším uľahnutím na lôžko, s využitím dobre mi známych technik autosugestívneho navodenia spánku. Večer však  plynul, hodiny ukazovali, že je už po  polnoci a moja myseľ bola stále svieža, a telo namiesto únavy pociťovalo neobvyklú a nepochopiteľnú sviežosť.

2. a 3. den bez spánku

Ráno som privítal bez známok únavy a s vedomím, že som nespal v poradí už druhú noc. Pracovný deň sa niesol v znamení ľahkej eufórie, jasnej a pokojnej mysle a podprahovou obavou, ako sa to celé bude vyvíjať.  

Tretia noc už bola bez meditácie, ale strávená v úpornom premýšľaní a s pretrvávajúcimi obavami, že z pohľadu medicíny by sa 48 hodín bez  spánku malo zreteľne prejaviť minimálne psychomotorickým útlmom.

Tretí deň v práci. Obavy počas dňa ustúpili, moja profesionálna zvedavosť zostala naďalej v strehu, ale zvedavosť napokon zvíťazila.

Po dni, noc.  Plynula, ale očakávaný spánok sa nedostavil, ráno pretrvávala svieža myseľ, a moju pozornosť pútalo ľahko euforické ladenie.

4. - 8. den bez spánku

Štvrtý deň. Môj vnútorný pozorovateľ zostal trvale aktívny, medicínske poznanie lekára, psychiatra zostalo v rozpakoch, pretrvávala  potreba nájsť odborné vysvetlenie neobvyklého javu, niekde na internete. Mal by som mať podľa poznatkov medicíny minimálne poruchy koncentrácie, pamäti, možno už známky psychotickej alterácie.

Štvrtá noc bez spánku. Potom piata, šiesta, siedma a - ôsma!!

Rozum v koncích

Bez zreteľnejších známok vyčerpania telesných alebo duševných funkcií. Po 8 dňoch deficitu spánku, pri jednej z poobedných meditácii som uprostred meditácie stratil kontakt s realitou a „zobudil som sa“ spontánne po približne 20 minútach spánku. Do plne bdelého a lucidného stavu.

Po ôsmich dňoch nočného bdenia dnes znova spávam a spánok je pravidelný. Oproti mojej spánkovej predskúsenostnej norme okolo 6 hodín spánku, teraz denne spávam približne 3 hodiny.

Lékařská diagnóza

V  autodiagnostike by som asi napísal psychiatrickou terminológiou: Som lucidný, vigilný, psychomotorické tempo primerané, nálada plne eutýmna, vyššie city diferencované. Vnímanie intaktné.  Myslenie primeranej  dynamogenie, koherentné, formálne správne, bez patologických obsahov. Mnestické funkcie v impregnácii i reprodukcii neporušené, intelekt v medziach sociálnej  normy. Osobnosť diferencovaná, bez známok  alterácie.

Záver: Bez známok duševnej poruchy.

Já a Astrálna akademia

To, že psychika je mocná čarodejka, že dokáže veľmi účinne vplývať i na telesné funkcie ľudského tela, som vedel nuž dávno. Ale to, že tá moja ma  takto prekvapí, to som ani len netušil. Pokračujem v cvičení, v skupine Astrálne akademie. Zažil som už aj i fenomén vytelesnenia, nad ktorým svetová medicína doteraz, len neveriacky krúti hlavou…” 

Už tě nebaví běžná realita a chceš od života více? Astrální akademie tě očekává.

👉🏻Přihlaš se zde👈🏻
🎇✈️🚀💥