Jak komunikovat se zemřelými?

Jak komunikovat se zemřelými?

Otázky na komunikaci se zemřelými jsou poměrně časté. Rozloučit se s blízkými osobami, které opustili tento svět není lehké. Spousta z nás hledá způsob, jak se s nimi rozloučit, či vyřešit záležitosti, které nestihli v hmotném světě.  Spojit se nimi lze více způsoby a dnes si je vysvětlíme. 

Astrální sféra

Komunikovat se zemřelými můžete v astrální sféře. V tomto případě není výsledek jistý, záleží, jestli duše dané osoby stále zůstává v této sféře, nebo ji již opustila. Zde se můžete setkat se zemřelými a případně s nimi dořešit i nějaké záležitosti, které nebyly dořešeny na zemi. Můžou to být třeba otázky ohledně důležitých dokumentů a podobně.

Mentální sféra 

Další prostor, kde se se zemřelými můžete spojit je mentální sféra. Zde hovoříte již pouze s vědomím dané osoby. Tady jsou však hovory na jiné úrovni. V mentální sféře je pouze klid, láska, blaho a pokud máte na srdci nějaké důležité dotazy, zde na ně odpověď zřejmě nedostanete. Nebo jinak.. ne v podobě, kterou si představujete. Vědomí nemá potřebu zabývat se věcmi z hmotného světa. 

Jak se se zemřelým spojit?

První možnost je v astrální sféře, pokud se v ní stále nachází. Toto lze dvěma způsoby. Jeden je astrální cestování. Návod na astrální cestování naleznete zde, ale tato metoda ve většině případů vyžaduje dlouhodobější trénink.

Další způsob je mentální cestování, které je jednodušší. 

Nejlepší způsob je usednout do tureckého sedu, do pohodlné pozice, případně si lehnout, ale tato pozice často svádí ke spaní a udělat sedm vědomých nádechů a výdechů.

Jen zklidnit mysl a tělo.

Potom si vizualizujte, jak vaše vědomí stoupá vysoko vzhůru.

Pokud vám nejde vizualizace, stačí to pouze cítit, vnímat. Netlačte na to, dejte tomu jen lehkost. Stoupáte stále nahoru, až ucítíte klid, blaho, mír, nebo cokoliv tomu podobného. Zde se usaďte a požádej zemřelého, aby si s vámi přišel pohovořit.

Nemusíte ho vidět, můžete ho jen vnímat. Možná nebude mluvit, jen ho ucítíte, budete jednoduše vědět, že tam je.

Zůstaňte, jak dlouho budete potřebovat, nebo jak dlouho zvládnete.

Až budeš chtít odejít, poděkujte zemřelému a pusťe ho dál. Poté se vraťte pomalu dolů, stejným způsobem, jako jste cestoval nahoru.

Až se budete zpět, zůstaňte ještě chvíli v klidu, abyste se usadili ve svém těle. Je možné, že se budete cítit trošku jinak než před cestováním. Je to v pořádku. Můžete být lehce unavení, mít rozostřený zrak, nebo naopak uklidnění a šťastní. Záleží na hloubce prožitku a na každém jedinci. Vše se po chvilce vrátí to normálu.

Souhrn

Astrální cestování je velmi zážitkové a budete 100% vědět, že jste se se zemřelým setkali. Setkáte se úplně stejně, jako kdybyste se potakli ve hmotě. 

Během mentálního cestování jsou prožitky také silné, ale pocitově více snové. Ze začátku vám bude hodně do těchto prožitků mluvit mysl, která bude chtít všechny prožitky z mentálních sfér zahodit, že se jedná pouze o výplod fantazie. I na mentální cestování se dají krásně získat důkazy a tak i sebevědomí, že se jedná o realitu. 

Tyto dvě metody, jak astrální, tak mentální cestování učíme v Astrální akademii, zrovna tak jako vyrovnání se s odchodem blízkých osob. Nyní máme akci týden zdarma, pokud bys chtěl, neváhej se přihlásit. Setkáš se u nás se spoustou lidí, kteří řeší své osobní problémy a uvidíš i pokroky u Vládců síly, kteří Akademii navštěvují delší dobu. Máme zde zkušené Průvodce, kteří ti se vším rádi pomůžou.