Je možné se potkat při astrálním cestování s blízkými zesnulými? 

Je možné se potkat při astrálním cestování s blízkými zesnulými? 

Jak to funguje po smrti? 

Každé náboženství má svůj vlastní posmrtný koncept, které si jsou vzájemně velmi podobné. Podíváme se na 3 významné pohledy:

Křesťanství: 

Křesťanská nauka zahrnuje víru v posmrtný život, kdy duše po smrti těla putuje do nebe nebo pekla v závislosti na činu a víře během pozemského života. V nebi se věřícím naskytne věčná radost a blízkost Boha, zatímco v pekle čeká věčné odsouzení a oddělení od Boha.

Buddhismus: 

Podle buddhismu je posmrtný život součástí nekonečného cyklu známého jako Samsára. Budhisté věří v reinkarnaci, kdy duše opouští tělo a přechází do další existence na základě svých karmických zásluh a hříchů. Cílem je dosáhnout osvícení a osvobození z cyklu reinkarnace.

Islám: 

V islámu je víra v posmrtný život základní součástí víry. Po smrti věřícího muslima je jeho duše přenesena do Barzachu, mezistupně mezi pozemským životem a životem posmrtným. Po dni soudů budou duše buď odměněny vstupem do ráje nebo potrestány věčným pobytem v pekle.

A jak to vidí Astrální cestovatel?

Astrální cestovatelé dočasně opouští svá hmotná těla a dostávají se tak do sféry, kterou bychom mohli nazvat „posmrtnou“. Právě proto se nás velmi často ptáte, jestli se díky astrálnímu cestování dokážete potkat se svými milovanými, kteří již opustili tento hmotný svět.

Abychom dokázali odpovědět, musíme se společně podívat na základní slovíčka a vysvětlit si různé sféry našeho bytí (nebo složky, z kterých se skládá naše bytost). 

Fyzické tělo

To všichni velmi dobře známe. Stačí se podívat do zrcadla a vidíme naše krásné tělo, které nám umožňuje pohyb ve hmotě. Můžeme si ho připodobnit automobilu.

Duše / astrální tělo

Toto je naše charisma - to, kdo jsme opravdu my v tomto životě. Jak se popíšeš? Jsi nadšená učitelka, která miluje tenis a fialovou barvu a rozčiluje jí, když si lidé něco šeptají? Nebo jsi charismatický mluvčí, které dokáže své publikum rozplakat štěstím i smutkem a doma máš všechny knihy seřazené podle abecedy? 

Naše duše je to, s čím se velmi ztotožňujeme, něco, co nám dává vlastní identitu. V naší metafoře auta, je duše řidič. 

Duch / mentální tělo / vědomí

Vědomí je čistá a krystalická esence, která jde skrze všechny naše životy. Samo o sobě nemá nějaké výrazné vlastnosti. Prožíváme zde klid, lásku, všudypřítomnost a zároveň nic. Někdo by vědomí mohl popsat jako božskou částici v každém z nás. 

V naší metafoře představuje pohonnou hmotu, kterou nalijeme do auta aby jelo. 

A jak to tedy funguje po smrti? 

Ve chvíli, kdo zemře naše fyzické tělo, tak se stáváme duší, která se pohybuje po astrálním světě. Jsme to my - naše charisma. Tedy stále tam je vaše babička se všemi svými povahovými vlastnostmi, tak, jak jste jí poznali. 

V této chvíli může duše pobývat v různých astrálních sférách - nebe, peklo, očistec… Jsou to různé konstrukty, které se postupně vírou mnoha lidí vytvořili. 

Duše setrvává v astrálním světě tak dlouho, jak jí to samotné dává smysl. Jak dlouho budu chtít být James, který miluje malování? Jak dlouho budu chtít sledovat svou rodinu, která je ještě ve hmotném světě? 

Jakmile nám toto přestane dávat smysl, tak se astrální tělo začne rozpouštět a my přecházíme do čistého vědomí. Vědomí, kde jsme ve štěstí a lásce. 

A ve chvíli, kdy opět budeme chtít něco prožívat, tak Vědomí sestoupí níže a vezme si na sebe nové charisma. „V tomto životě budu Henry zahradník.“ 

A opět se narodíme do fyzického těla.

Můžu tedy potkat v astrálu zemřelého příbuzného?

Z výše uvedeného vyplývá - ano, jestli v astrálním světě ještě je. A zde každá duše pobývá skutečně různý čas. Některé jsou tam celé tisíciletí a jiné duše se tam zdrží jen pár minut. 

Prosím berte vše výše zmíněné jako zjednodušený koncept praktického poznání, které jsem získal za 20 let mých astrálních cest.