Strážce rodového bohatství

Strážce rodového bohatství

Má Průvodkyně v Astrální Akademii Ankara zaregistrovala, že nemám dobrý vztah k financím a že mi neproudí. Dostala jsem úkol jít do meditace, kde budu v místnosti plné peněz, bohatství … mám si to užít a napsat co vnímám. Pak vše nechat zmizet ... a opět si zapsat co vnímám. 

Jsem v meditaci

Představuji si, že jsem v místnosti plné bohatství … všude jsou truhly peněz a cihly zlata jsou vyskládané všude kolem mě. Vše plné bohatství. Vše neskutečná energie, ale zároveň pociťuji neskutečně bolestivou tíseň, zrychluje se mi tep, sotva dýchám, jsem naprosto zoufalá, nemohu potlačit pláč ... nemohu to už vydržet!!! 

Nevydržela jsem to. Snažím se to vydýchat a neplakat. Asi za deset minut jsem se uklidnila a odhodlala se, že budu pokračovat. Vím, že musím pokračovat, že to nesmím odkládat. Jsem rychle zpátky. Stále držím plnou místnost bohatství ... ale je to okamžitě zpět! Tu tíhu, zodpovědnost a zoufalství se snažím přebít pohodou a radostí..., ale ta tam vůbec nepatří!  Jsem opět zoufalá. Nemohu dýchat, pláču. Rozhodla jsem se, že přejdu na druhou část meditace, kdy bohatství zmizí. Doufala jsem, že to bude lehčí část, přijde úleva a já budu moc dýchat. Ale je to ještě horší!!! Co to proboha je!!! Proč zrovna já bych měla mít problém s penězi! Snažím se to analyzovat. Uvědomit si, co se to děje. Pochopila jsem, že můj negativní postoj k penězům a deprese z bohatství je mnohem dál.  Budu si muset projít regresní terapií! 

Regresní terapie

Ach jo! Nechce se mi do toho, ale už vnímám jeden z mých minulých životů, který měl tuhle šílenou energii. Je to velmi silné a emotivní … nechce se mi to otvírat, ale musím. Nastal čas. Jsem na území dnešní Ameriky.

Žiji v neskutečně staré, rodové skupině nádherných duší ... jsem jejich součástí. Jsem domorodec, tedy dnes by se asi řeklo Indiánka. Náš národ je velmi uvědomělý, pracovitý a každá generace předává to nejlepší ze sebe (svůj poklad) mladším generacím ... symbolikou tohoto vědění, těchto předávaných hodnot je zlato a vzácné minerály. Protože jsme velmi, velmi starý rod máme nashromážděn ohromný poklad.

Strážce rodového pokladu

Já jsem od dětství byla vychovávána jako Strážce rodového pokladu. Umím tavit a zpracovávat zlato. Na přání každého vytvořím z jeho zlata to, co chce, aby tu po něm zůstalo jeho potomkům, dalším generacím. Naše zlato nemá jen hodnotu krásného a vzácného kovu, pro nás je to TO, CO NÁS SPOJUJE S PŘEDKY. Stačilo vzít si předmět (zlato) konkrétního předka do ruky a došlo ke spojení tvého vědomí s vědomím předka. Mohli jsme se tímto způsobem učit a předávat si informace z generaci na generaci. Poučovat se z chyb atd. Bylo to něco jako online video hovor s předky. Pro nás to mělo nepředstavitelnou hodnotu...

Nastal problém

Přišli lidé, kteří si začali agresivně nárokovat naše území bohaté na zlato. Bránili jsme se, snažili jsme se ... až vše vyústilo v šílenou dohodu, kompromis, že jim vydáme náš poklad a oni nám nechají náš domov, naši zem. Já Strážce rodového pokladu jsem byla pověřena ho těm šíleným lidem předat. Předání bylo dva dny od domova. Viděli jen zlato, jejich vědomí bylo zatemněné a mysl očarovaná zdánlivým pocitem moci. Vše jsem jim předala, ale musela jsem před nimi utéct ... správně jsem na vnímala, že mě chtějí po předání zabít.  

Když jsem se vrátila domů ... můj domov už neexistoval. Byli jsme podvedeni. Nezůstal kámen na kameni. Vše shořelo. Všichni mrtví. Staří, mladí, děti, miminka ... lidé byli neskutečně zmasakrováni, mučeni, aby vydali všechny své malinké kousky zlata, které chtěli ve stáří předat jako své poselství rodu.

Byla jsem zoufalá, v šoku, chtěla jsem umřít a jít za naším rodem. Ale nemohla jsem.

V okolí se začaly objevovat maličké děti, kterým se podařilo utéct nebo je rodiče schovali …nacházeli jsme ukrytá miminka (některá ještě žila). Musela jsem je chránit. Byla jsem jediná, kdo ze starších přežil. Nikoho jiného neměly. Nastalo další těžké období, kdy jsem se s dětmi musela neustále schovávat a před někým utíkat. 

Toto vyplavalo. Trvalo dlouho, než jsem se uklidnila a přestala plakat. Nyní tomu musím dát jiný směr a realizovat, jak se této tragédii dalo zabránit. Udělala jsem následující: Dozvídáme se o tomto nebezpečí dlouho dopředu a v klidu jsme se stihli přesídlit … zmizet do obrovské hory ... jejíž vchod nevědomí nevidí.  Nyní jsem spokojená a šťastná!

Poučení a zlom v současném životě

Jak mne tato terapie pomohla? Okamžitá změna! Do mého života lehce proudí peníze, a mám z nich upřímnou radost! A za odměnu, jsem si koupila roční členství v Astrální akademii… díky ní se posunuji v životě mílovými kroky v před. Jsem sebevědomá, hrdá a silná! Vím, že uvnitř mě je stále Strážce rodového bohatství...