Jak překonat spánkovou paralýzu?

Jak překonat spánkovou paralýzu?

Spánková paralýza je záhadný a často děsivý jev, který postihuje mnoho lidí po celém světě. Je to stav, kdy se mozek probudí z REM fáze spánku, ale tělo zůstane paralyzováno. V této chvíli je jedinec při plném vědomí, avšak nemůže se hýbat. Tento zážitek může být nesmírně znepokojivý a děsivý, protože je často doprovázen intenzivními smyslovými prožitky.

Příznaky spánkové paralýzy

Během spánkové paralýzy může člověk zažívat pocit těžkosti na hrudi, jako by mu někdo seděl na hrudníku. Tento stav může být doprovázen pocitem dusivosti nebo nedostatku vzduchu.

Kromě toho mohou jedinci vidět nebo slyšet věci, které pochází ze světa za hmotou. Tyto prožitky jsou často negativní a vyvolávají intenzivní strach a strach opět zase vyvolá další negativní projevy spánkové paralýzy a tak se dostává člověk do bludného kruhu a ze spánkové paralýzy se stává nejděsivější životní zážitek.

Faktory přispívající ke spánkové paralýze

Existuje několik faktorů, které mohou přispět k výskytu spánkové paralýzy. Patří sem nepravidelný spánkový režim, nedostatek spánku, stres, úzkost a spánkové poruchy.

Také lidé, kteří se aktivně věnuji meditaci a cíleně pracují na prožitcích mimo tělo (ať již astrální cestování, lucidní snění, nebo všeobecné navyšování svého Vědomí) se setkávají se spánkovou paralýzou. Tito lidé ji však nevnímají negativně, ale jako splnění jejich snu a prožívají během spánkové parazlýzi krásné prožitky. A tím se postupně dostáváme k řešení.

Řešení a zvládání spánkové paralýzy

Jedním z možných způsobů, jak zvládat spánkovou paralýzu, je využití technik astrálního vystoupení. Astrální vystoupení, neboli astrální projekce, je metoda, při které vědomě opustíme své fyzické tělo a vstoupíme do astrální roviny. Tento proces nám může pomoci překonat strach a úzkost spojené se spánkovou paralýzou tím, že nám poskytne pocit kontroly nad situací.

V momentě, kdy si uvědomíte, že jste ve spánkové paralýze, zkuste se soustředit na své dýchání a uvolnit se. Představte si, že se vaše vědomí odpojuje od fyzického těla a volně se pohybuje v prostoru. Tento akt nejenže zmírní strach, ale také vám umožní prozkoumat fascinující svět astrálního cestování.

Kam chcete cestovat? Stačí pomyslet a jste tam. Strach se změní ve svobodu. Každý prožitek má své 2 stejně silné polarity, tzv. dvě strany jedné mince. Dokážete si představit, že strach a hrůzu zmizí a nahradí ji stejně silný pocit štěstí a euforie? 

Spánková paralýza nemusí být jen děsivým zážitkem. S vhodným přístupem a technikami, jako je astrální vystoupení, se může stát příležitostí k osobnímu růstu a objevování. Stačí jen odvaha a otevřená mysl, abychom se vydali na cestu za hranice běžného vědomí a objevili nové dimenze našeho bytí.