Nalezněte své astrální jméno

Nalezněte své astrální jméno

Astrální síla naplňuje i naše slova, jež v sobě dokáží skloubit lásku, ale i smutek. Máme jasně definované tvary, barvy, zvuky, slova, ale co naše jméno? Vybrali jsme si jej sice společně s rodiči ještě před našim narozením, avšak naše dosavadní prožitky silně ovlivňují naše působení do našeho hmotného i astrálního prostoru. Od narození až po nynější dobu si na své jméno doslova nabalujeme veškeré své emoce, rozhodnutí, názory a skutky. Jenže většina všech vlastností je od cizích lidí, ne od nás samotných. Rodiče nás učili být takový, společnost makový, chytali jsme nešvary a názorové myšlenky, které nám vždy nemusí být k užitku.

Najít své astrální jméno je přirozené

Již prastaré společenské kmeny cítily, že není zcela v pořádku, abychom jméno od rodičů nosili celý život. Proto v den dospělosti si jedinec vybírá své nové jméno. Toto nové jméno jej nyní vyprovází zbytkem života a není ničím zatíženo. Je čisté, jako papír a nositel do něj manifestuje veškeré své nejdokonalejší vlastnosti, jenž vědomě probouzí. Nové jméno si nositel upravuje podle svého cítění a poznání Světa. Již nevyjadřuje staré názorové myšlení, ale stává se z nositele nový člověk, jedná se o nový život. Jméno může tak často vyjadřovat sílu, laskavost, pravdomluvnost, čistotu konání a veškeré vlastnosti, které chce nositel po zbytek života plně rozvinout.   Této tradice se drží například Buddhismus, kdy novic dostává vybrané jméno od svého Lamy. Jména jsou psaná v sanskrtu a často znamenají ve smyslu: otevřené oči, čisté ruce, bystrý orel... Tedy jak vidíme, nejsme daleko od Západních Indiánů a to jsme nyní na Východě... Pak je zde druhá možnost a tou je rozhodnutí na jedinci. Například souzní celou dobu s jiným jménem, protože dosavadní jméno se mu nezamlouvá. Tedy si vybere své nové, například z Karla na Tomáše. Případně a to nejlépe, vybere si své astrální či duchovní jméno, které slouží jako jeho nejsilnější opora. Astrální  jméno vyzařuje z vibrací celého člověka: těla fyzického, astrálního (duše) i mentálního (duch). Je to spíše slovní popis vibrací v rovině jemných běžně neviditelných, ale poznatelných sfér.  

Astrální jméno je velice silné

neboť při jeho (i rituálním) přijetí se stává doslova oporou nositele. Nelze pak sejít z cesty a pokud se to stane, nositel je vždy svým jménem varován, že tuto cestu si nevybral. Naopak je plně podporován pro cestu, jež si vybral.  

Jak zjistit své astrální / duchovní jméno?

  1. Udělej si čas celý podvečer. Pohodlně se usaď, vnitřně se ztiš a nikam nepospíchej. Myšlenky nyní nejsou důležité, posuň je dál...

  2. Po chvíli přestaneš vnímat své tělo a možná ucítíš příjemné brnění… Skvěle!

  3. Okolo tvého těla se nalézá tvá Síla, či tvé světlo, vyzařování, aura, astrální tělo, či energie a nyní je čas je vnímat. Vnímej je všemi smysli, vciť je, užívej si to, jakkoliv. Buď jednoduše svůj, niterný...

  4. Po chvíli si upřesni, co vše má tvůj život vyjadřovat, jaké své dobré vlastnosti chceš rozvinout, jaké charismatické vlastnosti obdivuješ, jaké osobnostní vlastnosti a schopnosti nemáš ale chceš do svého života získat? Prožívej co nejdokonaleji tuto realitu, jako kdyby již existovala.

  5. Jakmile budeš mít jasno, třeba i na více sezení, pak jdi do ještě hlubšího klidu. Jen naslouchej sám sobě a své síle... Ponoř se do hudby své duše a svého ducha - poslouchej jak ti krásně zpívají, jak si navzájem rozumí, jak se doplňují. Stejně jako srdce fyzicky buší a vydává zvuk, tak stejně uslyšíš své jméno - své vibrace - svou hudbu všude okolo sebe, svýma vnitřníma ušima, svým vnímáním. Jsi sám sebou, nic více.

  6. Užívej si tu krásnou chvíli, právě docházíš k poznání kousku sama sebe. Tvé jméno se v této hudbě nemusí vyjevit slovy, často jde pouze vnímat a po chvíli jej převést do slov člověka.

  7. Vybírej pečlivě, nikam nepospíchej. Tvé jméno je nyní tvůj pomocník, společník, přesto jsi to ty sám. Slova jsou stále pouhá slova, ale ty již znáš sám sebe. Svou Sílu, sebe nezávislého na hmotném prostoru. Toto jsi ty a přesně se nyní dokážeš nazvat.

  8. Pro nastoupení své zvolené životní cesty jej okamžitě začni používat, je-li je to tvé přání. Jako kdyby tvé astrální jméno byla nádoba, kterou stále více a více naplňuješ svou Silou a která ti stále více pomáhá.

 

A teď je již na čase využít svou Sílu astrálního jména, a jít hrát s ostatními onu hru života, kdy se sladíme a vytváříme úžasné představení. Více a více lidí hrají onu svou hudbu a vzniká nádherný orchestr pohodového světa...