Navrácení duše

Navrácení duše

Ještě před vtělením si jako duch vybíráme tělo a plánujeme důležité milníky života. Ale co se stane, když při počátku spojování s naším budoucím hmotným tělem, nebo do doby plného spojení (obvykle do puberty) nejsme jediní zájemci o tělo a s ním spojené astrální tělo neboli duši? Do takové situace se ovšem může dostat každý, například skrze kóma, na hranici života.

Jak v této chvíli pomoci všem duchovním bytostem pro nalezení své správné cesty? Právě o tom bylo naše vymítání či snad lépe působení s přítelem Danem. Ponořme se tedy do příběhu, kdy se splní sen lásky, partnerství, staré Duše se naleznou, ale na děti stále útočí „černota“.

Dan: Při mé návštěvě blízkých jsem na vlastní oči viděl tmavé entity, které přede mnou prchaly. Dcera mé přítelkyně trpí bezesným spánkem s výkřiky hrůzy, ale při mé přítomnosti se vše ztratí a je klid. Podotýkám, že její bývalý manžel praktikoval satanismus, dnes tak často propagovaný.

Právě ve stejné chvíli, kdy mi Dan psal zprávu a já tedy neměl o ničem ještě potuchy, za mnou přišla dobře viditelná astrální bytost, jež působila jako astrální cestovatel, nebo velmi rozvinutá bytost. Neměl jsem zájem, aby s námi zůstávala, jelikož jsem byl v té chvíli ponořen do soukromého rozhovoru. Bytost či cestovatel byli neodbytní a proto jsem je musel doslova odehnat.

Vše mi došlo, jakmile mi přišla zpráva od Dana. Bytost, se kterou jsem měl tu čest, si mě šla obhlídnout a evidentně nám to chtěla rozmluvit. Jde o to, že až takto dobře vnímatelná bytost je neobvyklá, proto jsem byl v očekávání, s kým budeme mít zakrátko tu čest.

Dan: Zdá se, že náš záměr byl zachycen. Nejvíce zajímavé je, že když jsem nabyl vnitřní jistotu po přečtení Vašich pár příhod, dostal jsem ujištění a Sílu v ochraně mých bližních. Druhý den mně volala přítelkyně, že se něco děje a že cítí ochranného anděla za zády. Informoval jsem ji, že jsem požádal o pomoc i Vás, posílal jsem Sílu Univerza v podobě zářivé modré (tak ji vidím a i dotyčná osoba) a více se již zklidnila. 

Již jsme tedy věděli, že se jedná o astrální působení od konkrétní osoby či bytosti. Proto jsem se ihned po prvních zprávách napojoval na celou rodinu a zatím jen lehce komunikoval s bytostí pro následné snadnější vyřešení.

Dan: Večer mně byla odepsána zpráva od přítelkyně: Sotva jsem si to přečetla, tak se mně začalo sunout do hlavy, že nemám věřit tobě ani Jindřichovi a že stejně nemá nic cenu… Myslím, že "smraďoch"- tak jim říkám-vycítil nebezpečí a naposled to zkouší (něco takového jsem čekal). 

Je zde velmi dobře pozorovatelné, jak se silné bytosti vehementně drží svého jednání a snaží se o to více přerušit možné tvořivé působení, které v důsledku bude ale přínosné i pro ně. Velmi podobně jednali i při vymítání v hostinci.

Dohodli jsme se proto na termínu společného působení a detailním postupu, které mimo jiné obsahovalo vytvoření ochrany pro všechny účastníky seance a nastolení rodinné pohody.


Podle zvyku jsem se domníval, že celé působení bude jemné, bez žádného důrazného působení - vždy to takto jde a tak to je nejlepší… Vše dobrovolně, v míru a pochopení na všech stranách. Společně s Danem pomoci nejenom rodině, ale také oné bytosti s již velmi silným pudem sebezáchovy, která buď musí takto konat pod příkazem, nebo si už sama neuvědomuje, že by její život jednoduše neměl vypadat tímto ničivým způsobem. Bytost by již měla opět jít dál, svou cestou a nebýt již pod nižšími silami.

Chtěli jsme působit doslova jen v lásce a radosti, ukázat jí to dobré, co může mít a co jí čeká. Však přinejhorším autoritativní a tvrdé chování můžeme použít, ale v láskyplném světě je vše lepší a musím říct, že naprostá většina bytostí na to slyší již při prvním náznaku pomoci, neboť všichni chceme žít v nejdokonalejším světě, v lásce, štěstí a radosti.

Jaké bylo ale překvapení, když vše bylo jinak a ze seance se stal pořádný oříšek…

Dovolte mi to napsat lidsky. Jde o to, že vznikl pořádný marast v silách přítelkyně a dcery, okolo kterých byly síly nejvíce koncentrované a pak působení Dana a mé. Jediné, co mi zbývalo, bylo buď se v tom prodírat a hledat odpovědi na otázky: „Kdo to způsobil, jak, proč, kdy, kde… a nebo si to odpustit, vlítnout na místo a udělat rychlou účinnou očistu, což jsem také provedl. Neboť na více jsem se jednoduše necítil z důvodu zbytečnosti a důležité bylo VŠE vyřešit, ne se v tom hrabat a zkoumat detaily.

Bytost, která na holčičku působila, se jmenovala ******. Běžně zjišťuji informací více, ale v této události si nejsem plně jist informacemi, které mi bytost podala, jelikož jsem musel zasáhnout rychle. Nápor sil byl tak velký, že jsem byl rád za každou pomoc a proto tyto informace byly v tu chvíli to poslední, co by mě zajímalo. Priorita byla dát vše do pořádku.

Naše společné působení bylo příjemné, neboť bílé a modré síly Dana byly velmi potřeba a doslova se ukázaly i okolo mého fyzického těla. Bytost měla totiž velmi silné působení, jako kdyby nás obepínala ze všech stran a to velmi silně. Chvíli proto trvalo, než jsem nashromáždil potřebné množství sil a naopak stal se vůdcem situace, kdy jsem bytost odřízl od sil. Bytost byla jedna velká a silná, až těžko zvladatelná bytost, ale v té chvíli pocitově vnímána spíše jako tisíce bytostí. Šel jsem s ní do jiné sféry, kde již neměla síly k působení a mohli jsme si tak promluvit klidným způsobem. Zde již bytost zjistila, co vše napáchala, co provedla a byly jí líto i všechny útoky a konání. Došla sama k uvědomění, že si nemohla pomoci, jako kdyby něco jednalo za ní. Chtěla se mít dobře a i tak působit, ale nešlo to, ani když se snažila ze všech svých sil. Život zde byl pro ni velkým soustem. Porovnání snad najdeme v agresivním člověku, který je vyprovokován a v tu chvíli neví, co dělá. Až v jiné, odlišné sféře si mohla uvolnit a vše z ní spadlo. Ukázal jsem jí, kam může jít dále a dostávali jsme se k závěru, proč je pro ni dosavadní konání nevhodné. Bytost nakonec v plném Míru a klidu odešla do dalších sfér a před odchodem dala u rodiny do pořádku co nejvíce zmohla.

Tedy veškeré nechtěné síly a bytosti jsou rozpuštěny zpět do Univerza. Do puntíku, do detailu. Vše.
Byla provedena očista členů rodiny skrze Univerzum a zvětšení běžné ochrany, které je skrze Boží Sílu, vždy a v lásce. Děkuji stále Univerzu za nekonečnou pomoc.

Jsem si jist, že je vše v pořádku. Nyní je nutné veškeré staré programy opustit, neboť zůstávají jakési "nádoby" zvyku, které je potřeba nechat rozložit, tedy nedodávat jim stále sílu. Jde o to, že i když bytosti jakýmkoliv způsobem rozpustíme zpět do Univerza, nebo se s nimi jen rozloučíme, nic lidé mají stále možnost si je znovu "utvořit". Již to nejsou ty stejné bytosti, ale jejich „kopie“. Lidé mohou tímto způsobem tvořit stále další a další bytosti, proto je nutné se nejprve od všech sil plně odpoutat.
To znamená zapomenout na nechtěné chvíle, které již v této naše sféře neexistují, nejsou. Jít opět životem v čistotě, radosti a pohodě.

Působení bylo velmi účinné a i přes rychlý zásah zůstalo jemné, neboť právě Dan měl celou situaci v malíčku a působil jako velký sloup podpory.

Dan: Situace byla asi i pro Vás dost dramatická, protože vedle v chodbě, která je spojená s pokojem holčičky, byl tou dobou pěkný „rachot“. Bylo nám hned jasné, že nešlo vše způsobem domluvy, ale jen ostrým zásahem. Po skončení jsme oba- její maminka i já měli úplně shodující vnitřní informaci ohledně jejího děvčátka.

Po našem setkání a včerejší spolupráci nám bylo vyjeveno, že ji ovládala jiná Duše (velmi sobecká, zlá, egoistická) a ty dvě zápasily. Cizí měla většinou „navrch“ a působila jistě svým napojením na jejího otce, jenž se zabýval satanismem a jeho rodinu, kde rovněž působí léčitel s negativními sklony na astrální rovinu proti mamince a následně možná tedy i proti mně, kdy jsem se rozhodl jim pomoci. Ale vnitřně jsem cítil ten velký útok z více stran a proto jsem se rozhodl požádat o pomoc Vás, protože nemám takové zkušenosti s astrálním cestováním a moc teď děkuji Univerzu, že mi Vás dalo do zorného pole), ta ochrana mne dost samotného vysilovala.

Co se týče mne a maminky děvčátka, cítíme vnitřně, že je vše v lepší rovině, jen mne překvapilo to množství, jak píšete, nechtěných sil a bytostí..

Očištění prostoru kolem domu i zahradu jsme poznali podle chování pejsků v tu dobu, ne divoké reakce, ale spíše „vím, že jsi zde“. Snažil jsem se pomáhat při Vaší přítomnosti, co to dalo a přijímal intenzívně kužel modré energie z Univerza pro nás všechny, protože jsem tušil, že to bude potřeba i jako možnou pomoc pro Vás, při zásahu.

Nyní jsme všichni pod ochranou velmi mocných sil z Univerza a navíc sil svých, které vedly v té chvíli do vysokých úrovní. S tím se dost možná mohou spojovat i síly od zesnulých členů rodiny, jelikož při onom velkém ničivém působení se okolo nás doslova zjevilo mnoho tvořivé síly, z různých stran, jak Dana, mých, Univerza, ochranných bytostí nás všech, bytosti sfér velmi odlišných, avšak velmi pomocných a silných.

Doslova jsme tím všichni získali další a velmi cenné zkušenosti, kterým se můžeme v této chvíli již smát. Když se s podobným působením setkáme podruhé, tak již budou pro nás hračkou.

Dan: Váš kontakt a přítomnost byla i pro mne velmi příjemná a intenzita silných záblesků energie Univerza (Boha) do prostoru pro odstranění neg. energií i bytostí byla fascinující. Chování děvčátka se po zásahu velmi změnilo k dobrému, včetně její mámy, a prostor v domě i kolem se změnil rovněž v klid. Je to velmi znát i na chování zvířátek. Pevně doufám, že si konečně Duše děvčátka najde svou pozitivní cestu a máma bude rovněž klidnější. Ona také, jak jsme posílali proud energie, sama nakonec slyšela, jak nechtěné bytosti velice nemile zkonstatovaly „ta ženská strašně září“ a to je z našeho pohledu velmi dobře. 

Po čase od Dana: 
Prostředí se dost zklidnilo a děvčátko i jeho maminka jsou již v normálu..
Víte, největší obavy při našem zásahu jsem měl u děvčátka, aby když se zbaví té druhé cizí entity, nebyla její Duše pak opožděná. Nestalo se a vše postupuje velmi dobře, ty negace velmi rychle odeznívají a hlavně začala sama srovnávat okolí a stahovat se na stranu "světla" tedy více citlivosti a soudnosti k lepším kladnějším věcem. Je dost zajímavé, že i zdejší zvířátka se stala klidnější, ale jak víme, je to asi normální, protože ony ty věci běžně vidí. 

Spolupráce Sidris a energieupramene.blogspot.cz

 

Jak by probíhalo mimotělní cestování u vás?

1) Můžete se připravit na astrální či mentální cestování skrze naše osobní zkušenosti. Nejen teoreticky, ale především prakticky. S námi to zvládnete v Astrální akademii

2) Nebo si chcete raději nechat od nás pomoci? Pak pokračujte na článek: Jak astrálně působíme na dálku