Smlouva o vtělení

Smlouva o vtělení

Nyní jste v těle, ale jak to bylo předtím? Jako duch vstupujete na Zemi a přijímáte tak její zákonitosti, například formou duševní smlouvy.

§1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane totéž tělo.
§2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.
§3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.
§4) Obdržíte lekce. Nikdo jiný nedostane přesně tytéž lekce jako Vy, ani je od Vás nemůže přebrat.
§5) Můžete dělat cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.
§6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělení.)
§7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)
§8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.
§9) Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím lhůtám.)
§10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.
§11) Co je uspokojivé, to určujete Vy!

Užitečné pokyny a tipy pro vtělení

 • Není cílem mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.
 • Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.
 • Nemusíte se řídit chybami ostatních.
 • Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala.
 • Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.
 • Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.
 • Čas je iluze!
 • Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci.
 • Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.
 • Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.
 • Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.
 • Násilí nikdy nevede k řešení.
 • Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.
 • Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.
 • Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.
 • Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.
 • Můžete podat žádost o odpuštění.
 • Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.
 • Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.
 • Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.
 • Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.
 • Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.
 • Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.
 • Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle ani v mozku.
 • Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.
 • Snažit se opisovat nemá smysl!
 • Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.
 • Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.
 • Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží zmatení.
 • Nejde o to být první.
 • Nejde o to vypadat chladně a odměřeně.
 • Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.
 • Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.
 • Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

 

Fakt: Toto poznání prožijete přímo na sobě, ihned při prvním astrálním vystoupení. Poznejte svět za hmotou a probuďte své vědomí, které celou dobu cítíte v nitru sama sebe. Neboť toto jste vy a váš svět.

 

Autor Jo Conrad, 15.3.2002