Služby

Regresní hlubinná terapie do minulých životů

Budete se cítit uvolněně a zapomenete na pocity nejistoty a bezradnosti. Naučíte se překonávat strach, úzkost a smutek. Budete svůj život prožívat více v přítomném okamžiku a daleko intenzivněji si užívat jeho příjemných stránek. A co nejdůležitější, pochopíte, co máme všichni společného: Existujeme mimo život a smrt, mimo prostor a čas. Jsme nesmrtelní a žijeme věčně.  

Potřebujete pomoci?

S námi se cítíte bezpečně, proto tvoříme opravdová přátelství. Jaká jsou setkání?

Astrálně vám pomáháme na dálku

Možností, jak pomoci lidem na dálku, máme skutečně mnoho. Od cesty Vládce Síly, přes online kurz Astrální cestování až po pomoc od mimotělního cestovatele. Záleží na tom, o jakou pomoc se jedná, vždy ale k pomoci využíváme mimotělní působení, kdy opouštíme naše hmotné tělo a jdeme za daným člověkem. 

Pravidelná astrální očista domácnosti

Jsme připraveni uvést všechny energie do láskyplného stavu a vyčistit byt od všeho negativního. Náš mimotělní cestovatel již takto působil v různých domácnostech a vyřešil tak množství těžkostí.

Kdo jsme, Terí a Sidris

Poznáváme reálný svět za hmotou. Jaké by to bylo, pokud byste měli možnost prohlédnout a také zažít tento velmi silný, ale osvobozující zážitek? … Pro nás i přátele je toto poznání již zcela samozřejmé a dává nám velký smysl. A právě my všichni společně jdeme stále kupředu, kdy reálné prožitky řadíme nad teoretické spisy. Věříme a prožíváme že jakmile člověk prožije svou nezávislost na okolním časoprostoru, není jím, ani osudem vázán. Život prožívá s lehkostí a … jakmile pozná astrální Síly, stává se Tvůrcem světa.

Audio meditace pro klid i poznání

Realita je odrazem našich vlastních myšlenek…
Právě proto je v našem nejvyšším zájmu prožívat jen ty nejlepší myšlenky, ale to není vždy tak snadné.