Archiv autora: Sidris Jindřich

- Vede regresní terapie do minulých životů pro poznání poučení a smyslu aktuálního života - Předává poznání života nezávisle na těle soukromým mimotělním cestováním - Mimotělní cestovatel světem mrtvých a bytostných - Jak jsem probudil své schopnosti? - Patron Vládců Síly - Jak kontaktovat Sidris Jindřich - Zakladatel portálu Láskyplný Svět .cz

Ochutnejte své minulé životy, Praha, Hotel CENTRAL

Čtení na 2 min.

Teoreticky i prakticky se seznámíme s regresní terapií. Čekají nás témata minulých i budoucích životů, včetně toho posmrtného. Pochopíme, že smrtí vše nekončí. Co jsou to minulé životy, co se děje po smrti hmotného těla a jakýPokračování

Přechod z posmrtných sfér do vyšších

Čtení na 5 min.

Přátelé, je nádherný dar spolu jít každým dnem dále a poznávat život ve všech uzlech osudu. Obdarováváte nás příběhy, které jsou opravdu prozřetelné. Více tak poví náš čtenář Stanislav, který svolil abychom byli u ukázkovéPokračování

Anketa: 3 rychlé otázky na jedinečnost mysli

Čtení na 1 min.

S každým hlubokým stavem se dostáváme stále dále do úžasných tajů mysli. Každým dnem dokážeme jít stále dále a tím tvořit svět láskyplný  – a to právě díky vám. Děkujeme! Nyní vás prosíme, zda bystePokračování

Souls of Visionaries

Čtení na 2 min.

Již jste v životě prožili, že čím více síly vložíte do vašeho životního snu, tím lépe se zrealizuje?  Dávno víte, že nestačí pouze snít i dělat, ale někdy se můžete přetrhnout… a nestačí ani to…Pokračování

Rozdíl mezi astrálním a mentálním cestováním

Čtení na 3 min.

Při astrálním cestování/duší jsme zcela ponořeni do reality, nezávisle na našem těle. Tělo pouze odpočívá a spí, zatímco se procházíme po místnosti. Můžeme cestovat skrze prostor, doslova během vteřiny se ocitáme na jakémkoliv místě planety.Pokračování