Důvěra v cestu Vládce Síly

Chci jít cestou Vládce Síly, ale co když koupím zajíce v pytli? Je možné projít několika lekcemi a až poté zaplatit dle spokojenosti? V dnešní době je to již celkem běžná praxe. 

 

O kvalitě a stylu našeho přístupu (zda vám je sympatický, či nikoli) jste se mohli přesvědčit již během naší komunikace na webových stránkách, kde máme nepřeberné množství námi vytvořených návodů, které jsou k dispozici zdarma. Každý den odpovídáme na desítky mailů, kde se lidé ptají na otázky ze soukromého života a my jim rádi a ochotně radíme a vše často bez nároku na jakoukoli odměnu.

 

Veškerá kvalita naší práce je vidět na našich stránkách. Pakliže někdo nabízí jakýkoli kurz či službu a celé jeho stránky jsou pouze prodejní a obsahují nanejvýš pár podpůrných článků, tak tam je doopravdy potřeba dát e-book zdarma, prvních několik lekcí zdarma apod., aby se návštěvník mohl lépe seznámit s daným člověkem. Samozřejmě za to musíš dát svůj e-mail, kde je ti pak zahlcována e-mailová schránka spoustou marketingových nabídek, a když dlouho nereaguješ, tak ti pošlou opět něco zdarma, aby tě udrželi ve své virtuální síti potencionálních klientů. Většina těchto koučů vznikla také v posledních pár letech (velký boom nastal posledním rokem) a celkem vzato jedinou možností, jak přesvědčit budoucí klienty, je stále dokola nabírat e-mailové adresy a posílat materiály zdarma, a tak se prezentovat.

 

Láskyplný svět tu působí již 10 let, máme za sebou tisíce spokojených lidí, kterým jsme pomohli nejrůznějšími způsoby. Naše práce je vidět na stránkách, a tedy se nám přihlašují lidé, kteří nám důvěřují, s naší prací souzní a nikdy nemají pocit, že “kupují zajíce v pytli”… Naopak, vždy mají pocit, že nás dobře znají a vědí, co děláme a jen se poté vlastně oni představují nám a hledáme společnou cestu. Takže pokud máme vést individuálně člověka více do hloubky poznání a dlouhodobě, je finanční ohodnocení na místě.

 

Kdo nechce nebo nemá možnost uhradit příslušnou částku, vždy ho odkážeme na konkrétní články, kde najde odpovědi na své otázky (na webu je již okolo 400 článků), pošleme mu odkazy na návody a podpoříme ho.

 

Elektronická komunikace cesty Vládce Síly prvního stupně je za 1200 Kč pro opravdové odzkoušení. Každý další stupeň je za 2000 Kč a v té době se již dobře známe. Je možné si vybrat systém vedení prostřednictvím videotelefonátů, který je již od počátku nastaven na 4000 Kč za stupeň, jelikož se jedná o intenzivní vedení, kterému věnujeme náš produktivní čas (na e-mail mohu odpovídat i ve 3 hodiny ráno, ale osobně se setkat s člověkem lze jen po dobu několika hodin denně).

 

Tvoříme láskyplný svět každodenně nejrůznějšími způsoby. Jsme nesmírně vděčni, že existuje mnoho lidí, kteří nám za naši pomoc poděkují finanční formou, protože jen díky tomu se naší tvorbě můžeme věnovat celou svou bytostí a jsme tak schopni pomoci mnoha lidem – třeba právě skrze e-mailové dotazy, nad nimiž několik hodin denně  strávíme. Jsme přesvědčeni, že do určité míry dostáváme, díky tomu můžeme mnohem více dávat a je to tak v pořádku a vše je vyvážené.

 

Povídejte se však nejlépe na komentáře přímo účastníků cesty Vládce Síly – zcela dole v článku zde.

 


Chceš poznat mnohem více? Doporučujeme:


 • Vládce Síly - Tvoř svůj svět

 • Celodenní Workshop Astrální cestování

 • Užij si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻

 • 🌿 Láskyplný svět je výrobcem produktu AY!energy z tropických pralesů.⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •