Flow – získej astrální proudění

V hmotné sféře je stále něčeho málo – málo místa, málo prostoru, málo času. Dnes se pojďme zaměřit na nedostatek času.

Poslední dobou jsme se často setkávali s pojmem „flow“, který používají podnikatelé a manažeři pro označení jejich skvostného výkonu, kdy stihli hodně úkonů za krátký čas.

Co když ale pojem flow označuje ještě něco více?

Když se dostanete do skutečného flow a naučíte se se v něm pohybovat, čas pro vás přestane existovat a vy se stáváte pány svého času – doslova.

Flow je vědomé vytváření hmoty nezávisle na časoprostoru, při kterém můžete cítit proudění astrální síly ve vašem charismatickém těle. Proto flow můžeme zcela otevřeně nazvat astrální proud.

Prožitky z astrálního proudu

Všichni lidé, kteří znají tento stav a dokážou se do něj kdykoli vědomě dostat, popisují stejné prožitky.

 • Cítíme kolem sebe proudění energie – jako kdybychom se pohybovali ve vodě či zhoustl vzduch. Jasně cítíme, že se pohybujeme v určité silné energii.
 • Hmotu vnímáme pouze v našem soukromém prostoru – tedy existuje pro nás jen vlastní osobní prostor (1-3 metry) a hmota, kterou v daný moment využíváme. Vše ostatní neexistuje, nebo je zahalené v mlze.
 • Ve flow mysl jede na „vyšší otáčky“. Dostáváme se do stavu, kdy nám jsou všechny souvislosti jasné a dokážeme velmi snadno najít řešení pro problémy, se kterými jsme si dlouhodobě v běžném stavu nevěděli rady.
 • Necítíme únavu fyzického těla – občas se fyzické tělo jemně ohlásí, ale my sami intuitivně vycítíme, co naše tělo právě potřebuje.
 • Nevnímáme sami sebe jako fyzické tělo, ale fyzické tělo vnímáme jako nástroj pro tvorbu ve hmotě.
 • Nepopsatelný stav klidu a jasnosti mysli, spojený s extatickým štěstím.

Jde tento stav udržet i při komunikaci s ostatními?

Ano, jde. Dotyčného pouze vpustíte do své sféry, toto je sice již náročnější na udržení, jelikož váš protějšek má svou vlastní astrální sílu a vy se jí nesmíte nechat strhnout, ale postupným cvičením tuto schopnost také ovládnete.

Je zajímavé, že když jsme v astrálním proudění, ostatní nemají tendenci s námi komunikovat. Jasně vycítí, že nejsme v jejich realitě pevně ukotveni, a nechávají nám prostor na tvoření. Tedy pakliže vy sami nepůjdete někoho oslovit, budete mít s největší pravděpodobností klid ve své vlastní realitě.

Čas existuje pouze ve hmotné sféře

Čas, tak jak ho známe a vnímáme my, platí pouze pro hmotnou realitu. V astrální sféře (a tedy i v astrálním proudu) je konání omezeno vůlí, nikoli časem.

Ve chvíli, kdy se necháte ovládnout vykonávanou činností, nastane jev, kdy jste v přítomném okamžiku a naprostém prožitku, ale při návratu do hmoty zjistíte: „To uplynuly už tři hodiny? Mě to přišlo jako deset minut.“

Ale naopak – my ovládneme činnost a nastavíme naše pravidla, budeme jednat s pevnou vůlí a po návratu nastane pravý opak: „Já jsem toho stihl tolik a je teprve 10 ráno.“

 

Astrální proudění v zaměstnání a v podnikání

V roli zaměstnance máte jednu nevýhodu – vnímání času vám ve velké míře určuje váš zaměstnavatel. Máte jasně dán začátek a konec práce, a aby toho nebylo málo, tak přesně určené časové rozmezí na přestávky. Tedy jste řízeni časem a nikoli tvořením.

Je krásné, že v mnoha zaměstnáních (například programátoři) již nejsou zaměstnanci toliko řízeni časem. Pracují ve velkých místnostech, kde mají veškeré vybavení (kuchyňka, relaxační část), a v nejedné firmě již mají možnost přespávání. Mají jediný časový bod – termín dokončení. Zde už je obrovský potenciál pro žití v astrálním proudění.

Většina podnikatelů se již zcela jistě dostala aspoň jednou v životě do astrálního proudu. Znají ten stav, kdy nemusí celé dny spát a zároveň jsou plní energie a nadšení. Mají možnost zcela samostatného nastavení vlastního vnímání času.

V čem je háček?

V astrálním proudu jsme schopni dělat jen to, co opravdu chceme my, a nikoli činnosti, které po nás vyžaduje okolí. Jsme sebevědomí, rozhodní, nemarníme čas ničím jiným. Opravdu děláme to, co my chceme dělat.

Tento stav můžeme připodobnit absolutnímu soustředění, avšak s velkým klidem, lehkostí a upřímnou, životně důležitou, chtěnou životní zábavou. Protože právě teď dělám činnost, kterou chci dělat ve svém životě já, kterou jsem si vybral a jež má opravdu životní smysl. Vždyť za několik desetiletí mé tělo umře, a kdyby se to stalo právě teď, tak bych věděl, že dělám to nejlepší, co dává mému životu smysl.

Jak cvičit, abychom se uměli dostat do astrálního proudění, si povíme v příštím článku.

Učíme se jej také ve vyšších stupních Vládce Síly.

Korektura Jaroslav Hála
Photo by wu yi on Unsplash

Chceš poznat mnohem více? Doporučujeme:


 • Vládce Síly - Tvoř svůj svět

 • Celodenní Workshop Astrální cestování

 • Užij si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻

 • 🌿 Láskyplný svět je výrobcem produktu AY!energy z tropických pralesů.⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •