Flow – získej astrální proudění

😮 Nová cesta Vládce Síly 🙋‍♂️Četl jsi? Stojí za to! 💁‍♀️

V hmotné sféře je stále něčeho málo – málo místa, málo prostoru, málo času. Dnes se pojďme zaměřit na nedostatek času.

Poslední dobou jsme se často setkávali s pojmem „flow“, který používají podnikatelé a manažeři pro označení jejich skvostného výkonu, kdy stihli hodně úkonů za krátký čas.

Co když ale pojem flow označuje ještě něco více?

Když se dostanete do skutečného flow a naučíte se se v něm pohybovat, čas pro vás přestane existovat a vy se stáváte pány svého času – doslova.

Flow je vědomé vytváření hmoty nezávisle na časoprostoru, při kterém můžete cítit proudění astrální síly ve vašem charismatickém těle. Proto flow můžeme zcela otevřeně nazvat astrální proud.

Prožitky z astrálního proudu

Všichni lidé, kteří znají tento stav a dokážou se do něj kdykoli vědomě dostat, popisují stejné prožitky.

 • Cítíme kolem sebe proudění energie – jako kdybychom se pohybovali ve vodě či zhoustl vzduch. Jasně cítíme, že se pohybujeme v určité silné energii.
 • Hmotu vnímáme pouze v našem soukromém prostoru – tedy existuje pro nás jen vlastní osobní prostor (1-3 metry) a hmota, kterou v daný moment využíváme. Vše ostatní neexistuje, nebo je zahalené v mlze.
 • Ve flow mysl jede na „vyšší otáčky“. Dostáváme se do stavu, kdy nám jsou všechny souvislosti jasné a dokážeme velmi snadno najít řešení pro problémy, se kterými jsme si dlouhodobě v běžném stavu nevěděli rady.
 • Necítíme únavu fyzického těla – občas se fyzické tělo jemně ohlásí, ale my sami intuitivně vycítíme, co naše tělo právě potřebuje.
 • Nevnímáme sami sebe jako fyzické tělo, ale fyzické tělo vnímáme jako nástroj pro tvorbu ve hmotě.
 • Nepopsatelný stav klidu a jasnosti mysli, spojený s extatickým štěstím.

Jde tento stav udržet i při komunikaci s ostatními?

Ano, jde. Dotyčného pouze vpustíte do své sféry, toto je sice již náročnější na udržení, jelikož váš protějšek má svou vlastní astrální sílu a vy se jí nesmíte nechat strhnout, ale postupným cvičením tuto schopnost také ovládnete.

Je zajímavé, že když jsme v astrálním proudění, ostatní nemají tendenci s námi komunikovat. Jasně vycítí, že nejsme v jejich realitě pevně ukotveni, a nechávají nám prostor na tvoření. Tedy pakliže vy sami nepůjdete někoho oslovit, budete mít s největší pravděpodobností klid ve své vlastní realitě.

Čas existuje pouze ve hmotné sféře

Čas, tak jak ho známe a vnímáme my, platí pouze pro hmotnou realitu. V astrální sféře (a tedy i v astrálním proudu) je konání omezeno vůlí, nikoli časem.

Ve chvíli, kdy se necháte ovládnout vykonávanou činností, nastane jev, kdy jste v přítomném okamžiku a naprostém prožitku, ale při návratu do hmoty zjistíte: „To uplynuly už tři hodiny? Mě to přišlo jako deset minut.“

Ale naopak – my ovládneme činnost a nastavíme naše pravidla, budeme jednat s pevnou vůlí a po návratu nastane pravý opak: „Já jsem toho stihl tolik a je teprve 10 ráno.“

 

Astrální proudění v zaměstnání a v podnikání

V roli zaměstnance máte jednu nevýhodu – vnímání času vám ve velké míře určuje váš zaměstnavatel. Máte jasně dán začátek a konec práce, a aby toho nebylo málo, tak přesně určené časové rozmezí na přestávky. Tedy jste řízeni časem a nikoli tvořením.

Je krásné, že v mnoha zaměstnáních (například programátoři) již nejsou zaměstnanci toliko řízeni časem. Pracují ve velkých místnostech, kde mají veškeré vybavení (kuchyňka, relaxační část), a v nejedné firmě již mají možnost přespávání. Mají jediný časový bod – termín dokončení. Zde už je obrovský potenciál pro žití v astrálním proudění.

Většina podnikatelů se již zcela jistě dostala aspoň jednou v životě do astrálního proudu. Znají ten stav, kdy nemusí celé dny spát a zároveň jsou plní energie a nadšení. Mají možnost zcela samostatného nastavení vlastního vnímání času.

V čem je háček?

V astrálním proudu jsme schopni dělat jen to, co opravdu chceme my, a nikoli činnosti, které po nás vyžaduje okolí. Jsme sebevědomí, rozhodní, nemarníme čas ničím jiným. Opravdu děláme to, co my chceme dělat.

Tento stav můžeme připodobnit absolutnímu soustředění, avšak s velkým klidem, lehkostí a upřímnou, životně důležitou, chtěnou životní zábavou. Protože právě teď dělám činnost, kterou chci dělat ve svém životě já, kterou jsem si vybral a jež má opravdu životní smysl. Vždyť za několik desetiletí mé tělo umře, a kdyby se to stalo právě teď, tak bych věděl, že dělám to nejlepší, co dává mému životu smysl.

Jak cvičit, abychom se uměli dostat do astrálního proudění, si povíme v příštím článku.

Učíme se jej také ve vyšších stupních Vládce Síly.

Korektura Jaroslav Hála
Photo by wu yi on UnsplashPRAHA, BRNO, AŠ
Celodenní Workshop Astrální Cestování,


Workshop Astrální cestování


Užijte si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻


🌱 Koncentruj se na své pravé já 🌿 Užij si AY!energy z tropických pralesů. Tvoří laskyplnysvet.cz ⚡️

 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares