Iniciace Reiki I

Zakladatel techniky Reiki léčby Usui Sensei získal své poznání a dar Reiki v roce 1922, když odešel na horu Kurama Yama vykonat 21 denní meditační ústraní, postít se a meditovat.
Na konci této doby náhle pocítil sílu duchovní bytosti, velké “Rei-ki” nad svou hlavou a přijal tak duchovní vhled do léčivé metody Reiki.

V Japonsku byly různé léčitelské techniky široce rozšířeny. Od začátku Usui metoda sloužila jako návod pro změnu životního stylu, s čímž pomáhalo dodržování principů Reiki, s cílem měnit způsob života, ne léčit nemoc jako takovou, ale hledat příčinu.

Reiki předal zasvěceným a ti ho předávali dál. Nyní máme tu možnost se s léčivou energií Reiki seznámit také u nás.

Při našem prvním seznámením s Reiki I si budeme předávat teoretické zkušenosti s životního poznání, jak se Reiki na světě ukázalo a jak jej můžeme tvořivě použít. Teoretický část probíhá často v dopoledních hodinách a odpoledne nastává praktická část výuky při zasvěcení do Reiki I. Je to pro všechny zúčastněné příjemný a silný pocit. Reiki otevírá cestu k vyšším cílům. V té chvíli tedy již budete umět léčit a znát cestu Reiki. Získáte tedy:

 

Reiki I.iniciací získáte

 • Léčbu pomocí přikládáním dlaní
 • Působení na sebe i na druhé
 • Diagnostiku, schopnost sejmutí energetického obrazu
 • Nastoupení cesty poznání s přijmutím 5 principů Reiki:
 1. Právě dnes se nebudu rozčilovat
 2. Právě dnes si nebudu dělat starosti
 3. Právě dnes budu ctít a uznávat všechny osoby, které potkám
 4. Právě dnes si budu vydělávat na živobytí čestným způsobem
 5. Právě dnes budu vděčný za všechna požehnání, kterých se mi dostane

Iniciací do Reiki nastupuje adept dlouhou cestu, na které mu jeho Mistr pomáhá, vede ho, je mu oporou.

Po ukončení našeho semináře se budete cítit uvolněně a plní energie, na kterou si bude ještě pár dní příjemně zvykat. Od této chvíle jste plnohodnotně připraveni léčit pomocí tvořivé síly Reiki.

S vámi, kteří chtějí rozdávat léčebnou sílu se těším na setkání,
Sidris Jindřich

Domluvení termínu iniciace, ceny a další informace u Sidrise.

Foto Flickr

 

Chceš poznat mnohem více? Doporučujeme:


 • Vládce Síly - Tvoř svůj svět

 • Celodenní Workshop Astrální cestování

 • Užij si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻

 • 🌿 Láskyplný svět je výrobcem produktu AY!energy z tropických pralesů.⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •