Jak pomáháme na dálku

😮 Nová cesta Vládce Síly 🙋‍♂️Četl jsi? Stojí za to! 💁‍♀️

“Dobry den, mohli byste mi prosím napsat, jak dokážete pomoci lidem na dálku?”

Dobrý den, Martine,

možností, jak pomoci lidem na dálku, máme skutečně mnoho. Záleží na tom, o jakou pomoc se jedná, vždy ale k pomoci využíváme mimotělní působení, kdy opouštíme naše hmotné tělo a jdeme za daným člověkem.

Zde jsou ty nejběžnější problémy, s kterými se na nás obracíte:

1) “Duch” v domě

Tento jev řešíme pomocí mimotělního cestování, kdy buď my, nebo náš kolega. Jdeme do hluboké meditace a následně na dané místo cestujeme naším vědomím / duchem (mentální cestování). Pakliže si to situace žádá, cestujeme i pomocí naší duše – astrální cestování. Na konkrétní místo se dostaneme pomocí fotek, které nám zašlete. Zde již hledáme zemřelého, entitu, či pouze nakupené množství síly, která zapříčiňuje problémy v domácnosti, a vše řešíme podle dané situace. 

Pište nám na email muj@laskyplnysvet.cz

2) Léčení na dálku

Tento druh působení již neprovádíme. Léčitelství je komplexní záležitost, kde je potřeba intenzivní práce na obou stranách, byť se dá komplexní péče podpořit i působením na dálku.

3) Komunikace se zemřelými

Zde nejvíce záleží na tom, kde se zemřelý člověk nachází. Pakliže je stále v astrální sféře (ještě odmítl opustit hmotný svět a sleduje své blízké), tak se dá komunikace krásně uskutečnit a dokážeme zjistit velké podrobnosti (např. i pin od telefonu 🙂 ). Pokud je ale zemřelý již mnohem dále, ve vyšších sférách, dokážeme zprostředkovat jen velmi omezenou komunikaci, která se skládá většinou jen z nejnutnějšího sdělení (nejčastěji jen posílání lásky a klidu). Nikdy nevtahujeme zemřelé do nižších sfér, jen abychom zjistili potřebné informace. Je jen na zemřelém, zda a jak daleko se navrátí. 

To, jak dlouhou zůstává zemřelý v astrálních sférách, je zcela na něm. Někdo zůstává pár vteřin, někdo několik staletí. 

Pište nám na email muj@laskyplnysvet.cz

4) Cesta Vládce Síly

Jde o velice komplexní cestu osobnostního rozvoje – nalezení smyslu života, otevření jasnovidnosti, získání schopnosti mimotělní cestování, telekineze apod. Tuto cestu vedeme také na dálku, a to buď formou e-mailové komunikace, anebo video telefonátů, které se svou kvalitou už hodně přibližují osobnímu setkání. Cestou Vládce Síly naleznete na http://vladcesily.laskyplnysvet.cz

 

 

Korektura českého textu Jaroslav Hála
Foto výběr Bouře: Image by sasint on Pixabay 

Chceš poznat mnohem více? Doporučujeme:

 • Celodenní Workshop Astrální cestování
 • Užij si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻
 • 🌿 Láskyplný svět je výrobcem produktu AY!energy z tropických pralesů.⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •