Jak získat astrální proudění – flow

Jak na to?

1) Ovládnutí vlastní mysli

Prvním důležitým krokem k jakémukoli úspěchu a vědomému tvoření vašeho života je ovládnutí vlastní mysli. Musíme se naučit pouštět nepotřebné myšlenky, a naopak žádoucích myšlenek se držet a nenechat se rozptylovat ostatními dotěrnými myšlenkami. K tomu, abychom se dokázali dostat do astrálního proudu, nám stačí ovládnout první dva kroky z návodu – odkaz zde.

2) Stanovení si životního cíle

Možná již trochu náročnější úkol, ale pakliže nevíme, kam směřujeme, jsme odsouzeni bloudit životem. Můžeme to připodobnit lodi plující v mlze bez kompasu. Tedy stanovme si náš životní cíl, smysl života. Jakmile jej najdeme, budeme moci každou činnost porovnávat s našim cílem. „Je tato činnost v souladu s mým cílem? Chci toto skutečně tvořit já, nebo to dělám kvůli někomu jinému?“ K tomuto kroku vám může pomoci tento návod:  Jak žít svůj vlastní život

3) Absolutní soustředění na vlastní aktuální činnost

Zde již využijeme naši dovednost z prvního bodu. Ovládneme jednu myšlenku a ostatními se nenecháme vyrušovat. Skutečně důležité je vtáhnout myšlenku (činnost) do své sféry, do svého bytí a svých vlastních pravidel. Nikoli vejít do pravidel dané činnosti. Jaký je v tom rozdíl? Když vtáhnete činnost do své sféry, vy určujete pravidla reality, a tedy můžete čas ohýbat dle svého. Když ale vstoupíte do reality dané činnosti, nastane situace, že čas uteče tak rychle a vy ani nebudete vědět jak.

4) Ignoruji vnější svět, pokud ho já sám nepotřebuji ke své tvorbě

Hodně silné tvrzení, ale pravdivé. Pokud chceme poznat astrální proud a naučit se v něm fungovat, nesmíme se nechávat využívat okolním světem. Do astrálního proudu se dostanete pouze ve chvíli, kdy děláte činnosti, které jsou v souladu s vámi.

5) Stanovení si činnosti na daný den

Na konkrétní den si stanovte činnosti, které budete přijímat do své sféry a nevymezujte si pro ně vyhraněný čas. Buďte Vládci své energie a určitě se vám jednou stane, že místo očekávaných dvou hodin uplyne např. jen 30 minut.

6) Kdykoli vám to váš život dovolí, neřešte čas

Nechte hodinky doma, vypněte mobilní telefony a jen žijte. Mnoho lidí tvrdí, že jediná hodnotná komodita na tomto světě je čas, že každý máme na tomto světě jen omezený čas a to, jak ho rozdělíme, je jen na nás, a musíme dobře rozmýšlet, kam budeme náš čas investovat. Ale my již víme, že existuje pouze to, čemu věnujeme naše vědomí, a pakliže přestaneme dávat důležitost času a budeme trávit náš život smysluplně podle našich cílů, můžeme se dočkat jen kladných výsledků a naučíme se pracovat s časem, nikoli pro čas.

Korektura Jaroslav Hála
Photo by Daniele Levis Pelusi on Unsplash

Chceš poznat mnohem více? Doporučujeme:


 • Vládce Síly - Tvoř svůj svět

 • Celodenní Workshop Astrální cestování

 • Užij si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻

 • 🌿 Láskyplný svět je výrobcem produktu AY!energy z tropických pralesů.⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •