Správa osobních údajů


✅ Konečně sebevědomě ovládněte svůj život a zažijte nejméně 5 úžasných měsíců na cestě Vládce Síly. Zbývají poslední volná místa a spouštíme velmi brzy 👏

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ahoj návštěvníci, čtenáři, přátelé, klienti a odběratelé. Řídíme se zdravým rozumem a čistým srdcem, přesto žijeme v právním státě a je nutné vše vydefinovat níže. Pokud však budeš mít jakékoliv otázky, piš nám jednoduše rovnou na office@alysuniverse.com kde spolu vše v pohodě zvládneme 🙂

On-line komunikaci i vyřizování reklamace směřujte na emailovou adresu: office@alysuniverse.com

SPRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento souhlas můžete odvolat, nejlépe skrze zaslání požadavku na email office@alysuniverse.com

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na email: office@alysuniverse.com

Prohlašujeme

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, služby, dodání knihy, či jiného zboží.

Vedení účetnictví

Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rád vám jeho práci v e-mailu doporučím. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Fotografie a video záznamy ze seminářů

Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích, … pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Facebook – FB pixel

Google – Google Analytics

Seznam – Sklik

MailMunch – registrace adres pro newsletter

MailPoet, Sendgrid – rozesílka newsletter

Česká Pošta – rozesílka zboží

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme v Evropské unii a v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: office@alysuniverse.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytnutý v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákonem, který jej do budoucna nahradí (dále jen „Zákon“)

tímto jako zájemce/-kyně o služby/klient Společnosti poskytuji Společnosti jako správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabídky a poskytování služeb Společnosti spočívajících zejména, ne však výlučně, ve všech oborech jejího podnikání uvedených na jejích web stránkách a to Společnost. Zmíněná Společnost je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webech Společnosti (dále jen „Služby“). 

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly, pohlaví, trvalé bydliště, přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, fotografie/podobizna, telefonní číslo, e-mailová adresa, preference ve vztahu k nabízeným či poskytovaným Službám) byly zpracovány Společností za účelem činění nabídek a poskytování Služeb Společnosti a aby byly dále zpracovávány a uchovávány Společností za účelem poskytování Služeb a činění případných dalších budoucích nabídek Služeb Společnosti. 

Podle uvedeného budou mé osobní údaje zpracovávány a uchovávány Společností (a) po dobu trvání nabídky či poskytování Služeb Společností, a poté po dobu po skončení poskytování těchto Služeb nezbytně nutnou k vypořádání veškerých práv a povinností z poskytování Služeb vyplývajících, nebo (b) do odvolání mého souhlasu se zpracování poskytnutých osobních údajů, a to podle toho, co nastane dříve.

Společnost zpracovává osobní údaje v souvislosti s nabídkou a poskytováním Služeb. Poskytnutí osobních údajů za účelem jejich zpracování, popsané v tomto souhlasu je dobrovolné a je odůvodněno snahou o efektivní nabídku a poskytování Služeb Společnosti a efektivní výkon a plnění všech práv a povinností vznikajících v souvislosti s plněním smluv uzavřených se Společností jako dodavatelem Služeb.

Podpisem tohoto souhlasu beru výslovně na vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje, které o mně Společnost zpracovává, mohou být předány takovým třetím osobám, které se přímo či nepřímo podílení na nabídce či poskytování Služeb, a to za účelem a v rozsahu, který je nezbytný nebo užitečný  pro nabízení a poskytování Služeb. Dojde-li k předání osobních údajů popsanému v tomto odstavci, zajistí Společnost, aby při zpracování či jiném nakládání s předanými osobními údaji byla vždy respektována a zachována úroveň jejich ochrany, zaručená Nařízením a Zákonem.

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že mám právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející z uděleného souhlasu před jeho odvoláním. 

Dále beru na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Společnost povinna všechny osobní údaje zpracovávané o mé osobě vymazat. To neplatí pouze v případech výslovně stanovených v čl. 17 odst. 3 Nařízení. V případě, že odvolám svůj souhlas se zpracování osobních údajů, jsem si vědom/-a všech přímých i nepřímých důsledků, které toto odvolání způsobuje, a jsem s nimi srozuměn/-a.

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby, právo na opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů zpracovávaných o mé osobě. Dále beru na vědomí, že mám právo těž na výmaz osobních údajů zpracovávaných o mé osobě, popřípadě též právo na omezení jejich zpracování a, je-li to technicky možné a proveditelné, i právo na vyloučení jejich přenositelnosti. Společnost je povinna poskytnout mi na žádost kopii zpracovávaných osobních údajů v papírové či elektronické formě. V případě žádosti o další kopie zpracovávaných osobních údajů v papírové formě beru na vědomí, že Společnost je oprávněna účtovat si přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí a souhlasím, že osobní údaje, které o mně Společnost zpracovává, budou zpracovávány ne/výhradně formou automatizovaného zpracování, a to včetně tzv. profilování (použití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů fyzické osoby a rozboru týkajícího se jejích preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.).

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že mám právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vznesu-li tuto námitku, beru na vědomí, že mé osobní údaje již pro tyto účely nebudou dále zpracovávány. 

Podpisem tohoto Souhlasu beru na vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje, které o mně Společnost zpracovává, mohou být v rámci jejich zpracování přemístěny do dalších zemí EU s tím, že při jakémkoliv zacházení s těmito údaji bude vždy respektována úroveň ochrany zaručená Nařízením a Zákonem.  

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že v případě porušení Nařízení mám právo podat stížnost týkající se zpracování mých osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů Anglie a Walesu popř. příslušnému dozorovému orgánu v jiném členském státě EU.

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že kontaktním údajem Společnosti je e-mailová adresa office@alysuniverse.com. Společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nesplňuje podmínky, za nichž Nařízení jeho jmenování Společností požaduje.  

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že v případě, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Společností uchovávaných osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, Společnost mě o takovém porušení vyrozumí bez zbytečného odkladu. 

Podpisem tohoto souhlasu potvrzuji, že jsem byl Společností poučen o všech právech, která mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů vyplývají z Nařízení a Zákona.

Tento souhlas uděluji na dobu neomezenou.

Tento souhlas je vyhotoven v paralelním českoanglickém znění. V případě jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost anglická jazyková verze.

V Londýně, 17. října 2019

CONSENT WITH PROCESSING OF PERSONAL DATA

given in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the „Regulation “) and Act. no. 101/2000 Coll., on protection of personal data as amended, or an act, which might replace such act in the future (the „Act “)

I agree that my personal data (in the scope of: first name, family name, academic degrees, gender, permanent residence, temporary residence, date of birth, personal identification number, type and number of identification document, photograph/portrait, phone number, e-mail address, my preferences regarding the offered or provided Services) will be processed by the Company for the purposes of offering and providing the Services of the Company and will be further processed and maintained by the Company for the purposes of provision of the Services and offering of other Services of the Company in the future.  

As indicated above, the Company will process and maintain my personal data (a) for the period until the provision of the Services ends, and then for the period necessary for settling all the rights and obligations arising from the provision of the Services, or (b) until I withdraw my consent with the processing of the provided personal data, whichever of these occurs earlier.

The Company processes the personal data in connection with the offer and provision of the Services. Provision of the personal data for the purposes of their processing, described in this consent, is voluntary and is justified by the effort to efficiently offer and provide the Services of the Company and to enable the efficient performance and fulfillment of all rights and obligations arising in connection with the contracts entered into by the Company as a supplier of Services.

By signing this consent, I expressly acknowledge and agree that my personal data processed by the Company may be transferred to the third parties which directly or indirectly participate in the offering or provision of the Services. Such transfers of my personal data may occur within the scope necessary or useful for offering or providing the Services. If the personal data is transferred under this paragraph, the Company shall ensure that when processing or otherwise disposing with the transferred personal data, the level of their protection in accordance with the Regulation and Act will be continuously observed.

By signing this consent, I acknowledge that I have the right to withdraw this consent with processing of my personal data at any time, whereas such withdrawal will not affect the lawfulness of processing of the personal data, based on this consent prior to its withdrawal. 

I also acknowledge that in case of withdrawal of the consent with processing my personal data, the Company is obliged to erase all my personal data. The aforesaid does not apply only in cases set out in article 17 paragraph 3 of the Regulation. In case I do withdraw my consent with processing my personal data, I am aware of all direct or indirect consequences, which are or may be caused by such withdrawal, and I understand and acknowledge them. 

By signing of this consent I acknowledge that I have the right to request from the Company access to my personal data, to request correction of inaccurate personal data or to supplement the incomplete personal data processed about me by the Company. I also acknowledge that I have the right to request erasure of my personal data processed by the Company, and the right to request restriction of their processing. If technically possible and feasible, I have the right to exclude the portability of my personal data processed by the Company. Upon my request the Company is obliged to provide me with the copy of my personal data processed by the Company in written or electronic form. In case I request further copies of the processed personal data in written form, the Company is entitled to charge a reasonable fee based on administrative costs. 

By signing of this consent I acknowledge and agree that my personal data processed by the Company will be processed exclusively/non-exclusively by the means of automated processing, including the so called profiling (use of personal data to evaluate certain personal aspects and analysis of his/her preference, interests, reliability etc.) 

By signing of this consent I acknowledge and agree that I have the right to object to processing of my personal data for the purposes of direct marketing. If I raise such objection, I am aware that my personal data will no longer be used for such purposes.

By signing of this consent, I acknowledge and agree that my personal data processed by the Company may be relocated to other EU states in the course of their processing, whereas when processing or otherwise disposing with the relocated personal data, the level of protection in accordance with the Regulation and the Act will be continuously observed. 

By signing of this consent I acknowledge that in case of breach of the Regulation I have the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection of the Czech Republic or with the competent authority in other member state of EU.

By signing of this consent I acknowledge the following contact information of the Company: e-mail address office@alysuniverse.com The Company has not designated a data protection officer because under the Regulation, the Company is not obliged to do so. By signing this consent, I acknowledge that in case it is likely that a certain case of infringement of the protection of my personal data, processed by the Company, is likely to represent a significant risk to my rights and freedoms, the Company will notify me of such infringement without undue delay.

By signing this consent, I confirm that the Company notified me of all my rights in connection with processing of my personal data which are guaranteed by the Regulation and Act.

This consent is given for the unlimited.

This consent is made in parallel CzechEnglish version. In case of any variance between the language versions, the English version shall prevail.

PRIVACY POLICY

What personal data we collect and why we collect it: Comments, emails, workshops, meetings, …

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms and Cookies 

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with and How long we retain your data: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Privilege

In all cases, the terms and conditions, the management of personal data and other texts and information in the Czech language shall always prevail, before everything else.

In London,  17. October 2019Přidej se a ob den získáš nový článek 😉
👇👇👇👇 Prožijte s námi mnohem více! Doporučujeme: 👇


👉 ✅ Konečně sebevědomě ovládněte svůj život a zažijte nejméně 5 úžasných měsíců na cestě Vládce Síly ✅


🥳 Udělejte první krok k úspěšnému astrálnímu cestování díky 11 měsíčnímu online kurzu 🥳 Spouštíme do Vánoc


👉 💛 Poznejte sámi sebe do niterné hloubky 🙏🏻 Nechte se vést hlubinnými audiomeditacemi 💆

👉 🍎 Vyrábíme AY!energy z tropických pralesů 🌿 Tohle musíte zažít, protože tohle neznáte ⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱
👉 ⭐️ Naučte se astrálně cestovat na celodenním Workshopu Astrální cestování🙀


  •  
  •  
  •