Tři stupně k mystickému rozvoji vlastní mysli, část II.

Pravidelně konáte podle metody Tří stupňů mystické mysli  vedoucí k plnosti Síly a jasnosti světa zcela podle zákonů Univerza?

Přistupujete ke světu v jeho vyšším pojetí?

Pak jste se do měsíce museli setkat s mnoha otázkami, které jste často zpracovali v úspěšný klid mysli, který vás jistě mile překvapil. Dosáhnutí vnitřního klidu je zcela klíčové pro veškeré smyslové i mimosmyslové působení na této hmotné sféře, skrze sféry astrální a duchovní.

Vizualizaci s celým postupem si každý praktikující postupně upravuje podle svým potřeb, nicméně tento odrazový můstek zůstává. Proto jistě měňme a stavme systém klidu mysli zcela podle svých potřeb. Po měsíci již máme znatelné úspěchy s nalézáním své podstaty bytí, klidu a samotné bytí je plnější.

Naše snaha nese své plody

Na začátku praktického cvičení metody čekáme na úspěch z konání, které přichází až v době plné soustředěnosti (okolo jednoho až dvou týdnů), pak stav úspěchu (dva týdny) a pak se vše navrací do stavu před jakýmkoliv konáním. Právě toto vrácení je potřebné k ujištění správnosti našeho konání, abychom se mohli opětovně svobodně rozhodnout, kam naše další kroky budou směřovat. Proto pakliže byl stav úspěšný a chtěný, pak pokračujte ve svém konání, jelikož bude dále přinášet chtěné účinky.

Velmi pomáhá, když si najdeme chvíli na cestu Vládce Síly, která dokáže zcela cíleně a velmi přesně vést. Co se poznání života, Univerza a celkového prostoru okolo nás týče, je to jediná cesta, která se mi dostala do rukou, která opravdu slouží k vyhrnutí opony poznání. Na celý život…

Vytrvalé poznání mysli přináší nejsladší ovoce poznání. Z osobních zkušeností mi uklidnění mysli trvalo několik měsíců dovést do stavu klidu a až po několika letech k poznání jednoty. Nicméně již po týdnu, nejdéle měsíci se u většiny praktikujících mění mysl zcela ku svobodě, přichází Síla a díky tomu chuť pro další pokračování.

Jste připraveni na regresní terapii a poznání astrálního cestování.

Ať vaše poznání je plné čisté Síly.

Jindřich Sidris

foto flickr

Chceš poznat mnohem více? Doporučujeme:


 • Vládce Síly - Tvoř svůj svět

 • Celodenní Workshop Astrální cestování

 • Užij si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻

 • 🌿 Láskyplný svět je výrobcem produktu AY!energy z tropických pralesů.⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •