Vědomí hmoty – 6 –

😮 Nová cesta Vládce Síly 🙋‍♂️Četl jsi? Stojí za to! 💁‍♀️

Vydáváme již poslední díl úspěšné série článků o technologii Univerza.

Dnes k původního článku  přibyla poslední otázka, která se týká článku jako celku a všeobecně naší práce.

Článek implikuje i další otázky, nicméně nejdůležitější (a nejzajímavější) je podle mého názoru tato: Odkud čerpáte tvrzení uvedená v článku? Odkud berete jistotu, že popisovaná skutečnost je pravdivá?

Vzpomeňme si na dobu, kdy jsme byli dětmi a dokázali jsme rozebrat nějaký stroj. Ze začátku jsme jej nedokázali znovu složit, ale postupem času jsme pochopili, jaká pravidla se dodržovala při tvorbě stroje, a tedy, jaká pravidla my rozkládáme. Při objevování vědomí je to stejné. Pouze místo stroje rozkládáme celý svět a pak dokážeme pochopit, jak jej znovu složit. Narážíme však na otázku, zdali jej pak chceme vůbec rozkládat a skládat a pakliže ano, jakým nejvhodnějším a nejšetrnějším způsobem, abychom naopak stroj ještě lépe promazali.

Takže veškeré toto poznání přichází, jakmile člověk vystoupí z onoho stroje, v tomto případě využije astrální cestování k tomu, že vystoupí ze svého hmotného těla a volně se pohybuje v Univerzu, tedy ve velkém stroji. Avšak dokážeme jít mnohem dále a pomocí mentálního cestování se dostat nejen z hmotného a astrálního těla, ale také z celého Univerza a jít tak nad celý velký strojový kolos. Takto můžeme pozorovat, jak je vše stvořeno a naprosto dokonale to do sebe zapadá. V tu chvíli jej můžeme studovat a pomáhat k lepšímu chodu.

Foto: flickr

Předchozí články:

Satan, Lucifer, Svět
Vědomí hmoty – 1 –
Vědomí hmoty – 2 –
Vědomí hmoty – 3 –
Vědomí hmoty – 4 –
Vědomí hmoty – 5 –

Chceš poznat mnohem více? Doporučujeme:

 • Celodenní Workshop Astrální cestování
 • Užij si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻
 • 🌿 Láskyplný svět je výrobcem produktu AY!energy z tropických pralesů.⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •