Vytvoření vlastní bezpečné sféry

Často se mě ptáte, jak je vhodné se chránit při setkání s nechtěnou bytostí, nebo negativním působením.

Uvedu zde velmi silnou ochranu, jenž naprosto dostačuje na většinu i nejtěžších chvil. Pro vnímavé lidi je vhodná zvýšená ochrana a to i pro možnost více rozdávat pomocnou sílu. Je ale nutné udržet v době konání ochrany mysl čistou. Proto délku přizpůsobte svým možnostem.

  1. Vizualizujte si, jak se shora do vaší hlavy vtéká proud bílého světla, které postupně naplňuje celé vaše tělo. Veškeré případné šedivé síly, které by se ve vás nacházely, jsou světlem přeměněny na bílé, případně odvedeny přes nohy do Země (kde by sloužila tato šedivá síla jako “potrava” pro nižší bytosti).
  2. Jakmile budete mít vaše tělo dokonale naplněno bílou pomocnou a uzdravující silou, pak ji nechte vyzařovat skrze vás i do prostoru asi jednoho metru okolo vás. Při řádném nashromáždění lze sílu vidět jako mlhovinu.
  3. A nakonec si vytvořte okolo sebe a nashromážděné mlhoviny ochrannou bariéru. Nejlépe opět pomocí bílé síly vytvoříte jakýsi obal.

Srovnání najdeme s vajíčkem. Žloutek je tělo, bílek je metrová mlhovina a skořápka je bariéra. Udělejte si tuto ochranu/bariéru všude okolo vás, obklopte se těmito pomocnými tvořivými a ochrannými silami. Bariéru musíme cítit až fyzicky, čím více, tím lépe vás bude chránit.

Poděkujte bílému světlu, Bohu/Univerzu za dodání síly a navraťte se zpět do hmotného světa, avšak nyní již s velmi silnou ochranou.

 

Vizualizaci je vhodné vytvářet alespoň jednou denně, lépe ráno a večer. Jakmile nabudete zkušenosti s vytvářením, tak vám ochrana zabere jen 5minut.

Toto je velmi, velmi, velmi silná ochrana, ač působí velmi jednoduše. Její kouzlo je právě v oné jednoduchosti a síle vaší vizualizace.

Sidris

Foto Flickr

Chceš poznat mnohem více? Doporučujeme:


 • Vládce Síly - Tvoř svůj svět

 • Celodenní Workshop Astrální cestování

 • Užij si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻

 • 🌿 Láskyplný svět je výrobcem produktu AY!energy z tropických pralesů.⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •