Sidrisi, jak jsi získal své schopnosti?

Sidrisi, jak jsi získal své schopnosti?

Sidris je vizionář

který svůj svět tvoří nejprve v nehmotné realitě a následně ji nechává manifestovat do hmotné reality, kterou všichni známe. Vede Astrální akademii a motivuje tisíce lidí k vědomému šťastnému životu. Jeho optimismus a energie jsou nakažlivé.

“Pomocí astrálního cestování lze s lehkostí tvořit svůj vlastní svět. Již jsme mnohem dále, než se píše v dosavadních textech, kde astrální cestování slouží jako prostředek pohybu nezávisle na prostoru. Známe mnohem více a dokážeme to prakticky využít. Poznejme vše o astrálním cestování a o tom, co znamená být prakticky Vládce Síly (student Astrální akademie) a vědomě tvořit svůj svět."

Sidrisi, jak jsi získal své schopnosti?

... se mě lidé často ptají... Odpovídám, že v životě dostáváme to, co doopravdy chceme a děláme. A já jsem chtěl poznat, kde se nacházím, jaké síly mě obklopují a jak skrze ně Tvořit. A výsledek?

Se svou ženou jsme Patroni Vládců Síly, provázíme Průvodce Vládců Síly a s mnoha Vládci Síly tvoříme tento svět.

Získáváme mimotělní zkušenosti, bezpečně učíme schopnost vystupování z těla mimotělním cestováním, a organizujeme celorepublikový Workshop astrální cestování.

Skrze regresní terapie provázíme zájemce do minulých životů a pomáháme komunikací s mrtvými.

Od dětství jsem poznával nehmotný svět a tak již v mládí jsem se naučil dokonale ovládat svou mysl a mimotělně cestovat. Poznal jsem  svět zemřelých a další sféry. Na našich přednáškách seznamuje lidi s fenoménem smrti a astrálního cestování, především však zkušenosti použít zde ve hmotě, i pro poznání vyšších sfér.

Jak se mi dařilo získávat schopnosti?

Rok

1994 v mých 8 letech mi přichází mnoho síly z minulých životů a poznání astrálního světa.

1996, 10 let, dozvídám se o lidech vládnoucími paranormálními schopnostmi. Jsem rozhodnut: Když to dokáží oni, tak já taky, učte mě!

1997, 11let: Pročítání tehdy veškerou dostupnou literaturu o pokusech s telekinezí, přenosech myšlenek na dálku a setkání s duchy mrtvých

1998, 12let: Student základní školy 6. třídy hýbe za pomoci mysli předmětem, která je zavěšen v uzavřené sklenici

2000, 14let: V době výuky provedl s kolegy nad 20 telepatických působení, při kterých se 17 splnilo zcela dokonale. Telepatické příkazy na učitele základní školy byly jednoduché posloupnosti "Jdi k tabuli, pak zavři levou stranu, pak jdi do levé uličky a seber na stole tenisák, pak si s ním házej o zem, pak projdi okolo třídy a pak se vrať za katedru a o svůj stůl několikrát zabouchej třídnicí". Bylo zajímavé, jak lze ovládat část mysli, když se lidé soustředí na výklad předmětu...

2004, 17let: Srážka na lyžích, probuzení v nemocnici, nemožnost hýbat tělem po krátkou dobu. Přichází uvědomění, že nejsme tělo, ale ono je náš prostředek. Prý jsou lidé, kteří vystupují z těla, rozhoduji se, že chci být v této společnosti! Proto praktikuji a žádám Univerzum o pomoc, díky čemuž se o rok později dostaví výsledek.

2005, 18let: První vědomý výstup z fyzického těla za pomoci své duše, astrálního těla.

2005 - 2007, 19 - 21let: Následuje série pokusů s návštěvami u přátel, kdy ač hmotné tělo leží doma na posteli, tak astrálním tělem lze duševně i duchovně cestovat doslova kamkoliv a zcela reálně prožívat a vnímat situace. Po následném navrácení do hmotného těla interpretovat zážitky s detaily, které potvrzují reálný prožitek. Vzdálené rozhovory, úkony, čtení spisů, myšlenkové pochody.

2007, 21let: Setkání v Božím chrámě, stojím před dveřmi do Nebe, prožívám, nevcházím. Začínám chápat že lidé mají opravdu různě až kolektivně stvořené astrální světy. Křesťanské, hermetické, buddhistické, ...

2006 - 2011 , 20- 25let: Setkání s klíčovými lidmi a Průvodci.

2009, 23let: Zážitek Božského JÁ v astrálním prostoru

2010, 24let: Pochopení NIC, uvědomění o pomíjivosti veškerého jednání, prožití Láskyplné chvíle.

2010, 24let: První úspěšná léčba rakoviny. Úspěšné působení na změnu Osudu.

2004 - 2015, 18 - 25 let: Každodenní mimotělní cestování, z počátku astrální, později mentální za účelem poznání vyšších sfér,  i informací z hmotného světa pro širokou veřejnost. Jednalo se o důležité období, kdy jsem mohl pomoci mnoha lidem, avšak velmi náročné, neboť jsem mimotělně cestoval většinu času, tedy byl pohlcen vyššími sférami. Po této době přichází působení astrální silou na hmotné úrovni. Přednášky v sálech u Karlova mostu. Od této chvíle se můžete přímo vy sami přesvědčit, že astrální cestování je poznání života nad hmotným tělem díky workshopu ZDE a přímého návodu na astrální cestování ZDE.

2011 - 2015, 25 - 29let: Pomoc při vymítání mrtvých z bytů skrze láskyplné mimotělní rozhovory a jejich pochopení posmrtného života. Poznání sfér za astrálními, za mentálními, za nicotou, za univerzem, za stvořeným. Poznání velkého Vědomí. A jdeme zpět do hmoty Tvořit.

Aby to bylo vše, tak bych měl dodat, že v mých 6 letech, roce 1992, mě pravidelně navštěvovaly neutrální bytosti. Nikdy nic neřešily, jen byly se mnou a díky nim jsem si zvykl na trochu jiný svět, který mě následoval až do roku 2004 skrze fyzické doprovodné vjemy, otřesy skleniček v přítomnosti bytostných a procházení bytostí po bytě se zcela reálnými zvuky a vjemy.

Pomáhal jsem přátelům, pocestným, seančně jsem působil v rodinných domech, farmách, realitních agenturách, vedl očistu městského archivu, výrobní plochy i wellness. Celkově jsem úspěšně pomohl mnoha stovkám lidí a o to více bytostným. Mé poslání je předávat uvědomění, co je  život.

V roce 2015 jsem otevřel se svou ženou Terí Sidris mnoho akcí, workshopů a terapií, především jsme však spustili Astrální akademii. Postupně během roku zjistíme, jak ovládat telepatii, telekinezi, cítit Síly, komunikovat s bytostmi, být sami sebou ve svém osudu, který následně převzít zcela pod svou vůli a jít životem jakožto Vládce Síly, hmoty, astrálních sfér, mentálních i poznat vyšší.

2017, 30 let:  Dříve jsem zájemce učil praktickému astrálnímu cestování rok, pak tři dny, nyní s Terí Sidris za pouhých pár hodin. Vše díky Worskhopu astrální cestování.

2019, 32 let: Plně vedeme Astrální akademii, společně s našimi nejbližšími a tvoříme Láskyplný svět již v devíti skvělých lidech. Soukromé terapie mnohem zkušeněji přebírá terapeut Martin Pacalaj. Spouštíme online kurz AstralniCestovani.cz který pomáhá stále novým mimotělním cestovatelům dojít k poznání, co je za hmotou.

2020, 33 let: Portál Astralniakademie.cz běží s mnoha Vládci Síly, AstralniCestovani.cz spouštíme v anglicky mluvících zemích. Slovenština hotová a připravujeme ruské překlady.

Co společně dokážeme?

Vládce Síly, řekni nám, po čem toužíš, a společně to dokážeme. Tvoř svůj svět.

 

Užij si audiomeditace

s nahrávkou mého slova, jež tě uvedou do Poznání a hlubinných stavů.