Chci pozorovat myšlenky, ale žádné nechodí

Hezký den, poslechla jsem si před časem vaši  audionahrávku o meditaci a píšu vám svou zkušenost. Když jsem chtěla pozorovat své myšlenky, žádné mi na mysl nevystanuly. Dále jsem si uvědomila, že necítím  radost, když si uvědomuju sama sebe. Necítím nic zajímavého, a protože v tom nejsou žádné (příjemné) emoce, nudí mě to. Dělám někde chybu? Děkuji za váš názor.
Tereza Šípová

To je velmi příznivé zjištění, že ti na mysl nevytanuly žádné myšlenky, neboť to ukazuje na schopnost být sama se sebou, se svou myslí, se svou realitou, což je velmi cenné a důležité :)

Prožívala jsi audiomeditaci "Pozorování vlastní mysli”, která nás má naučit, že právě my jsme ti, kteří rozhodují, které myšlenky přijmeme a které pustíme dále. Ba dokonce zda k nám myšlenky budou chodit, či ne, a vskutku i o jakých kvalitách.

Velmi zajímavá je pak pokročilá audiomeditace “Ovládnutí jedné myšlenky”, při níž jsme to my, kdo převezmou veškerou vůli nad svým životem a dokáží na následujících několik minut zcela koncentrovat mysl na jednu jedinou myšlenku. Pokud se po celou dobu dokážeme soustředit například na hrníček, pak roste naše vědomí, sebevědomí, koncentrace i se zcela projasní naše cesta životem, neboť v té chvíli dokážeme konat to, co si určíme my sami.

A právě díky kombinaci těchto dvou audiomeditací ("Pozorování vlastní mysli” a “Ovládnutí jedné myšlenky”) získáváme schopnost nesledovat pouze většinově a automaticky osudovou cestu, nýbrž jsme schopni určit a následovat svou autenticky vlastní životní cestu.

Tyto poznatky  často vyžadují mnoho hodin sebepoznávání a právě díky tomu jdeme svým životem hrdě a zcela neoblomně. Neboť když někdo nezvládne tyto audiomeditace, jak potom může mít jistotu, že jeho mysl neovládá právě nyní někdo jiný… Terezo, dostáváme se tak přímo k jádru tvého problému, a to je tvá cesta, tvůj život a tvé schopnosti, které máš již v tomto ohledu značně pokročilé. Popisuješ, že ti nevytanou myšlenky, necítíš radost a nudí tě to. Pokud nejsi ovlivněna léky, nebo pokud nejsi vyloženě člověk, který se chce nechat zabavovat, tedy ovládat vnějšími podněty, pak se z našeho hlediska jedná o dobrou zprávu, neboť právě nyní se setkáváme jakožto lidé, kteří se nemají potřebu jen tak zabavovat.

My lidé často hledáme cestu, jak se zabavit. A až teprve ve chvíli, kdy jsme veškerým zábavním lunaparkem přeplněni, se můžeme zastavit, odejít z něj a ptát se. Kdo tedy jsem? Jak dlouho se budu zabavovat?

A co kdybych byla také Tvůrcem, který zábavu tvoří, ale také si ji vědomě užívá, neboť již vědomě chápe, že se nachází v lunaparku úžasné Síly, kterou můžeme nazvat Svět, astrální sféry, či jinými pojmy. To nejdůležitější v takových chvílích je, že cítíme, že opravdu můžeme dojít k mnohem vyššímu poznání, než nabízí běžná životní cesta. A v tu chvíli k nám přichází právě ona radost, klid a chuť Tvořit.

Ty jsi, Terezo, již v první meditaci dokonale popsala vlastnosti, které by mohl vyjádřit i velmi zkušený mnich. Nevytanou ti myšlenky - výborně! Buď… jen existuj… buď jen sama sebou… Proč bychom měli býti banánem nebo zvukem z? :-) Vždyť … dovolme si býti sami sebou, ano, výborně, skvěle!!! Toto je ta správná cesta. Ale že to znělo pořádně divně, že? Nevytanou mi myšlenky! Jak to? Běžné přece je, abychom měli miliardy myšlenek a skákala nám mysl a s ním i naše tělo jako veverka na kofeinu :-) Nu… a zde konečně si můžeme oddechnout…

Ano! Jen ty… již ne okolní vlivy, jen ty. A… Že necítíš radost? Veškeré myšlenky můžeme rozložit do stovek kategorií, pro naši potřebu si je nyní rozdělme jen do dvou hlavních a obecně uznávaných: dobré versus špatné. Na tomto světě si užíváme nejrůznější prožitky - radost, smutek, pláč, štěstí. Vau! Tolik možností!

A opět jsme u původního Poznání - dejme si otázku: Nezabavujeme se i přemírou myšlenek, stejně jako již uvedeném  prožitkovém a myšlenkovém lunaparku? No ano - vždyť právě proto tady jsme!

Ale my se zcela samozřejmě nad toto povzneseme, neboť  již dokážeme rozeznávat myšlenky a ovládat svou mysl a zjišťujeme, že se vlastně nemusíme cítit ani dobře, ani špatně. Jaksi neutrálně, či snad i v blahu. Jako kdybychom se v těchto vyšších stavech již nepotřebovali zabavovat náplní oné myšlenky, nýbrž si jen užívali, že jednoduše jsme… Již nemáme tužby po radosti, smutku, také proč by tam měl být, když jednoduše jsme. Jsme…

Je to jeden z nejdokonalejších stavů vědomí, který jsme schopni poznat a vytrvat v něm. Zvládni pět minut, deset, třicet? Budou se dít úžasné divy. Již nic nepopisujeme, pouze jsme… Tedy poznáváme sami sebe… Poznáváme i své okolí… doslova prohlížíme skrze celý svět.

V tu chvíli k nám přichází veškeré Poznání a jsme schopni jít mnohem, mnohem, mnohem dále. Tohoto poznání se věnuje mnoho cest, jako jsou náboženství, duchovní jóga, … či pro nás Evropany velmi příjemná a známá Astrální akademie, která ti předá veškeré metody, jež přímo ve svém životě podrobuješ zkoumání, prakticky uvádíš do svého života, opouštíš hmotu a sleduješ stále vyšší Poznání. Neboť všichni jsme zde úžasnými bytostmi, které vytvářejí lepší svět. Ať už láskyplný, radostný, čokoládový, ale vždy svět, který je opravdu lepší.

Proto využij svého poznání a  pokračuj v nastoupené cestě, neboť vše je v tobě -  pojďme spolu tvořit lepší svět :) Pokud půjdeme společně V Astrální akademii, pak si užijme cestu životem jakožto nejbližší přátelé, jakožto stejné vědomí, které zde Tvoří tento svět :) Každý den si potvrzujme své konání, užívejme si předávané praktické metody a především, užívejme si všeho, ale vědomě, co možná nejvíce vědomě.

Jindřich Sidris

Astrální očista domácnosti

Zjistit více

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

První kroky k astrálnímu cestování

2,5 hodinové video, které ti umožní ještě dnes začít s astrálním cestováním.

ZDARMA

Audio meditace pro poznání

Realita je odrazem našich vlastních myšlenek…
Právě proto je v našem nejvyšším zájmu prožívat jen ty nejlepší myšlenky, ale to není vždy tak snadné.

Poslechnout si