REIKI III iniciace

Iniciace Reiki III

Opět pro roce, dvou, či déle se spolu setkáme, pakliže bude vaše přání rozšířit schopnosti Reiki ještě k vyšším účelům. V této době již znáte a umíte mnoho, postupně nastupujete na cestu, kdy dokážete pomoci v každé situaci.

Reiki III.iniciací získáte

 • Mistrovský stupeň.
 • Značné zvýšení proudu síly Reiki.
 • Výrazně rozšíří možnosti působení Reiki, zvýší vaše schopnosti, citlivost a intuice.
 • Iniciace napomůže harmonizovat váš organismus na všech rovinách, tedy tělesné, duchovní i astrální.
 • Předání čtvrtého, neboli mistrovského symbolu, tento symbol zesiluje techniky druhého stupně.
 • Dále jste schopni vytvářet a iniciovat vlastní nové symboly Reiki, účinné pro konkrétního člověka, problém či situaci.
 • Jste schopni lépe se rozhodovat a tak si zajistit lepší využití vašich schopností a dovedností v budoucnosti, lépe se seberealizovat.
 • Můžete účinně meditovat a působit na své čakry, programovat si vše, co pocítíte jako účelné a prospěšné pro všechny zúčastněné strany.
 • Vaše ochrana před případnými škodlivými vlivy okolí vzroste.
 • Iniciace do třetího stupně a využívání jeho technik vás posune ve vašem duchovním vývoji kupředu.

Předáním čtvrtého symbolu a iniciací máte značně uvolněnou cestu k dosažení harmonie se sebou, druhými a přírodou. V této chvíli již velmi pravděpodobně žijete podle nejvyšších principů míru, avšak Mistry Reiki se automaticky nestáváte, až cesta Reiki s principy Mistra vám plně pomocí intuice ukáže cestu.


Principy Mistra Reiki:

 • Mistr vždy souhlasí se všemi událostmi ve svém životě, neboť ačkoliv vypadají jakkoli nepříznivě, v dřívější době vytvořil podmínky k jejich vzniku. Neznamená to však, že podlehnete tlaku událostí, ale vezmete si z nich poučení.
 • Mistr vidí dokonalost i ve zdánlivě nedokonalém.
 • Ne vždy si Mistr uvědomuje, na jaké úrovni chtěl dosáhnout určitého výsledku. Ale nikdy nepochybuje o tom, že daného výsledku na nějaké úrovni dosáhnout chtěl.
 • Mistr nikdy a nic neodsuzuje, za žádných okolností. Ví, že si vytvořil všechno, co nyní prožívá a je si vědom prostého faktu, že je schopen kdykoli změnit vše, co kdy vytvořil.
 • Mistr si uvědomuje, že vše, co by odsuzoval by vlastně udržoval. Ví, že pro svůj vývoj potřebuje vše, co vlastní a prožívá právě v tomto okamžiku.
 • Mistr se rozhoduje vždy sám za sebe, nikoli na základě zažitých společenských konvencí a názorů okolí. Svá rozhodnutí považuje za správné a stejnou volbu dává i druhým.
 • Mistr ví, že svoboda je podstatou duše, nikoli jejím cílem. Nikdy neomezuje svobodu svojí, ani druhých.
 • Mistr ví, že rozhodnutí druhých nemá právo měnit a ovlivňovat, přestože se mu mohou jevit jako nevhodná či dokonce škodlivá.
 • Mistr pozoruje, vyhodnocuje a pokud je požádán, pomůže.
 • Mistr má na své cestě k osvícení dovoleno vše, co činí s láskou a nejlepším svědomím.
 • Mistr se vždy řídí svými pocity.
 • Mistr dělá vždy to, co ho baví a naplňuje. Ví, že je to snadná a jediná možná cesta k dokonalosti a štěstí.
 • Mistr se nesnaží o výsledky, prostě si jen uvědomuje, že již existují.
 • Mistr nedělá nic pro to, aby dosáhl uznání, ale chce vyjádřit to, čím ve skutečnosti je.
 • Mistr vždy uznává druhé takové, jací jsou a vždy povzbuzuje druhé k tomu, aby uznávali a milovali sami sebe. Nikdy ze skromnosti nepopírá nejkrásnější aspekty svého já a o totéž se snaží u druhých.
 • Mistr se dokáže radovat z vlastní existence. Ze svých pocitů, kontaktů, úspěchů i neúspěchů a život považuje za lehkou hru, která ho povznáší k poznání a dalšímu duchovnímu růstu.

Po iniciaci na Reiki Mistra se často ocitáte ve světě, kdy vše chápete, víte, cítíte a jste schopni velmi pomáhat životu.

S vámi, kteří chtějí rozdávat léčebnou sílu se těším na setkání,
Sidris Jindřich

Domluvení termínu iniciace, ceny a další informace v článku ZDE.

 

Foto Flickr

Chceš poznat mnohem více? Doporučujeme:


 • Vládce Síly - Tvoř svůj svět

 • Celodenní Workshop Astrální cestování

 • Užij si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻

 • 🌿 Láskyplný svět je výrobcem produktu AY!energy z tropických pralesů.⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •