Týden s Vládcem Síly

Jaké je to jít cestou Vládce Síly z pohledu účastníka? Na čem všem pracujeme, jak ovládáme mysl, jak si hrajeme s hmotným stavem? Vždy vám zašleme přesné návody, které spolu posléze diskutujeme. Například…

Zde Lubomír, Vládce Síly, pokračuji ve cvičeních podle Vašich textů, a jak jsem se sám již dobře přesvědčil, nemá smysl jít příliš rychle kupředu.

Cvičení jedné myšlenky

“Vyberte si pouze jednu myšlenku, kterou se budete následující čas zabývat, až do doby, než zazvoní budík. Může to být jablko, kamínek, část těla či vlastní dech”.

Toto cvičení jsem pojal jako imaginaci, ale nejsem si jist, když si to tak zpětně pročítám, že se jedná o imaginaci. Anebo ano? Imaginaci cvičím každé ráno a zjistil jsem, že imaginace mi jde lépe po fyzickém cvičení těla. Vždy imaginuji červenou tužku. Zvláštním poznatkem, který jsem zjistil, bylo, že imaginace probíhá v mentálním těle – nikoliv v astrálním, jak jsem si myslel.

Budu se snažit Vám co nejvěrněji popsat, jak jsem tuto skutečnost odhalil.

Když jsem snažil imaginovat červenou tužku, dlouhou dobu jsem ji nemohl zcela věrně vidět. Vždy jsem ji viděl v takové antracitové mlze, která zapříčinila, že tužka neměla ostré obrysy a červenou barvu – byla tmavě šedá. Stalo se mi, že jsem na tužku hleděl z profilu, a tak jsem viděl, že jsou tam dvě úrovně – ta tmavá antracitová, a druhá byla světlejší – a tam právě byla ona tužka.

Sám jsem si řekl, že abych tužku viděl přesněji, mohl bych dát do ní oheň – nevím, ale napadlo mě to. Oheň mám spojen s jasnozřením. A zjistil jsem, že v mentální rovině nejde oheň – tak jak já ho vidím, ale šlo tam světlo.

Otázka: Platí, že živly jsou záležitostí astrální roviny? Do mentální sféry jde vždy jenom jejich vlastnost? Například – z ohně světlo?

Imaginace červené tužky je velmi důležitá, výborně. Pokud byste se soustředil na dech, pak by šlo o sledování stavů mysli, bez imaginace. Pro nás je důležité, že se dokážete soustředit pouze na jednu věc. Podobná imaginace probíhá především v astrální / charisma sféře. Živly jsou v této sféře velmi mohutné, jsou součástí této roviny.

V mentální sféře se nacházíme naším vědomím, kterým tvoříme především cesty, po kterých se naše záměry vydávají. O tom dále ve vyšších stupních Vládce Síly. Živly zde ztrácejí svou sílu a zůstává jen jejich podstata (z ohně světlo), vědomí přebírá Tvorbu světa.

 

Vědomé činnosti, vědomé dýchání:

Toto cvičení považuji již za poněkud rutinní, a každé ráno a večer je praktikuji. Nicméně praktikuji a snažím se dělat věci vědomě po celý den. Před týdnem se mi stala taková strašně zvláštní situace, když jsem čekal na zastávce tramvaje. Řekl jsem si, že budu vědomě teď a tady pozorovat své okolí. Po chvíli se mi stalo, že jsem si přišel jako v takové zpomalené bublině, ale lidi okolo mě v této bublině nebyli. Pobíhali kolem mne jako křečci, bavili se, řešili věci, volali do mobilu a já jsem si uvědomil, jak mi přišli strašně vtipní. V duchu jsem si řekl, že jsem si měl koupit popcorn a pozorovat je, jako kdybych byl v kině. Zároveň mi něco řeklo v hlavně, že JÁ jsem teď a tady – v tomto místě a v tomto čase.

Nicméně tuto vědomost přenáším i do práce a řekl bych že s velice pozoruhodnými výsledky, kdy moje výkonnost se v práci zmnohonásobila a nejsem z práce vystresovaný.

Otázka: Při vědomém bytí si musím uvědomovat sám sebe na tomto místě a v tomto čase? Když zavřu oči a představím si sebe na tomto místě, vidím bílou kouli, která z malé výšky padne dolů na zem. Cítím z toho takové ukotvení.

 

Vědomé prožívání přítomnosti přináší velký dar odpoutání se od proudu bytí. Chvíli se pozorovat z pohledu osobní astrální ohraničené sféry, jež je prolnuta dalšími astrálními těly. Ba co více, samotné univerzum je jeden velký astrální svět, ve kterém proplouváme. Život zde v hmotném světě pak prožíváme mnohem intenzivněji – výborně.

Ano, cítíte to správně, je potřeba uvědomovat si sám sebe na tomto místě a v tomto čase. Čas můžete zcela ignorovat, jen být. Prostor však vnímat velmi pevně. V tomto stupni je zapotřebí nacítit astrální síly, proto pokračujte opravdu pokud možno v každé situaci.

Bílou koulí vnímáte své vědomí, které necháváte zcela dokonale ve vás usazovat, avšak začínáte poznávat i vyšší sféry vědomého bytí, přítomnosti. Přijímejte vše tak, jak za vámi přichází. Jistě nic neomezujte, poznávejte. Je však potřeba poznat sílu charismatu / astrální sféru, abyste dokázal využít sílu vědomí. Ano, to je ono ukotvení, to jste vy, to je vaše charisma, vaše astrální síla – ano, tímto jdete vědomě v tomto hmotném světě a působíte na sebe i okolí.

 

Meditace

Meditace jsem opět začal dělat tak, jak jsem je dělal na začátku. Důvod toho, proč jsem minule vyřadil volný průchod myšlenek a pozorování myšlenek, byl ten, že jsem se chtěl doopravdy naučit kontrolovat své myšlenkyA musím říci, že se mi to skutečně podařilo. Bytostní k nám již nechodí a mám klidný a hluboký spánek.

1.) Pozorování myšlenek (5 minut) – mnohdy jsou to myšlenky z práce, s komunikací s lidmi, a pocit, že dělám něco špatně.

2.) Pozorování jedné myšlenky (10 minut) – tady jsem odhalil spoustu věcí, které mě nejvíce ovlivňují, jako snaha se ukázat, snaha se předvést, kontrolovat vše, být dominantní. Objevuje se mi mnohdy i řešení daného problému.

3.) Negativní stav (10 minut) – musím říci, že toto je nejpříjemnější meditace, kterou mám, a jsem s ní nejvíce spokojený. Vždy mám pocit, že jsem po ní takový odpočatý. Vždy vidím tu světle modrou kouli, ale nikdy se mi nepodařilo jí proniknout či se s ní spojit. Docela by mě zajímalo, co se stane, až tak učiním.

Meditace nad vůlí

Ve Vaší facebookové skupině jsem viděl úkol meditace o vůli. Nechtěl jsem se tohoto úkolu nijak oficiálně zhostit, ale soukromě jsem nad touto vlastností meditoval. Viděl jsem, že vůle je ohnivá pěst, která vše dává do činnosti, která žene lidi k úspěchu a dává jim energii, k tomu, aby to mohli učinit. Zároveň se mi objevovaly obrázky spojené s elektrickým nábojem – jako když dáte prst do zásuvky.

Ovlivnění vody

Tento poznatek dávám i do vody při jejím ovlivnění. Požádal jsem přítele, aby danou vodu sám okusil, a voda mu nechutnala. Prý cítil zem – stahování, a nejsem si jistý, zda to ovlivňuji správně – nicméně voda je doopravdy ovlivněná. Ovlivněná voda chutná opravdu jinak. Když jsem si hrál s živly a ovlivňoval jsem vodu vodou – voda chutnala jako rybník.

Meditace nad disciplínou

Sám cítím, že kromě vůle potřebuji podpořit disciplínu, která bude prospěšná jak pro můj magický vývoj, tak i pro můj osobní život. Snažil jsem se nad tímto tématem již několikrát meditovat, ale bohužel bez jakýchkoliv zjevných výsledků či poznatků. Na co jsem pouze přišel, bylo, že disciplínu mám ve vzduchu. Cítil jsem tam vzdušný živel.

Otázka: Neporadili byste mi, jak podpořit disciplínu? Jak to udělat? Anebo disciplína je sestra vůle?

 

Vůli vidíte dokonale jako oheň, jenž nás žene k pohybu, výborně. Ovlivňujte pouze vlastnostmi, které chcete podpořit a nyní ještě nedávejte ovlivněnou vodu nikomu pít.

Avšak pozor, nyní se zdržte živlového ovlivňování až do doby, kdy budete mít zcela provedeno Sebepoznání a započneme transformace. Nehleďte na cvičení z vyšších stupňů bližních vládců, protože byste trpěl nevyrovnaným rozvojem a beztak byste se musel v budoucnosti k těmto cvičením vracet. Mohou vám dobře radit, prošli si stejnou cestou, vy tudy běžte pevně také, neuhýbejte do nástrah. Pravý Vládce Síly ovládá své stupně s veškerými postupy a je si v nich jist, neboť jen tak bude moci ne krátkodobě, ale dlouhodobě ovládnout sílu, ve které se nachází.

Naopak ve vyšších stupních budete mít svou přirozenou výhodu. Pro zajímavost přikládám, že někteří Vládci Síly mají nadání pro astrální cestování s napojením na Božské stavy, avšak rozhodli se Vládnout Síle na tomto světě, užít si jej. Ne jen koukat na něj z astrálních sfér jako divák, ale vážně jej tvořit. Proto získejme nejvyšší schopnosti ze všech stupňů, které vám předají zcela přesnou cestu s veškerými možnostmi v aktuální době i v době nastávající. My jsme při vás.

Disciplínu máte tedy skrze svou mysl, inteligenci, což pro vás znamená výhodu vědomého rozhodnutí vykonat krok, který si přejete. Převezměte tak odpovědnost za svůj život a za své myšlenky, neboť to právě vy jste se narodil na tento svět, abyste si jej nejprve užil a v této době již plně tvořil. Disciplína vám bude ku prospěchu při nejtěžších situacích, které nyní můžete vnímat jako například úplně přesné dodržení veškerých cvičení jednotlivých lekcí Vládce Síly. Nejít po bočních cestách, neboť tím byste se zbrkle připravil o drahocenný čas a sílu, jež můžete využívat velmi mohutně správným směrem. Disciplínu v sobě můžete cítit jako rozhodnutí “ANO, dělám to, protože vědomě žiji svůj život”. Nenecháte se ovládat jinými myšlenkami – to byste žil jejich život. Vy žijete svůj život.

Jak meditovat

Nejlépe si sednout do našeho oblíbeného prostoru, zavřít oči a každou myšlenku vidět jako jistý tvar – vysvětlím:

Čas na meditace

Na meditace je opravdu dobré si vyhradit svůj speciální čas. Nelze to často jen tak v průběhu dne, ale je vhodné si určit například 6:02 ráno a 21:00 večer a vždy si věnovat jen čas pro sebe. Nemusíte ihned začínat s meditací, ale jen zavřete oči a nyní víte, že vše děláte pro sebe. Konečně jen pro sebe…

Myšlenkoví ptáci

Pozorování myšlenek je vlastně velmi jednoduché – stačí si pohodlně sednout na židli nebo gauč, zavřít oči a v mysli si připodobnit své myšlenky k ptákům, kteří letí po obloze.

Myšlenkové balónky

Nebo si také jen sedněte, zavřete oči a představujte si, že vše, co vás napadne, má tvar balónků. Je jedno, jaká myšlenka, ale vždy si ponechá tvar balónku s různou barvou. Za chvíli tak zjistíte, že máte plnou ruku nadnášejících se balónků, stejně jako kdybyste byla na pouti. Nikde nic jiného okolo vás není, jen čisto, bílo, a balónky.

Po tuto dobu pozorujete vše, co vás napadlo a má tvar balónku. Je to zvuk ptáků, svědění těla, nápad na deštník či oběd. Vlastně je to příjemné a velmi zajímavé cvičení. Vy pouze nyní vezmete každý balónek zvlášť a postupně jej pustíte směrem k nebi. Pozorujete, jak stoupá, stále výš… výš… až postupně mizí. Toto postupně udělejte s druhým, třetím a dalším balónkem, až budete mít v ruce docela maličko balónků. Svou mysl oprostíte od myšlenek tím, že jednoduše necháte odlétnout všechny balónky a budete si užívat tu nádhernou chvíli.. Jako kdyby z vás spadl kámen… všechny myšlenky odlétly a konečně jste to jen vy… jen…. jen…. vy….. sama o sobě…. tak uvolňující…

 

Astrální a mentální tělo

Jak mohu odhalit, které z mých dvou těl je silnější? Dříve se mi stávalo, že jsem pomyslel na ducha a tak za 5 vteřin se u mě někdo objevil. Je to důkaz silné mentálního ducha, či astrálního těla? Totéž jsem prožil, když jsem příteli popisoval, že mi kocour z profilu připomíná jednu bytost, kterou jsem viděl jako malý. Měla stejně svraštělý obličej. Během několika sekund se u nás objevila a silně u nás praskly parkety. Je to důkazem silného astrálního těla, nebo silného mentálního těla?

 

Prožil jste důkaz o astrálním působení. Ve vyšším vědomí/ v mentálních světech takto již nelze působit, není proč.

Chápu, že chcete nyní testovat, jak daleko až můžete zajít, také jsem to tak měl. Než se však ocitnete v situaci, která by vás mohla ovládnout, ovládněte zcela sám sebe. Bez vaší zvládnuté síly bude veškeré působení zcela proti vašemu záměru. Jako Vládce Síly tak budete přebírat postupně stále více zodpovědnosti vůči svému životu, až po působení na své okolí. Jestli půjdete tři měsíce, nebo pět let, je pouze na vás – ale vy musíte  mít pevnou vůli, sebepoznání, a být neochvějný ve svém tvořivém konání.

 

Cvičení fyzického těla

Přítel tento týden koupil cvičící stroj – eliptický trenažér. Chtěl bych se Vás zeptat, zda tento stroj mohu použít pro svůj magický vývoj při cvičení svého fyzického těla? Musím říci, že meditace po cvičení na tomto stroj je velice příjemná.

Rozhodně je to skvělá věc. Pro cestu Vládce Síly – pro podporu hmotného těla, kdy si můžete užívat každý tep vašeho těla, zrychlený dech, onu zátěž, pot. Je úžasné, jak tělo sílí, jak reaguje a jak můžeme uplatnit naši vnitřní sílu pro využití v těle. Můžete si zde vyzkoušet, jak přijímáte astrální sílu z Univerza, jak dokonale dokážete probudit hmotné tělo k výkonu.

 

Omývání těla

Každé ráno tuto praktiku provozuji a musím říci, že mě báječně probouzí a večer  se mi lépe spí. Nicméně mám trochu obavy, co přijde v příští lekci, protože tuším, že omývané oblasti studenou vodou budou rozšířeny. Nemám problém s omýváním těla studenou vodu až po partie zad. Tam mi studená voda činí nemalé potíže a je to silně nepříjemné – jako kdyby mi tisíc nožů projíždělo zády.

 

Výborně. Omývání je příjemné hlavně v létě, nyní na zimu zkuste, co pro vás bude nejpříjemnější, ať už studenou vodou, vlažnou nebo méně teplou. Den po dni budete totiž mít větší vůli, disciplínu a chuť pouštět se dále, a to sám od sebe. Nepřemáhejte se však, počínejte si zkrátka, jak nejlépe dovedete.

 

Sebepoznání

Na sebepoznání jsem již začal pracovat, ale mám své pozitivní a negativní vlastnosti napsané všude možně na papírech, tedy tak, co mi přišlo pod ruku během dne a co mě během dne napadlo. Nicméně když jsem se jen zběžně díval, vlastnosti se příliš neliší od toho seznamu, který jsme vytvořili s přítelem v létě.

Naučil jsem se proměnit ty “nejhorší” vlastnosti a převádět je do země – jako vztek, podrážděnost. A funguje to velice dobře – jsem takový zklidněnější. 

Výborně, kolik vlastností nyní máte zapsaných pro tvořivou a pro ničivou část svého charismatu?

Pakliže nemáte rozděleno zcela podle svého, docílil byste nechtěné změny vašeho charismatu/ astrálního těla, s následkem velmi malého sebeovládání a síly v astrálním prostoru. Opět se navracíme zpět, nesmíme podcenit vaši cestu, nýbrž přijít na to, kdo jste, co jsou vaše vlastnosti, z čeho se utváří, co vás ovládá, a až následně podle již jistých klíčů tyto vlastnosti transmutovat. Nenechte se strhnout spěchem či nedokonalostí.

Vládkyně Síly Tereza vás vede přímou cestou. Pokud chcete využít svou sílu a čas opravdu efektivně, pak se doporučuji zaměřit na cestu samotnou, kdy přeberete sílu v nejvyšším hledisku, které můžete. Netříštěte svou opravdu velkou sílu, zpevněte ji, naučte se s ní pracovat mnohem mohutněji a následně ji nechte se všemi následky vyrůst. Neboť budete znát úplně každý krok a každý čin s tím spojený. Pakliže vám to půjde snadno, pojďme pak zrychlit a zkvalitnit váš vývin. Domluvme se, že nyní se ponoříte mnohem hlouběji do všech cvičení než běžně. Konejte tak disciplinovaně a pilně, jak jen dokážete. Jdete si za svým, proto rostete ve své síle velmi statečně. Znásobte své možnosti, nemeditujte pět minut, ale prodlužte své schopnosti na deset i třicet minut, je to vaše cesta, váš život. Nalezněte více než dvě stě svých vlastností. Vyhněte se však jakémukoliv externímu soupisu vlastností, musíte je hledat v sobě, nekraťte si cestu. Bude to pro vás výzva a zároveň dosáhnete mnohem větších výsledků, které vám usnadní brzké další kroky.

Váš přítel je pokročilý Vládce Síly a dokáže vám velmi kvalitně poradit, stejně jako my. Radu  od všech přijměte, ale samotnou praxi vždy konejte sám za sebe. Jen tím dospějete ke svému sebepoznání a otevřete přístup ke své síle.

Jak si pamatovat sny

Bohužel mám problém se zapisováním snů. Vždy jdu spát s myšlenkou, že si chci své sny zapsat, a ráno se probudím a nepamatuji si ani jeden sen a netuším vůbec proč. Samozřejmě mám zapsané nějaké sny. Za těch 10 dní jich mám asi 6, ale nemám všechny a myslím si, že by tam byly i zajímavější sny než ty, jež jsem si zapsal. Nemáte nějaký návod, jak toto zlepšit

Máte poměrně krásný úspěch se zapisováním snů, pouze důsledně dále pokračujte, jelikož vaše astrální tělo bude chtít stále více ovládnout vědomě své prožitky. Doslova každým dnem se budete zlepšovat. U snů pro nás není důležité zapsat nutně každý detail, ale bodově, co zde bylo důležité. Velmi pomáhá vnitřní rozhodnutí, že si zapíšete veškeré sny, ať jsou tři ráno, nebo šest. Vždy to naše charisma a vědomí velmi dobře zachytí a bude vše fungovat. Stále pokračujte, již nyní docházíte k zlepšování.

 

Meditace s kontaktními čočkami

Nevíte, proč nedokážu dobře meditovat s kontaktními čočkami? Zjistil jsem, že mi jde velice špatně meditovat jak nad myšlenkami, tak v negativním stavu. V negativním stavu nejsem schopen nikdy uzřít světle modrou kouli.

Nicméně tento problém se přenáší i do mého jasnozření. Když mám kontaktní čočky, tak bytosti pouze cítím, když si je sundám, vidím běhající stíny a včera jsem poprvé viděl obličej.  

Minule jsme se bavili o tom, že pokud si vytvořím takové prostředí pro meditaci, jež je velmi tiché, utíkám tím před problémem. Minule jste zmínili zabalit daný hluk – rušení do myšlenkové formy a odsunout pryč. Moc netuším, jak to udělat.

Minule jste mi poradili, že místo pálení špatných myšlenek bych je měl odfouknout pryč – tam se mi to velice dobře daří, ale ne s tímto. Jak tedy tuto věc dobře zvládnout?

 

Rychlost postupu v poznání našeho vědomí často nejde uspěchat, avšak jde jít s pevnou vůlí, tedy se vyvarovat nevhodného konání. Ohledně ovládnutí mysli mrkněte na výše zmiňované možnosti meditací.

Nyní je pouze na vašem rozhodnutí, kde, kdy a v jakých podmínkách budete kvalitně meditovat. Některé myšlenky však mohou být velice silné. Samotné čočky za to nemohou, ale specifická síla myšlenek. Tělo a vaše podvědomá mysl mohou mít opravdu obavy, že se čočky například nepříjemně otočí s bulvou, či snad jednoduše chcete být volný. Nyní ze začátku si vytvořte ideální prostředí, protože později ho již nebudete potřebovat.

Co se týče vidění bytostí, opravdu s čočkami skoro nejdou vidět. S brýlemi hůře. Musíme zřít napřímo, nebo z mimotělního cestování. Jasnozření je opět vyšší stupeň, proto se pojďme opět zaměřit na to, co je třeba, a jakmile k němu dojdeme, pak budete mít výhodu – avšak již se svou zvládnutější silou.

Takže si  nyní se svou nejvyšší myslí a zodpovědností ke svému vlastnímu vývinu projděte veškerá cvičení a jakmile budete mít vše, na čem jsme se domluvili, pak vše pošlete opět Tereze, která vám pomůže jít mnohem dále se všemi výhodami. Jste na dobré cestě, udržte si svou vůli.

Korektura Jaroslav Hála
Foto flickrPřidej se a ob den získáš nový článek 😉
👇👇👇👇 Prožijte s námi mnohem více! Doporučujeme: 👇


👉 ✅ Konečně sebevědomě ovládněte svůj život a zažijte nejméně 5 úžasných měsíců na cestě Vládce Síly ✅


🥳 Udělejte první krok k úspěšnému astrálnímu cestování díky 11 měsíčnímu online kurzu 🥳 Spouštíme do Vánoc


👉 💛 Poznejte sámi sebe do niterné hloubky 🙏🏻 Nechte se vést hlubinnými audiomeditacemi 💆

👉 🍎 Vyrábíme AY!energy z tropických pralesů 🌿 Tohle musíte zažít, protože tohle neznáte ⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱
👉 ⭐️ Naučte se astrálně cestovat na celodenním Workshopu Astrální cestování🙀


  •  
  •  
  •