Prožij astrální proudění - flow

Prožij astrální proudění - flow

V hmotné sféře je stále něčeho málo – málo místa, málo prostoru, málo času. Dnes se pojďme zaměřit na nedostatek času. Poslední dobou jsme se často setkávali s pojmem „flow“, který používají podnikatelé a manažeři pro označení jejich skvostného výkonu, kdy stihli hodně úkonů za krátký čas.

Co když ale pojem flow označuje ještě něco více?

Když se dostanete do skutečného flow a naučíte se se v něm pohybovat, čas pro vás přestane existovat a vy se stáváte pány svého času – doslova. Flow je vědomé vytváření hmoty nezávisle na časoprostoru, při kterém můžete cítit proudění astrální síly ve vašem charismatickém těle. Proto flow můžeme zcela otevřeně nazvat astrální proud.

Prožitky z astrálního proudu

Všichni lidé, kteří znají tento stav a dokážou se do něj kdykoli vědomě dostat, popisují stejné prožitky.

  • Cítíme kolem sebe proudění energie – jako kdybychom se pohybovali ve vodě či zhoustl vzduch. Jasně cítíme, že se pohybujeme v určité silné energii.
  • Hmotu vnímáme pouze v našem soukromém prostoru – tedy existuje pro nás jen vlastní osobní prostor (1-3 metry) a hmota, kterou v daný moment využíváme. Vše ostatní neexistuje, nebo je zahalené v mlze.
  • Ve flow mysl jede na „vyšší otáčky“. Dostáváme se do stavu, kdy nám jsou všechny souvislosti jasné a dokážeme velmi snadno najít řešení pro problémy, se kterými jsme si dlouhodobě v běžném stavu nevěděli rady.
  • Necítíme únavu fyzického těla – občas se fyzické tělo jemně ohlásí, ale my sami intuitivně vycítíme, co naše tělo právě potřebuje.
  • Nevnímáme sami sebe jako fyzické tělo, ale fyzické tělo vnímáme jako nástroj pro tvorbu ve hmotě.
  • Nepopsatelný stav klidu a jasnosti mysli, spojený s extatickým štěstím.

Jde tento stav udržet i při komunikaci s ostatními?

Ano, jde. Dotyčného pouze vpustíte do své sféry, toto je sice již náročnější na udržení, jelikož váš protějšek má svou vlastní astrální sílu a vy se jí nesmíte nechat strhnout, ale postupným cvičením tuto schopnost také ovládnete. Je zajímavé, že když jsme v astrálním proudění, ostatní nemají tendenci s námi komunikovat. Jasně vycítí, že nejsme v jejich realitě pevně ukotveni, a nechávají nám prostor na tvoření. Tedy pakliže vy sami nepůjdete někoho oslovit, budete mít s největší pravděpodobností klid ve své vlastní realitě.

Čas existuje pouze ve hmotné sféře

Čas, tak jak ho známe a vnímáme my, platí pouze pro hmotnou realitu. V astrální sféře (a tedy i v astrálním proudu) je konání omezeno vůlí, nikoli časem. Ve chvíli, kdy se necháte ovládnout vykonávanou činností, nastane jev, kdy jste v přítomném okamžiku a naprostém prožitku, ale při návratu do hmoty zjistíte: „To uplynuly už tři hodiny? Mě to přišlo jako deset minut.“ Ale naopak – my ovládneme činnost a nastavíme naše pravidla, budeme jednat s pevnou vůlí a po návratu nastane pravý opak: „Já jsem toho stihl tolik a je teprve 10 ráno.“  

Astrální proudění v zaměstnání a v podnikání

V roli zaměstnance máte jednu nevýhodu – vnímání času vám ve velké míře určuje váš zaměstnavatel. Máte jasně dán začátek a konec práce, a aby toho nebylo málo, tak přesně určené časové rozmezí na přestávky. Tedy jste řízeni časem a nikoli tvořením. Je krásné, že v mnoha zaměstnáních (například programátoři) již nejsou zaměstnanci toliko řízeni časem. Pracují ve velkých místnostech, kde mají veškeré vybavení (kuchyňka, relaxační část), a v nejedné firmě již mají možnost přespávání. Mají jediný časový bod – termín dokončení. Zde už je obrovský potenciál pro žití v astrálním proudění. Většina podnikatelů se již zcela jistě dostala aspoň jednou v životě do astrálního proudu. Znají ten stav, kdy nemusí celé dny spát a zároveň jsou plní energie a nadšení. Mají možnost zcela samostatného nastavení vlastního vnímání času.

V čem je háček?

V astrálním proudu jsme schopni dělat jen to, co opravdu chceme my, a nikoli činnosti, které po nás vyžaduje okolí. Jsme sebevědomí, rozhodní, nemarníme čas ničím jiným. Opravdu děláme to, co my chceme dělat. Tento stav můžeme připodobnit absolutnímu soustředění, avšak s velkým klidem, lehkostí a upřímnou, životně důležitou, chtěnou životní zábavou. Protože právě teď dělám činnost, kterou chci dělat ve svém životě já, kterou jsem si vybral a jež má opravdu životní smysl. Vždyť za několik desetiletí mé tělo umře, a kdyby se to stalo právě teď, tak bych věděl, že dělám to nejlepší, co dává mému životu smysl. Jak cvičit, abychom se uměli dostat do astrálního proudění, si povíme v příštím článku. Učíme se jej také ve vyšších stupních Astrální akademie.

A máme pro vás i návod, který naleznete v článku: Získej flow, astrální proudění.

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)