Lze v regresní terapii navštívit budoucnost?

Lze v regresní terapii navštívit budoucnost?

Výraz “regresní terapie” vychází z latinského “regressus”, tedy návrat zpět, ústup. Jedná se tedy o terapii návratem zpět do minulosti. 

Mnoho lidí ale uvažuje velmi správně: “Když se můžu podívat do minulých životů, mohu nahlédnout i do těch budoucích.” Toto je skutečně možné prožít a nemusíme se dívat hned do budoucích životů, ale můžeme se podívat i do budoucnosti tohoto přítomného života. Na rozdíl od nahlédnutí do minulých životů se zde vyskytují tři hlavní překážky:

  1. Lidé tuto zkušenost nechtějí.

    Život je zábava, jelikož jsme každou chvíli překvapeni něčím neočekávaným. Když budeme vědět, že zajdeme za roh ulice a tam na nás bude čekat kamarád, život ztratí svou zábavnost. Ano, ze začátku se budeme bavit tím, že jsme to skutečně věděli, ale jakmile se tato schopnost stane pro nás samozřejmou, začneme se v životě nudit. Dalším důvodem, proč si lidé nepřejí vidět do budoucnosti, je strach, že uvidí něco špatného a to jim zabrání si užít aktuální současnost. Ovládnout svou mysl a přijmout, že můžeme převzít život do svých rukou, je nelehký úkol, ale dá se zvládnout (o tomto níže).
  2. Dokonale ovládnutá mysl podmínkou.

    Při cestě do minulosti nás tolik neovlivňují naše vlastní přání a touhy, jsme hnáni zvědavostí a očekáváním. Naše mysl tedy zůstává volná a otevřená. Ve chvíli, kdy nahlížíme do budoucnosti, již chceme vidět něco konkrétního, máme obrovská očekávání a naší mysli začneme předkládat ony touhy a nikoli realitu. Proto před nahlédnutím do budoucnosti je nesmírně důležité ovládnout svou mysl, abychom zůstali klidní a otevření a pouze přijímali. Nesmíme ovlivňovat, ani si přát, a toto je již pokročilejší schopnost člověka.
  3. To, co uvidíme, se nemusí splnit.

    Stejně jako můžeme ovládnout svou budoucnost a špatné věci se nám nemusí stát, můžeme převzít celý náš život do svých rukou. To, co uvidíme nahlédnutím do budoucnosti, je pouze příběh, který se odehraje, pakliže půjdeme dále automatickým životem (v souladu s tzv. osudem). Zamysleme se - vážně chceme být natolik předvídatelnou loutkou, že astrolog, kartářka (nebo kdokoli jiný) dokáže předpovědět naše následující kroky a život? Je toto důvod k radosti? Můžeme přece z osudu vystoupit a začít vědomě tvořit svůj život, takže pak jakékoli předpovědi budoucnosti zde ztratí význam.

Toto se učíme v Astrální akademii. 

Návrat do minulých životů nám umožní pochopit naše nynější prožitky a odhalí případné “začarované kruhy”, ve kterých se pohybujeme. Díky tomu se můžeme poučit a žít kvalitnější život. Nahlížení do budoucnosti může být zajímavý zážitek, ale tou správnou cestou je naučit se vědomě tvořit v každém okamžiku svůj autenticky vlastní život.