Vytvoření vlastní bezpečné sféry

Vytvoření vlastní bezpečné sféry

Jak se chránit při setkání s nechtěnou bytostí, nebo před negativním působením?

Uvedeme zde velmi silnou ochranu, jenž naprosto dostačuje na většinu i nejtěžších chvil. Je ale nutné udržet v době konání ochrany mysl čistou. Proto délku přizpůsobte svým možnostem.

1) Vizualizujte si, jak se shora do vaší hlavy vtéká proud bílé světelné síly, která postupně naplňuje celé vaše tělo. Veškeré případné šedivé síly, které by se ve vás nacházely, jsou světlem přeměněny na bílé, nebo odvedeny přes nohy do země.

2) Jakmile budete mít vaše tělo dokonale naplněno bílou pomocnou a uzdravující silou, pak ji nechte vyzařovat skrze vás i do prostoru asi jednoho metru okolo vás. Při řádném nashromáždění lze Sílu vidět jako mlhovinu.

3) A nakonec si vytvořte okolo sebe a nashromážděné mlhoviny ochrannou bariéru. Nejlépe tedy opět pomocí bílé síly vytvoříte jakýsi obal.
Srovnání najdeme s vajíčkem. Žloutek je tělo, bílek je metrová mlhovina a skořápka je bariéra. Udělejte si tuto ochranu/ sféru  všude okolo vás, obklopte se těmito pomocnými tvořivými a ochrannými silami. Bariéru musíme cítit až fyzicky, čím více, tím lépe vás bude chránit, neboť to právě vy tvoříte váš život.

Ve své Síle se nyní nacházíte stále

Tuto metodu je vytvářet ráno, přes den i večer. Zcela přijímejte, že se ocitáte nyní ve své vlastní Síle, ve své vlastní cestě životem a jdete svou cestou, kterou jste vytvořili vy.

Astrální akademie a Astrální cestovatelé svou astrální sílu doslova cítí velice mohutně a přitom zcela přirozeně. Je to váš svět, neboť doslova vytváříte váš svět, kterým dáváte ostatním lidem možnost jej okusit... Užijte si právě proto svůj svět. 

Čím mohutněji budete Sílu vnímat, tím dokonaleji budete tvořit svůj svět.

 

Velmi pomocnou vám bude audio meditace pro setkání s Ochrannou bytostí

Setkání s ochrannou bytostí bývá vždy příjemný zážitek. Někomu se ihned zjeví její tvar, na někoho ze začátku pouze promlouvá, avšak všichni cítíme ten nekonečný láskyplný klid, který nás zalévá, a tím otevírá naše nejniternější vedení. Vždy nás nasměruje na správnou cestu životem.

 

Ochranná bytost (audio meditace 28 minut)

Ochranná bytost (audio meditace 28 minut)