Dobrovolně posednut ďáblem

Stalo se: Muž s bohatými zkušenostmi v runové magii. Při jedné z jeho soukromých seancí jej osobně navštívila duchovní Bytost z velmi rozdílných sfér a nabídla vše, po čem toužil. Zanedlouho získal opojnou Sílu a Moc, díky které vládl nad životem svým i jiných, měl vše na co pomyslel, dokázal vše a také toho využíval.

První roky byly opojné, později však přišla duchovní Bytost a on musel poslouchat její příkazy, které vedly ke stále větším výbuchům agresivity, nemožnosti s kýmkoliv navázat vztah a bez možnosti vládnout nad svou duší, občasně i tělem. V každé důležité chvíli měla Bytost navrch.

Setkali jsme se v Británii. V té době měl u sebe ženu, velmi schopnou v magii. Společně jsme proto astrálně vystoupili z těl a zjistili veškeré příčiny a následky. Rozhodnutí bylo zcela jednoznačné. Buď se Muž zbaví Bytosti, nebo ona zcela převezme vládu nad jeho tělem. "Musíme se setkat s bytostí všichni!"

Hluboká noc, staré pohřebiště, magický kruh. Nucené přivolání Bytosti se zdařilo na předem určené místo, odkud nemůže bez našeho propuštění. Je opravdu z jiných sfér, rozčiluje se, řve, pouští strach, je dobře viditelná všem účastníkům seance. Náš úkol je zpřetrhat pouto mezi Bytostí a Mužem.

Seance je velmi dlouhá a náročná, postupně působí všichni účastníci, promlouvají s ní, ale Bytosti se zde líbí, v naší sféře má velké možnosti. Nepřicházejí jiná možnost, než pomoc spojení s Univerzem, které veškeré zasáhne a většinu spojení odstraní. Nyní je to již jen na Muži, který okamžitě přebírá vládu nad sebou samým a duší.

S obnovenou Silou již on sám rozmlouvá s Bytostí, děkuje za počátek jejich působení a nyní ji nechává odejít do své sféry. Bytost zbavená Sil Muže zcela dobrovolně a ráda odchází, neboť již nemá v naší sféře co ovlivňovat. Probíhá poslední zpřetrhání spojení....

Muž, po mnoha letech konečně cítí oddech... Již neslouží, již žije! Má zpět svou Sílu!

Jindřich Sidris

Přátelé zbytečně neriskujte. Promlouvejte ve vyšších sférách, ale v nižších nepřijímejte žádné dary. Pro získáni Sil je možné jít bezpečnou cestou, mocnou, přesto láskyplnou, a sice na Astralniakademie.cz

Astrální očista domácnosti

Zjistit více

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

První kroky k astrálnímu cestování

2,5 hodinové video, které ti umožní ještě dnes začít s astrálním cestováním.

ZDARMA

Audio meditace pro poznání

Realita je odrazem našich vlastních myšlenek…
Právě proto je v našem nejvyšším zájmu prožívat jen ty nejlepší myšlenky, ale to není vždy tak snadné.

Poslechnout si