Vědomé lucidní snění, 5/5, Snová realita

Vědomé lucidní snění, 5/5, Snová realita

Základy, základy a zase základy

Máme záměr, cíl, píšeme sny a k tomu jsme přidali mapu snů. To je velmi slušný základ a myslím skutečně základ, protože s tím, co jsme si řekli v předchozích článcích, se dá pracovat i měsíce, možná roky. Ve většině knih a článků na internetu se dozvíte, že si máte psát sny na pár stránkách a pak už se jde na techniky a na to, jak ve snu být, potkávat snové postavy atd. Je to krásné a zajímavé, ale už se nevěnuje tolik času základům. A to je důležité. Jak budou postupně přibývat sny a pak i postupně vědomější sny, vedení deníku je stále na prvním místě. Jen za úplně běžné sny začneme později psát

vědomější a pak vědomé sny. Celkově jde o to stále jít dál, vyvíjet se, neustrnout „jen“ na zapisování snů. Stále by tam měla být radost a touha po poznání. Jak vás to začne štvát a unavovat, tak je třeba se zastavit a vrátit se zpět. Podívat se na to, co dělám špatně. Snovou mapu si můžeme vést stále nebo jak nám to vyhovuje. Je dobré mít na paměti, že všechny tyto techniky jsou jen přípravou pro vědomý sen. Jakmile začneme dosahovat častěji vědomých snů, už bychom měli sami vidět, co nám funguje, a co nikoli, a sami zkoumat. To je také velmi důležitá součást celého procesu. Osobní zvídavost, a ne jenom plnit,  co nám kdo řekl, nebo co jsme přečetli.

Všechno je jinak

Sny mě neustále udivují, nejvíce mou racionální mysl. Vždycky mám radost, když na něco přijdu, to zkouším a zjistím, že to skvěle funguje. Jen do té doby, než to fungovat přestane. Nějaký čas jsem nad tím bádal, až jsem přišel na to, že snová realita následuje to, v co věříme, vědomě i podvědomě. Takže pokud  jste někde četli, že ve snech nelze cítit chutě, tak ani vy je nemusíte cítit.

Až pak vám někdo řekne, nebo vás napadne, co když jo, a najednou chutě, vůně, prostě vše vnímáte. To samé s technikami, něco zkoušíte a přitom si říkáte, tohle bude těžko fungovat, a nefunguje. Pak porušíte všechna doporučení, přejíte se, jste unavení, naštvaní, a bác, vědomý sen jak hrom. A to je prostě divné, i říkáte si, o čem to teda vlastně je, ty sny si dělají, co chtějí. Ale postupně skrz to začne prosvítat celkový obraz. Je to o nás, o našem nastavení, touze, o tom, co si opravdu přejeme, v co věříme. Takže přátelé, přeji vám především otevřenou mysl čemukoli. ve snové realitě je jediný limit - naše představivost a víra.

Je to lucidní sen, nebo co to je?

V diskusích na internetu si můžete přečíst, že vědomé sny má skoro každý, a několik za noc. Ale když budete číst pozorněji, zjistíte, že většina popisuje jen sen, ve kterém je zvýšené vědomí, nebo prostě jen zajímavý sen. Jak to tedy poznat?

Jakmile jednou vědomý sen zažijete, nebudete o tom pochybovat, jste ve snu, rozhlížíte se a máte prostě radost, jste účastníkem, je to nezaměnitelný pocit. Ale úroveň vědomí ve snu, to už je jiná. Zjistili jsme, že vědomí ve snu může být od úplně minimálního až po naprosto uvědomělé. Proto jsme zavedli stupnici neboli hladiny snů, to si píšeme i ke snům. Myslím, že to by vám mohlo velmi pomoci. Je to zase další způsob, jak o snech přemýšlet v realitě.

Snová hladina 1

Do této hladiny patří krátké sny či jejich útržky, dále pak sny mající děj, ve kterém mi nic nepřijde divné.

Snová hladina 2

Sny mající jasný děj a po probuzení si jej dobře pamatuji. Dělím je do tří skupin podle toho, jak moc si uvědomuji, že to je sen.

2A – Slabé uvědomění: Vnímáme, že události ve snu jsou divné.

2B – Střední uvědomění: Jsme si matně vědomi toho, že sníme.

2C – Silné uvědomění: Víme, že sníme, ale pokračujeme ve sledování toku snu a zasahujeme do něj jen minimálně. Toto bývá nejčastěji zaměnitelné s vědomým snem.

Snová hladina 3

Uvědomujeme si již, že se jedná o sen, vědomě se pokoušíme sen ovlivňovat, a i tady platí rozdělení do několika skupin.

3A – Slabé vědomí – vědomý sen - lucidní sen: Víme, že sníme, ale vědomá síla je nízká. Jsme uvnitř děje a prožíváme vše tak jako v reálu. Ale nemáme kontakt s reálným světem a dost často si ani nevzpomeneme, co jsme chtěli dělat. Takový sen trvá jen krátce a i děj je nahodilý. Jakmile začneme něco měnit, tak nás sen vyhodí.

3B – Střední vědomí: Dokážeme si vzpomenout na svůj bdělý život, vybavit si naplánované úkoly a dosáhnout vysoké úrovně snové manipulace. Sen je již stabilní a můžeme naplno začít zkoumat.

3C – Silné vědomí: Vykazujeme extrémně vysokou úroveň uvědomění a snové manipulace, jasnost myšlenek a uvažování, vzpomínek.

Snová hladina 4

Cítím stabilitu snu, poměrně dlouho zvládnu udržet povědomí o tom, že je to jen sen. Zvládám setkávání s dalšími snivci. Tvořím vlastní sen, snový prostor.

Snová hladina 5

Vědomé vstupování do snu. Prolínání snové reality do běžné skutečnosti.

Techniky na probuzení ve snu

Technik na probuzení najdete v knihách i na internetu spoustu. To je potřeba zkoušet. Každému funguje něco jiného. Je dobré si nějakou techniku vybrat a tu zkoušet několik dní až týdnů, pokud se daří pokračovat, pokud ne, začít zkoušet něco jiného. Co mi dobře funguje, je přes den se dívat na svoje ruce (to mě několikrát probudilo). Další dobrý způsob kontroly reality je zkusit prostrčit prst skrz ruku. Až se vám to ve snu podaří, budete koukat. Pokusit se vznést, povyskočit. Většina snů je tak naprosto reálně věrohodných, že i kolikrát si udělám test reality a stejně pochybuji o tom, že je to sen. 😊

Celkový obraz

Zabývat se sněním, technikami a vším okolo toho je důležité a jsem si naprosto jist, že pokud vytrváte pár týdnů, začnete dosahovat vědomých snů častěji a častěji. Nicméně pokud chcete jít hlouběji a hlouběji, dostat se za hladinu 3C (viz. výše, hladiny), tak je potřeba začlenit do výcviku celý svůj život. Svoji mysl, tělo, prostě vše. A k tomu se ukázalo, že skvěle prospívá výcvik Astrální akademie, je to cesta, která nám pomáhá propojit všechny části našeho života. A pro snění především trénovat pozornost.

A závěrem

bych rád uvedl, že toto není konec. Tímto skutečná snová cesta teprve začíná. Pokud se chcete přidat a učit se, jak lépe snít a zlepšit život, podívejte se na „Astrální akademii“, já tam vedu volitelnou specializaci snění. Velkou výhodou je podpora skupiny a sdílení snů. Těším se na viděnou, ať už v realitě snové, nebo reálné :-)

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)