Proč vegetariáni vycházejí s přírodními bytostmi

Proč vegetariáni vycházejí s přírodními bytostmi

Přírodní národy a kmeny znaly rostliny jako cítící bytosti. Pro své nasycení tak na rozdíl od naší takzvané civilizované společnosti vždy požádaly o přebytek Přírody, ať již šlo o rostliny nebo zvířata. Lidé konzumovali až po svolení a navedení na místa přebytku.

V dnešní době tento dar některé kmeny udržují , stejně jako si divoká zvěř hledá přebytky a udržuje rovnováhu. Lidé dnešní doby ale ovládla chamtivost a hluchota k hlasu Země. Přírodní kmeny vnímají život v rostlinách i zvířatech jako samozřejmost, což naše společnost dávno zapomněla a tím ztuhla ve svém vnímání světa. V dnešním světě není místo pro tak základní schopnost, jako je cítit život, či lásku od rostliny.

Je možné, že většina lidí ztratila až takto základní schopnost?! Bez základních dorozumívacích prostředků nás Matka Příroda nemůže nadále podporovat, jelikož jdeme proti ni. A přitom řešení máme na dosah. Masožravci rádi argumentují, že i vegetariáni ubližují rostlinnému světu. Tím se utvrzují v opodstatněné agresi ke zvířatům. Je na místě proto označit

3 hlavní rozdíly mezi zvířetem a rostlinou

1) S rostlinou se vnímavý lidé domluví: "daruj mi prosím své plody", zatímco se zvířetem těžko, neboť rostlině opět plody dorostou, zvířeti ne!

2) Smrt zvířete/člověka versus smrt rostliny:

a) Astrální a mentální tělo (duše a duch) většiny ztělesněných bytostí odcházejí do dalších sfér, kde musejí získávat ponaučení a jít pro nové zkušenosti skrze nové vtělení.

b) Naproti tomu bytosti rostlin a jejich bytostní Dévové se naopak mohou po smrti rozhodnout, zda přejdou do dalších rostlin, stromů, louky, nebo zda již nebudou pokračovat. Rozhodují se zcela libovolně, zatímco vtělené pohybující se bytosti z masa a kostí tuto svobodnou volbu v počátku smrti nemají a musí vždy odejít do dalších sfér. Bytosti rostlin zůstávají stále ve své sféře a okamžitě přijímají zcela vědomě rostlinná těla. Pro rostlinné bytosti se toho příliš nemění, avšak samozřejmě potřebují odchod zcela dobrovolný, stejně jako si to přeje člověk.

3) Jak dévové, tak vtělené bytosti mají rozdílné životní poslání.

a) Dévové plní podporu Země, nemohou se rozhodovat podle svého uvážené, ale plní potřeby Země.

b) Některá zvářata a lidé mají možnost rozhodnout se, tedy vytváří si svůj vlastní názor na budoucí konání ve hmotném těle, ať jde s přáním Země/Boha/Univerza/Vesmíru, či nikoliv. A s tím se spojuje zákon znám jako "karma". Rostlinní Dévové konají jen to, co je potřeba - tedy karma se jim míjí.

Lidé konají na své rozhodnutí, které díky karmě dostanou k pochopení a narovnání budoucího konání. Toto vše je možné k praktickému zažití skrze astrální cestování. (klik zde) Pro rozvinutého člověka je zde pak další možnost a to jíst přímo Pránu/Akášu/Ki/Vesmírnou Sílu, což učí breatharianství.