5 kroků k ovládnutí telepatie, účinně a zodpovědně!

Mimosmyslově přenášet myšlenky na druhé bytosti umíme zcela přirozeně všichni. Můžeme je však pravidelně rozvíjet až do  telepatické schopnosti. Je to známá a výzkumy potvrzená věc (biolog Rupert Sheldrake) . Učíme se ji, jako každé jiné konání, čtení, malování, zpívání... Jediné, co pro to musíme udělat, co je k tomu doopravdy potřeba, bez čeho to nepůjde... Je pravidelná snaha s postupným zdokonalováním.

Toto může trvat týden, měsíc, ale také dva roky. Píšeme vám tento návod z praxe a ověřený mnoha velmi hlubokými působeními. Chcete opravdu umět telepaticky působit?  Je tak pouze na vás, kolik plné soustředěnosti věnujete svému novému poznání, či snad koníčku. Nadějní praktikující pak mají do měsíce nezapomenutelné zážitky s přáteli v přímé komunikaci myslí...  

Své experimenty potvrzujte

Při telepatickém působení se chceme vyhnout pouhé náhodě. Je dobré mít jistotu v reálné působení. Opatřete si proto deníček, do kterého budete zapisovat každé své působení, čeho se mělo přesně v danou chvíli docílit a co se následně stalo.

Sami budete překvapeni, jak se bude vaše úspěšnost zlepšovat již po prvních desítkách působení a stále tak budete moci svou techniku zdokonalovat. Do půl roku budete mít nejméně dvacet po sobě plně úspěšných působení, které budou reálně potvrzeny.  

Působte pouze láskyplně a pomocně

Schopnost silné telepatie je většině lidem od narození uzavřena z důvodu neschopnosti ovládat své chtíče, představy a už vůbec ne  svou mysl. Budete-li otevírat svou schopnost telepatie, spadá na vás velká odpovědnost vůči osobě, které zasíláte myšlenkové vedení. Je vaší povinností lidem pomáhat. Konejte pouze to, co by bylo příjemné i vám samotným a vždy se před působením vciťte do člověka, zda i pro něj to je příjemné. A právě z toho důvodu utvořte skupinu kamarádů, kde se navzájem budete ovlivňovat. Tedy všichni navzájem budou o telepatickém působení vědět, budou svolní a nadšení.  

 

5 kroků k telepatickému působení

 1. Zaměření osoby

  Zavřete oči a vybranou osobu si v mysli představte jak nejlépe dovedete. Praxe říká že stačí pouze obličej.
 2. Scénické určení

  Utvořte si v hlavě obraz,  jak osoba doslova koná co si zamanete a je pro ni prospěšné. Celou scénu dokonale vizualizujte ve své mysli alespoň po dobu 5 minut, čímž vytvoříte dostatečně velký energetický náboj.
 3. Předání myšlenky

  Přidejte motivační slovní působení v budoucím a následně v přítomném čase. Například: "CHCI jít na druhou stranu místnosti a JDU na druhou stranu místnosti". Vše si přitom dokonale vybavujte a dodejte i potřebné nadšení. Opět 5 minut.
 4. Energie myšlenky

  Nyní v průběhu 10 minut vizualizujte energetický náboj v podobě velké bílé koule, která stoupá z vaší hlavy stále vzhůru, až do vesmíru, Univerza, odkud následně padá až do hlavy vybrané osoby, kde se příjemně ukládá s veškerými motivačními působeními.
 5. Stabilizace přenosu

  Vytvořte mezi vámi jednosměrný energetický tunel, či vizualizujte válec z vaší hlavy do hlavy oné osoby. Předáváte nejen Sílu, ale s ní i neodkladnou myšlenku na vykonání činu.

  Nyní již pouze vyčkejte 5 až 20 minut pro požadovaný efekt.  

Co se děje při přenosu myšlenek?

 • Vy předáváte svou Sílu s myšlenkami, které k vám patří. Tyto jsou buď tak silné, že příjemce ovlivní k úkonu, nebo jsou jím myšlenky rozloženy a příjemce si ponechá sílu od vás, tedy k úkonu nedojde.
 • Příjemce často ani netuší cizí myšlenky, které na něj působí tak silně, že jde a vykoná je. Pakliže neudělá, pak je potřeba zaslat silnější koncentraci energetického náboje. Jen málokdy ale narazíte na lidi, kteří by nepodlehli i velmi slabému působení.
 • Příjemce pociťuje neodkladnou potřebu danou myšlenku vykonat a následné uspokojení z uskutečnění.

 

Začátky

 • Vyberte si lidi, kteří jsou zaměstnáni běžnými maličkostmi a nevědí, kde jim hlava stojí. To jsou pro vás ti správní, neboť oni ani nevědí, že myšlenky jdou zastavit a bláhově se domnívají, že musejí veškeré pošetilé kroky splnit.
 • Je zcela jedno, zda je ovlivňovaná osoba u vás, nebo v jiné zemi, ale přesto je dobré ji mít pro začátek po celou dobu nepozorovaně na očích. Na dokonalejší působení se vypracujete časem.
 • Pro začátek si vyberte jednoduché úkoly, jako přemístění květináče, hraní s hopsakoulí, hození mokré školní houby učitelem přes třídu (nutno působit již o přestávce), vyhodit tužku do vzduchu, poskakovat si... Nápadům se meze nekladou, pakliže jsou až dětsky čisté.
 • Největší úspěchy budete mít s přenesenými myšlenkami, proti které nebude ovlivňovaný příjemce protestovat. Tedy to, co mu nepřijde ulítlé a co raději udělá, než aby se myšlenky zbavoval.

 

Pokročilé

 • Pakliže pro telepatické působení čerpáte pouze ze svých životních zásob Síly, což je velmi nevhodné až nebezpečné, pak po desetiminutovém působení budete natolik vyčerpaní, že se svalíte na židli... Ovládané osobě totiž posíláte svou Sílu... A tomu lze předejít již v první chvíli, kdy se nejprve vy samotní napojíte na Zdroj nevyčerpatelné a čisté Síly, vesmír, Univerzum. Zde uvádíme návod jak toho dosáhnout: Tří stupně k mystickému rozvoji vlastní mysli.
 • Zkoušejte stále těžší a absurdnější situace, například působení pro běhání v místnosti, zpívání konkrétní písničky, mávání rukama, odchod z místnosti... Vždy ale v rámci mezí, proto raději pomáhejte pro dobrou náladu, smích, radost, pohlazení...

 

Jak získat telepatickou imunitu

Upozorňujeme, že tato schopnost slouží pouze jako váš osobní důkaz existence Sil mezi Nebem a Zemí. Nezneužívejte, naopak pomáhejte, neboť naše vzájemné dorozumívání slouží pro snazší komunikaci již od zrodu duchovních bytostí, pro větší pochopení druhého, pro navození dobré atmosféry, pro vysvětlení našich myšlenek. A k tomu i my telepatické schopnosti používejme.    

 

👉 Chcete umět více? Bude vás zajímat Astrální Cestování 👈 

👉 Chcete umět ještě více? Bude vás zajímat Astrální akademie 👈 

 

Svět tvořme láskyplný, krásný a příjemný.
Autor metody Sidris

Astrální očista domácnosti

Zjistit více

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

První kroky k astrálnímu cestování

2,5 hodinové video, které ti umožní ještě dnes začít s astrálním cestováním.

ZDARMA