LS odpovídá -15-, Etika, démoni, magie

LS odpovídá -15-, Etika, démoni, magie

52) Démonický svět a temné duchovní síly

Jak si vysvětlujete působení exorcismu, posvěcené předměty a sílu Kristova jména v křesťanských rituálech? Jaký máte názor na démonický svět a temné duchovní síly?  

Částečně na tuto otázku odpovídáme v tomto článku: https://laskyplnysvet.cz/stesti/ritualni-predmety-ano-ci-ne/

Jestliže se více lidí modlí ke stejnému předmětu / vizi / bytosti, pak tato věc začne sloužit jako jakási nádrž, kde se hromadí energie všech lidí. Klíč k ní můžeme zanechat volně přístupný pro všechny, anebo se předává mezi „zasvěcenými", kteří tuto mohutnou sílu mohou využívat. Krásný je například případ nejrůznějších kostelů, kde je vidět, jak veškerá energie modliteb směřuje k oltáři, a je jen na daném knězi, zda energii skutečně pošle pro dobro světa, anebo ji využije pro své účely. Démonický svět a temné duchovní síly zajisté existují, jelikož bez světla není tmy a opačně. Jen s postupující praxí vnímáme, že tento svět tu je pouze pro ty, kteří jej chtějí a "potřebují".

V Astrálnín akdemii máme dosti (převážně mladých) chlapců, jež často píší o bytostech a démonech, kteří je navštěvují. Je to zajímavá škola, ale my se je snažíme vést nad ty démony, aby pochopili, odkud se tyto bytosti berou a k čemu tu jsou. Jakmile se nám povede přesměrovat energii výše, tak naši klienti sami zjistí, že nebudou-li se zmíněnými bytostmi zabývat a poskytovat jim své vědomí, tyto bytosti je přestanou navštěvovat.

 53) Podpora s finanční odměnou

Ze zkušenosti jsem poznala, že magické schopnosti a podpora duchovní cesty je poskytována bez finanční odměny z povahy této věci, jak si odůvodňujete svůj business přístup? To není míněno zle, jen mě to skutečně zajímá, spousta duchovně probuzených lidí dělá třeba terapii k tomu nebo se živí něčím jiným, protože tyto metody nechtějí zpoplatňovat.   

Velmi jednoduše: peníze = motivace. V Astrální akademii jsme vyučovali i bez nároků na finanční odměnu, ale pakliže jsme nechtěli budovat sektu a lidé měli volnost a nebyli vázáni nejrůznějšími pravidly (s mnohdy tvrdými postihy), tak jsme spíše ztráceli naši cennou energii, jelikož tito zájemci nevydrží dlouhodobě jít novou cestou. Vidí, že je něco zadarmo, nadchnou se, ale jejich nadšení stejně rychle  opadne.  

Chybí jim motivace pokračovat. Proto jsme zavedli finanční ohodnocení, díky němuž se o cestu hlásí pouze lidé, kteří o ni mají skutečný zájem, přičemž cenově je přijatelná natolik, že si na ni dokáže vydělat i student na brigádě. Jakmile za něco zaplatíme, více si toho vážíme a snažíme se usilovněji. Je to tedy systém, který nám umožňuje pracovat pouze s lidmi, kteří o novou životní cestu mají skutečný zájem.

 54) Etika věnování zasvěcených informací 

Jste snadno k nalezení na internetu a píšete dost otevřeně, tyto magické schopnosti byly do nedávné doby velmi chráněné a dostupné jen zasvěceným, lidem, kteří jsou nějak zavázáni, aby tyto schopnosti nemohly být zneužity. Vy je nabízíte komukoliv po e-mailu a to na mě nepůsobí důvěryhodně, prosím napište, jak si svou etiku zdůvodňujete.  

Stejně jako je bílá magie, je i černá magie - každý se kloní k tomu, co mu je bližší, tedy dle vašeho úhlu pohledu tyto vědomosti byly zneužívány již od pradávna. Dualita je potřeba, aby vše mohlo fungovat. Když půjdeme ještě dále, tak nic není ani dobré, ani zlé - pouze to je a jakousi nálepku to získává až prostřednictvím zpracování naší myslí, která má nejrůznější filtry a proměnné, podle nichž hodnotí to, co "pouze je". K tomu zákon přitažlivosti funguje dokonale, a pakliže Astrální akademii vedeme jako "dobří", přitahujeme k sobě stejně či podobně smýšlející lidi. Tedy o etiku bych se vůbec nebála, protože ve své podstatě neexistuje a je to jakési kvazi (jakoby) nastavení naší mysli, jakési automatické smýšlení společnosti, předávané z generace na generaci, které nic nevypovídá o realitě. U nás je eticky přijatelné zabít krávu (v Indii je to nepřípustné), my chováme psy a kočky jako domácí mazlíčky (v Číně je s chutí konzumují).

55) Úvodní konzultace

Nevím, kdo tento mail čte, ráda bych se potkala s Jindřichem Sidrisem, máte ceník k nějaké úvodní konzultaci? 

napište nám na email muj@laskyplnysvet.cz, popište svůj problém a co chcete probrat. :) Následně společně dohodneme nejvhodnější postup.