Co všechno můžeš při astrálním cestování zažít?

Co všechno můžeš při astrálním cestování zažít?

V astrálním světě více než kde jinde platí rčení: „Jediným omezením jsme my sami a naše mysl.“ 

Jakožto astrální cestovatel se stáváš neomezenou bytostí, neomezenou v pravém slova smyslu. Ano, astrální svět má své hranice, které postupně poznáš, ale tyto hranice jsou tak rozsáhlé, že mnoho astrálních cestovatelů je ani nevnímá. 

My se společně podíváme na ty nejběžnější prožitky astrálního světa, které se přímo nabízejí a při astrálním cestování je zcela jistě prožiješ i ty:

Neexistuje gravitace

Taková pro mysl samozřejmost, ale když v astrálním světě toto reálně prožiješ, je to naprostá senzace. Musíš myslet na to, že prožitky v astrálním světě jsou stejně reálné jako ve hmotném světě. A tak si představ, že by zde přestala fungovat gravitace.... Teď jste metr nad zemí. 

Cestování nezavislé na prostoru

Navštiv vzdálená místa a přátele. Rychlostí myšlenky se objev na druhé straně planety. Nevýhoda astrálního světa je, že chybí fyzické prožitky. Tedy neucítíš vodu na své kůži, vítr ve vlasech a chuťové pohárky si postesknou, že nemůžou ochutnat všechny ty dobroty, které na svých cestách potkáš. Ale tvé přesuny po tomto stvořeném Univerzu budou rychlé a reálné. Užij si je. 

O kus dál - za vše stvořené

Astrální vystoupení je první krůček na tvé cestě za hmotu. Nedá se to bohužel jednoduše vysvětlit, ale věř, že až párkrát vystoupíš a uvidíš své hmotné tělo ležet na posteli, proletíš se po okolí.. tak pak se stane zlom a ty půjdeš sám od sebe dál. První co se ti ukáže bude s největší pravděpodobností nekonečný černý astrální prostor, který je jen tvůj. Zde můžeš tvořit, nebo jen existovat a poznávat sám sebe v nejkrystaličtější podobě. 

Svět zemřelých

Mnoho lidí má prvotní motivaci k astrálnímu výstupu smrt blízkého člověka. Chtějí se s ním ještě aspoň jednou setkat. Svět zemřelých je pro astrální cestovatele volně přístupný a prolíná se skrz hmotný svět. Jediná překážka, která může v setkání se zemřelým bránit bude ta, zda se váš blízký v tomto světě ještě bude nacházet. Astrální svět je totiž pouze přechodný prostor, ve kterém se po smrti fyzického těla pohybujeme jen po určitou dobu, kterou si každý určujeme sám. 

Zajímá tě, co vše můžeš v astrálním světě prožít a k čemu je astrální cestování dobré?

Podívej se zdarma na 2,5 hodinový webinář: První kroky k astrálnímu cestování