Jak by vypadal svět, kdyby si zvířata a lidé prohodili role?

Jak by vypadal svět, kdyby si zvířata a lidé prohodili role?

Zvířata převezmou vládu a začnou se chovat stejně jako lidé? A co když ano! Chováme se správně? Představme si proto sebe sama na místě druhého. Jest velké moudro Zlatého pravidla v Biblickém výroku "Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim". Vybírejme si své životní kroky čisté...

Titulků je minimum a jde to bez nich, ale dáváme překlad zde:

Zrození Lžícové revoluce:
- Jeden den na planetě Zemi ...
- Na krásné houštině se prochází liška, avšak náhle, ... SKŘÍP! ...
- Lev svolává všechny bytosti pro ukončení zneužívání zvířat a planety Země od lidí.
- Lidské bytosti se vyzývají, aby ...
- Co by dělala zvířata, kdyby převzala moc?
- Přišlo mnoho zvířat!
- "Nevěděli jsme, že lidé jsou tak krutí .. tak slepí!"
- "To nemůže být pravda! Pokud ujednáme placení téže mincí, pak se staneme stejně krutí, jako oni."
- Přemístěme se na jinou planetu, kde zvířata vyhubí člověka, stejně jako to zde lidé dělají zvířatům.
- Představte si to!!
- Na světe je mnoho lidí jako my, kteří jsou z této situace znechuceni. Vědí, že všechny bytosti jsou duše v různých tělech, jsme rovnými bratry před Stvořitelem.
- Zde je řešení!
- Revoluce.
- Revoluce bez násilí! Již nepoužívejme zbraně k jídlu - vidličky a nože.
- Perfektní!
- Lžícová revoluce!
- Když lidé přestanou jíst maso, tak budou stále laskavější a přestanou zabíjet. Jejich děti nebudou zatraceni.
- Oslavujme Lžícovou revoluci!