Odhalení posmrtné komunikace se zemřelým

Po smrti těla občasně nastávají komplikace, především když jde o rozloučení s fyzickým tělem v příliš velké rychlosti. Ať už nečekaně srdce, havárka, či střelba.. Člověk si na tomto světě něco vybudoval a chce se s tím rozloučit, ale takto nedostane příležitost. Pak to duše buď zvládne v astrální sféře, nebo se ještě více naváže na ducha a tím dochází ke stažení k hmotné sféře a chtění prožitku, jako kdyby fyzické tělo bylo stále v pořádku. Je to pochopitelné konání, ale nikam to nevede, naopak spíše duch ubližuje jiným žijícím bytostem skrze ubírání síly.

Zemřelý duch se zde musí nějakým způsobem udržet a toto je pro něj druhá možnost (odebírat sílu od živoucích bytostí). První možností je pochopit svůj odchod z fyzického světa, vzdát se veškerého konání (závislosti na rodině, autu, tělu...) a jít dále, do jemnějších a vyšších částí astrálních i duchovních sfér. A tímto my právě můžeme pomoci. Pro představu zde zanechávám zápisky z reálné seance skrze mimotělní duchovní cestování za zemřelým pro pomoc zemřelému příteli.

Započetí seance

... Působení v seancích pro komunikaci s bytostmi domu je často jemné. Stejně tomu bylo i při našem mimořádně silném vymítání, jakoby se celá situace chtěla vyřešit. Váš bývalý přítel přímo chtěl, totiž nekladl ani nejmenší argumentace, proč by měl dále zůstávat na Zemi. Ale to trochu předbíhám. Již pět minut po začátku našeho působení jsem se velmi lehce přenesl mimotělně k Vám. Nejdřív jen nepatrně a pak víc a víc, až jsem byl překvapen sílou a věrnou realitou, jak se nacházím přímo před Vámi.

Toto naznačuje opět lehkost situace a že jste musela působit silně. Takřka okamžitě šlo ale postřehnout, že je půl metru od Vás široký energetický obal, který k Vám nepatří. Ač jsem v této chvíli hledat přítele, tak se neukazoval, tedy jsem šel do vyřešení Vašeho energetického obalu, včetně posílení Vašeho astrálního i mentálního těla, i elektromagnetického fluida, tedy aury.

Odpojení od ničivých sil

Nechal jsem Vámi protékat připravenou a nahromaděnou akášickou Sílu, pak požádal o Univerzální. Síly do Vás vtékaly a naplňovaly celé tělo, od hlavy k nohám. Tím jste nacházela své vlastní Síly, jelikož jste byla předtím zahalena do cizích. Takto jsme nechali do Vás proudit Síly poměrně dlouhou dobu, až jste jimi byla prosycena a prostupovaly i Vámi. Mohly tak působit na samotný cizí obal a jeho původce. V té chvíli se nevítaný obal od Vás odtrhával a odtékal z Vás, dokud nedostal svou vlastní podobu a byl zcela mimo Vaše jemnohmotná těla. Tímto se od Vás zcela oddělil na energetické úrovni. Nyní od této chvíle opět cítíte své Síly, prvotně zažívané jako "spadnutí kamene ze srdce" a prožitkem všudypřítomného klidu. Neřešení a pohody.

Komunikace se zemřelým

Mezitím, co se Vám regenerovaly Vaše těla a přicházela jste opět na své Síly, tak jsem rozmlouval již s touto uskupenou silou, která nyní vystupovala jako entita, bytostný, Váš bývalý přítel. Okamžitě jsem s ním procházel život, posmrtný stav v astrálním i mentálním těle, ale i rozmluvu o cestě dál, do vyšších sfér. Byl sice spojen s naší hmotnou sférou, chtěl tu zůstat s Vámi i dalšími, ale již po oněch dvou letech pochopil sám od sebe, že takto by to dál nešlo. Na rozdíl od jiných duchů/bytostných které jsem poznal, měl Váš přítel plně rozhodnuto, že již chce jít pryč, jen potřeboval lehce pomoci. Tímto jsme ho mohli příjemně podpořit, především pomocí společné Síly a Vaší Lásky.

Já jsem pak pouze uchopil veškerou možnou Sílu a nasměroval směrem k němu a dále do vyšších sfér, kde se vytvořil tímto konáním prostor pro vstup. V této chvíli jsem ho žádal o to, aby nám sdělil, jaká byla příčina opuštění fyzického těla => byla leknutím se. Víme nyní, že to nebyly děsivé, nebo negativní emoce, v té chvíli se nedělo nic špatného. Ale samotné leknutí dokáže s astrálním tělem jak je vidět dělat silné výstupy, zvlášť, když astrální tělo není zcela usazené, nebo hmotné tělo unavené (ač ze života, nebo ze sportu, málo spánku...).

Nanebevzetí

Ještě v astrálním tělo Vás přítel objal, poslal za Vámi pohlazení a od Vás se mu dostalo opětování. Čím blíž byl vyšší sféře, tím více si uvědomoval, že se nebude moci vrátit a nutnost rozloučit se s Vámi v tomto hmotném světě, ale také se světem samotným. Proto se vždy na chvíli zastavil a ještě si užíval poslední chvíle, než vstoupí do světa klidu. Bylo obzvlášť příjemné sledovat, jak za ním přišla jeho ochranná bytost a následně další tři sférické bytosti, které bychom nazvali jako andělé. Veškeré bytosti mu podávaly pomocnou ruku a nechaly svou sílu prozařovat i Vás, dům, ale i mě. Byli jsme svědky krásného nanebevzetí, které se jen tak někdy nevidí.

Popravdě to bylo jedno z nejkrásnějších u kterých jsem byl přítomen. Váš přítel se na Vás naposledy podíval, pak se nechal unášet stále dále do vyšší sféry, dál.. až nakonec v ní zcela zmizel a za ním i sférické bytosti. Jeho ochranná bytost zůstala dále zde na fyzické sféře (Zemi), jelikož se rozhodla pomáhat dále. Od této chvíle máte opět zcela své vlastní Síly, máte svou možnost působení a tu nyní vezměte do svých rukou. Je to velmi snadné, stačí se z nich radovat a vědomě si užívat toho daru, kdy jsme na Světě a proudí k nám tolik pomoci.

Na svého minulého přítele byste již neměla myslet a už nikoliv usilovně - nad tím vás musím varovat, jelikož ač je Váš bývalý přítel ve vyšší sféře, odkud již není možné, aby šel zpět na hmotnou sféry (a to ani krátkodobě, nelze to), tak přesto po každé takové bytosti zůstává krátkou dobu astrální schránka, kterou si můžeme představit jako nic neříkající neživou nádobu. Vskutku jen jde o obal, stejně jako má rak svůj krunýř, díky kterému se může schovat s tělem. I takto stejně působí astrální schránka, kterou jsem samozřejmě nechal magicky rozplynout, avšak i tak je potřeba přerušit zdroje sil, od kterých byla živena. Tedy právě především Vy byste nyní měla na bývalého přítele přestat myslet.

Dnes jste se plně rozloučili, nyní by se jednalo jen o schránku, což není on. Duch je ve vyšší sféře, kam běžně nemáme přístup. Nechme tedy vše urovnat i na tomto fyzickém světě, vše do pár dnů plně odezní i s astrálními silami, neboť byly samo o sobě velmi velmi jemné a navíc Vy jste měla velmi silné působení. Až jsem si občas říkal, kdo vlastně seanci vede :) A tak jsme prožili příjemné působení, kdy jsme vážně dobře spolupůsobili! Bylo mi ctí a mám radost, že jsme se poznali, ale především pomohli Vašemu bývalému příteli i Vám! Seanci vedl Sidris  

 

Poznání minulých životů skrze regresní terapii

Zaujala vás možnost poznat svůj život zcela do hloubky? Jak by probíhalo poznání minulých životů u vás? Poznejte více o regresní terapie pro návrat do minulých životů a příběhy, které můžete zažít zcela bezpečně v nově rekonstruovaných libereckých prostorách. Více ZDE.

 

Astrálně působíme na dálku

vše se dozvíte v článku, při kterém naleznete pomoc.

 

Astrální očista domácnosti

Zjistit více

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

První kroky k astrálnímu cestování

2,5 hodinové video, které ti umožní ještě dnes začít s astrálním cestováním.

ZDARMA

Workshop astrálního cestování

7. května 10-23 hodin Po 3 letech spolu opět naživo astrálně cestujeme. Tentokrát v překrásném Kaiserštejnském paláci. 

Vstupenka