Viry jsou připravovány uměle

Viry jsou připravovány uměle

Že očkování je v dnešní době business, to už všichni tušíme, ale při studiu mikrobiologie s vámi může pořádně otřást informace, že:

...Na rozdíl od bakterií, které vznikají přírodním způsobem, "byly viry již připraveny uměle"...

Uvedený výrok tedy znamená, že viry vytvořil zcela uměle člověk v laboratoři. Student tedy vyhledával informace dále, nyní přímo u vedoucí kapacity v ČR. Jaké bylo ale jeho překvapení s otevřenou odpovědí, která mu otevřela oči. Nejedná se o žádné dohady, ale o fakt, který byl z důvodu otevřené výpovědi nucen upravit po slohové stránce, po faktické zůstává vše stejné. Redakce pak v článku zachovává ze stejných důvodu plnou anonymitu zúčastněných. Dozvěděl se, že:

Viry jsou a vždy byly připravovány uměle konstrukcí životaschopného DNA, nebo RNA viru, přičemž dochází k úpravě jeho virulence skrze zásah nukleové kyseliny. V dnešní době se provádějí levnější, částečné úpravy. Pomocí této technologie se vytváří vysoce patogenní viry, jež jsou odolné proti antivirotikům. Jsou převáděny do krystalické formy a využívány jako bojové látky...  V Česku existují studijní obory "ochrana obyvatelstva", které jsou tímto smolně pro lidstvo zajímavé.

Redakce: Ač jsme to čekali, přesto jsme šokováni. Je velká chyba, že tato informace není laické veřejnosti známa skrze média, navíc se již na základních školách učí mylně, resp. bez odpovědí. Toto by se měli lidé dozvědět, aby rozuměli politickým a ekonomickým záměrům společností. Šiřme dále mezi přátele, neboť kdo z nás to věděl?...

Žádný zisk, žádné viry

Cílem článku bylo uvést novou informaci se snahou získat názor. Odborníkem nám bylo sděleno, že podle něj jsou některé viry:

"Navržené pro očkování, což přináší ekonomický zisk. Očkováním finančně podporujeme vývoj patogenních virů, nebudeme-li se očkovat, pak riskujeme virovou nákazu, pokud ale nebudou finance na vývoj patogenních virů, nebudou ani tyto viry. Proti některým virům neexistují očkování a tělo doslova svádí boj.

Na veřejnosti je taktéž známo, že například vir klíšťové encefalitidy chytí pouze ten člověk, který by ji chytil s očkováním i bez očkování. Mnozí hledali statistiky, jaké je procento nakažení dětí na různé viry bez očkování a jaké s očkováním, ale nenašli. 

Statistiky nakažených na různé "moderní" viry jako prasečí chřipky, jež jsou stálými miláčky médií, ukazují desítky, maximálně stovky nakažených. Ještě nyní všichni pamatujeme, jak Evropa šílela a nakupovala očkovací látky ve velkém, ač vynaložené finance by se dali využít na mnohem potřebnější místa.

Imunitní reakce je po vniknutí viru do těla přirozená obrana před cizorodými částicemi, v tomto případě viry. Vyvinulo se množství mechanismů, jimiž se lidské tělo brání virové infekci, a to jak v oblasti tzv. vrozené imunity, tak i v imunitě adaptivní. Na druhou stranu, viry si často vyvíjí způsoby, jak imunitní obranu přelstít či oklamat.

Schopnost těla odolat virové infekci je dáno právě tím, kdo pomyslný „souboj“ vyhraje. Proti některým virózám je k dispozici účinná vakcína, proti některým virům byla vyvinuta léčiva specificky blokující některý virový enzym, tzv. virostatika.

Množství léků však pouze potlačuje symptomy, ale samotnou příčinu onemocnění nevyřeší, hlavní boje totiž svádí imunitní systém hostitele. Na virová onemocnění však nemá žádný vliv léčba antibiotiky, přestože jsou někdy u virových onemocnění chybně nasazována.

Snad tak nelze přijímat očkování, platit rozvoj a přitom se domnívat, že tyto praktiky vymizí. Cesta neočkování je z hlediska desítek až stovky let krátkodobě bolestivá vzhledem k rozšířenosti virů, ale dlouhodobě pomůže očistit společnost od destrukčních praktik? Nečistota, ač krátkodobá, nikdy nevytvoří čistotu. Čistota životního prostředí je vždy dosažena čistou životní cestou."